Pro rozpoznávání obrazu

Vědci z výzkumného centra společnosti Xerox pro střední Evropu vyvinuli systém, který dokáže kategorizovat digitáln...


Vědci z výzkumného centra společnosti Xerox pro střední Evropu vyvinuli systém,
který dokáže kategorizovat digitální snímky. Nová technologie by se měla
uplatnit především ve světě digitální fotografie.
Vyvinutý program podle představitelů Xeroxu "rozpozná" fotografie a dokáže je
zkategorizovat, což výrazně zrychlí práci s dokumenty. Novinka díky tomu údajně
nabízí efektivní správu dokumentů včetně fotografií, umožní také vyhledávat a
filtrovat snímky stejným způsobem jako slova. Rozšíří se také možnosti webového
vyhledávání, které je v současné době založené především na prohledávání textu.
Přestože oblast digitálních fotoaparátů zažila strmý růst, využití technologie
kategorizování fotografií je podle Xeroxu stále na počátku vývoje. Do současné
doby byla používána pouze v aplikacích typu rozpoznávání tváří v
kriminalistice. Nová technologie by měla dokázat identifikovat a kategorizovat
běžné snímky, jako jsou budovy, zvířata, letadla, knihy či tváře.
"Ve většině dokumentů hrají snímky důležitou roli. Uchovávání těchto dokumentů
v minulosti záviselo pouze na vyhledávání v textu," uvedl Christopher Dance z
výzkumného centra Xeroxu. "Spolu se skupinou zaměstnanců Xeroxu budeme pracovat
na účelném propojení tohoto nového systému s možnostmi správy dokumentů."
Metoda funguje na bázi "naučení" počítače tak, aby vyznačil hlavní vlastnosti
předmětu, nazývané patches, a klasifikoval jejich soubory. Podle provedené
klasifikace je snímek následně zařazen do příslušné kategorie.
V průběhu vývoje aplikace musely být podle Xeroxu překonány určité překážky.
Například jedna z prvních verzí systému mohla zaměnit digitální snímek hromady
pneumatik se snímkem auta, protože obě fotografie obsahovaly ty samé "patches".
Aby se zabránilo vzniku takovýchto nesrovnalostí, prozkoumává nový program
nejen hlavní "patches", ale dává je do souvislosti i s ostatními částmi
obrázku. V tomto případě by tedy fotografie hromady pneumatik nebyla zaměněna
za obrázek auta, protože stroj by rozpoznal, že snímek postrádá ostatní
důležité skvrny, jakou jsou reflektory či okna.
Xerox hodlá pokračovat ve vývoji tohoto softwaru a chce jej rozšiřovat pro
kategorizování většího množství složitějších obrazů, například takových, kdy se
předmět kategorizace vyskytuje pouze na zlomku hodnoceného digitálního snímku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.