Pro slabší rozpočty

Hledáte-li program, který vám poslouží jako nástroj pro tvorbu kvalitních prezentací, možná nebude od věci vyzkouš...


Hledáte-li program, který vám poslouží jako nástroj pro tvorbu kvalitních
prezentací, možná nebude od věci vyzkoušet si Impress, který najdete v
kancelářském balíku OpenOffice.org. Nespornou výhodou tohoto řešení je
především to, že je dostupné bezplatně.
Notoricky známou aplikací pro tvorbu a předvádění prezentací je především
PowerPoint, který je součástí kancelářského balíku firmy Microsoft, existují
však i další alternativy. My si nyní řekneme několik slov o aplikaci Impress,
která je součástí sady programů OpenOffice. Jak už název napovídá, jedná se
kancelářský balík (aktuálně ve verzi 1.0.1), který podléhá licenci GPL, je tedy
k dispozici jak pro domácí, tak pro profesionální použití zdarma. Jde vlastně o
open source alternativu balíku StarOffice firmy Sun, která tento projekt navíc
sponzoruje. Přitom je dostupný pro platformy Solaris, Linux i Windows (existuje
i česká lokalizace) a obsahuje všechny běžně používané kancelářské nástroje
textový editor Writer, Math pro tvorbu matematických vzorečků, tabulkový
procesor Calc, aplikaci Draw pro kreslení a samozřejmě zmiňovaný program
Impress, jež slouží ke tvorbě prezentací.
Důležitou vlastností aplikací OpenOffice je to, že jeho vlastní základní
formáty jsou založeny na XML současně však nabízí kompatibilitu se základními
aplikacemi balíku Microsoft Office včetně PowerPointu.

Aplikace Impress
S pomocí programu Impress lze prezentace vytvářet velmi snadno a intuitivně,
samozřejmostí působivé prezentace je však také použití nejrůznějších efektů a
animací. Do snímků (jak jsou nazývány jednotlivé "slidy") lze vkládat objekty
nejrůznějších typů, přičemž těmi základními jsou text a obrázky u nich můžete
nastavovat základní vlastnosti (např. font či styl u textů, umístění, velikost
atd.). U objektů jako takových je pak možné používat interakce to znamená, že
akce, která je provedena v rámci objektu (k němuž je interakce přiřazena), pak
ovlivňuje další průběh prezentace (např. přechod na stránku či dokument,
spuštění makra nebo programu, ukončení prezentace...). Použít lze také efekty,
které umožňují zobrazení objektu na snímku různými způsoby, samozřejmostí jsou
rovněž různé typy přechodů mezi snímky. Pochopitelně lze taktéž nastavit např.
společné pozadí všech snímků, můžete si vybrat automatické rozvržení a nastavit
velikost stránky.
Bližší informace o tomto kancelářském balíku můžete získat na
http://www.openoffice.org, českou verzi lze stáhnout na http://
oo-cs.sourceforge.net. Česká verze balíku přitom zatím oficiálně existuje pouze
pro operační systém Linux, přičemž chcete-li OpenOffice používat pod Windows,
je možné nainstalovat balík v angličtině a soubory s českými překlady
doinstalovat "ručně". V blízké budoucnosti by však měl být český OpenOffice k
dispozici i pro další platformy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.