Pro plazmové displeje

Založení společné firmy, jejíž hlavní náplní bude vývoj a výroba plazmových displejů (Plasma Display Panel PDP) o...


Založení společné firmy, jejíž hlavní náplní bude vývoj a výroba plazmových
displejů (Plasma Display Panel PDP) oznámily společnosti Fujitsu a Hitachi.
Plazmové displeje se v jejich podání mají stát alternativou k dnes rozšířeným
flat panelům jak po stránce cenové, tak technologické. Mají též uspokojit
poptávku po rozměrných displejích sloužících jako orientační tabule. PDP
pracují na základě průchodu elektrického proudu vrstvou plynu, která je
umístěna mezi dvěma skleněnými deskami. Proud, který probíhá v drátové mřížce,
ohřeje v určitých místech plyn. Ohřátá, přesně specifikovaná místa pak
vytvářejí jednotlivé pixely, ze kterých vzniká obraz. Plazmové displeje nejsou
pouze tenčí a lehčí než TV a monitory, ale mají mnohem jasnější obraz, který se
dá pohodlně sledovat i v plně osvětlené místnosti. Primárně by měly displeje
nacházet uplatnění u leteckých společností, které především mají potřebu
rozměrných informačních tabulí.
Nově vzniklá firma je ve 100% majetkovém držení mateřských společností, které
jí daly do vínku skoro 165 mil. dolarů. Její výrobky by měly obsadit značný
podíl na trhu, kde se v roce 2003 předpokládá prodej 3 mil. jednotek.
9 0894 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.