Pro rychlejší směrování

100 Mb/s do každé domácnosti Jednou ze slabin současného internetu je poměrně komplikovaná infrastruktura, která br


100 Mb/s do každé domácnosti
Jednou ze slabin současného internetu je poměrně komplikovaná infrastruktura,
která brání plynulému navyšování přenosových kapacit. A tak univerzálnost a
flexibilita internetových spojů pomalu přestává být hlavní výhodou této sítě a
začíná se stávat její brzdou. Takový je alespoň názor americké Státní vědecké
nadace (National Scinence Foundation). Tato organizace se rozhodla finančně
podporovat projekt, který má zkoumat možné cesty rozvoje internetu, zejména
zvyšování přenosové kapacity a zjednodušování infrastruktury. Výsledky by měly
být k dispozici v průběhu několika let.
Projektu se má zúčastnit 8 subjektů ze státního i soukromého sektoru. Spojený
výzkumný tým má v plánu vytvořit v USA vysokorychlostní páteřní síť se zhruba
100 velkými regionálními distribučními centry. Tato optická síť by měla
připojit až 100 milionů domácností (tedy zhruba desetkrát více než je připojeno
v současnosti pomocí klasických měděných vodičů).
Přenosová kapacita by měla dosáhnout úrovně 100 Mb/s do každé domácnosti, tedy
dost i na sledování filmů v reálném čase nebo k distribuovanému ukládání
programů či dat a práci s nimi prakticky odkudkoli. Proto se technická část
projektu zaměřuje na optické přepínače a směrovače, jejichž využití by umožnilo
zrychlit směrování dat po síti. Odstraní totiž potřebu převádět při distribuci
optický signál na elektrický a zpět.
Pokud má být této kapacitu využito plnou měrou, je třeba zvýšit kvalitu linek a
spolehlivost a zabezpečení sítě. Podle názoru zúčastněných odborníků je jedním
z nejvýznamnějších úkolů zajištění sítě proti zahlcování vybraných serverů
(Denial of Service) stejně jako proti lavinovitému šíření nejrůznějších virů.
Řešením nemusejí být jen nové funkce v nastupujícím IPv6, ale i nové
technologie, schopné podobné problémy odhalovat automaticky a také je
automaticky odstraňovat.
Další z cest vedoucích ke zlepšení situace je zjednodušení infrastruktury. Nové
technické prostředky by měly být schopny směrovat data přesněji a rychleji.
Díky vyšší spolehlivosti totiž ztrácí smysl několikanásobné zálohování spojů.
NSF je sice státní nadace, ani ona však nepodporuje rozvoj z čirého altruismu.
Zadavatelé očekávají postupný ekonomický přínos. Za příjem videa na přání nebo
dokonce za individuální sestavování televizních programů bude časem jistě řada
zájemců ochotna zaplatit. Podle odhadu ekonomů by mohl širokopásmový internet
postupně přinést americkému hospodářství až 500 miliard dolarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.