Pro snadnější správu sítí s IP

Konfigurace a správa sítí využívajících sadu protokolů TCP/IP zahrnuje mimo jiné také správu IP-adres a případn


Konfigurace a správa sítí
využívajících sadu protokolů TCP/IP zahrnuje mimo jiné také správu IP-adres a
případně definici jmen, pod kterými jsou dostupné uživatelům. Nejpopulárnější
síťové operační systémy (Windows NT, Netware) pak v sobě obsahují mj. také
servery DNS a DHCP a příslušné nástroje pro jejich správu. Pokud vám nevyhovují
jimi poskytované možnosti, je čas poohlédnout se po podobných produktech
dalších výrobců.
Správa prostoru IP-adres může být u rozsáhlejších sítí poměrně náročná a to
především v situacích, kdy je potřeba provést rekonfiguraci špatně
zdokumentované sítě. Jako s většinou podobných činností, i tady však může
pomoci inteligentní software s intuitivním ovládáním. Jedním ze systémů, které
si dělají ambice stát se takovým pomocníkem, je i systém Meta IP firmy
MetaInfo, který ovšem prostřednictvím DNS řeší i další problémy, mj. rozložení
zátěže na jednotlivé servery v síti.
MetaInfo
Společnost MetaInfo, sídlící v americkém Seattlu, se již od svého vzniku zabývá
vývojem softwaru pro správu IP-adres v heterogenních sítích. Jejím plným
vlastníkem je firma Check Point Software.
Vlajkovou lodí MetaInfa je výše zmíněný produkt s názvem Meta IP, který se
skládá ze 3 základních součástí: DHCP serveru, DNS serveru a Load Balanceru.
Počátkem června t.r. byla ohlášena jeho nová verze, která nese označení 4.0.
Pro lokální sítě je určena varianta Standard, pro distribuované pak varianta
Enterprise.
DHCP server
Než se seznámíme s vlastnostmi DHCP serveru od MetaInfa, připomeňme si jen
krátce jeho smysl. Protokol DHCP je založen na protokolu BOOTP (BootStrap
Protocol), který umožňuje nahrávat operační systém a konfigurovat klientský
počítač v závislosti na parametrech nastavených na serveru. Jeho další
důležitou funkcí je pak dynamické přidělování IP-adres jednotlivým počítačům.
Na klientských počítačích, schopných komunikace s DHCP serverem, tak není nutné
jejich ruční nastavování.
Správce sítě musí ovšem nejdříve na DHCP serveru nadefinovat seznam adres,
které jsou pro klientské počítače k dispozici. Nastavit je tu možno i další
parametry TCP/ /IP pro jednotlivé skupiny počítačů.
Proces získání IP-adresy a příslušných parametrů může být i komplikovanější:
pokud je např. v síti více DHCP serverů, musí mít klient informace o tom, které
ze získaných parametrů má upřednostnit. Navíc nemusí DHCP server klientovi
zaslat pouze jedinou adresu, a tak si klient musí vybrat a sdělit zpět, které
adresy nechává dále volně k dispozici. Přidělená adresa mu zůstává až do
vypnutí nebo do restartu. Protokol DHCP umožňuje také situaci, kdy má uživatel
adresu pevně nastavenu a od serveru si vyžádá pouze konfigurační parametry.
Meta IP/DHCP server umožňuje samozřejmě všechny zmíněné činnosti, navíc však
podporuje i přepínání mezi primárním a sekundárním DHCP serverem v případě
poruchy a komunikuje s DNS prostřednictvím protokolu DDNS (Dynamic DNS). Je
také schopen prostřednictvím SNMP poskytovat příslušnému softwaru pro správu
sítě informace o právě přidělených adresách.
DNS server
Domain Name System, který zajišťuje překlad slovních adres na číselné, se stává
stále důležitějším prvkem firemních Intranetů. O Internetu samozřejmě ani
nemluvě. Meta IP/DNS se od řady svých konkurentů odlišuje podporou výše
zmíněného protokolu Dynamic DNS (DDNS), který umožňuje vzájemnou komunikaci a
updaty mezi servery DNS a DHCP, nebo podporou nejnovější verze IP-protokolu,
IPv6.
Stejně jako výše zmíněný DHCP server je i DNS server spravovatelný
prostřednictvím Meta IP/Managera, jehož javové grafické uživatelské rozhraní
umožňuje ovládat jak dvě výše zmíněné služby založené na Windows NT, tak i
unixové DNS a DHCP servery.
Co však celému systému především dodává na zajímavosti, je tzv. Load Balancer,
který je schopen prostřednictvím změn provedených v databázi DNS serveru
směrovat požadavky na služby WWW, FTP nebo e-mail na ten ze serverů, který je v
daném okamžiku nejméně vytížený.
Další služby
Volitelným doplňkem systému Meta IP je již výše zmíněný Load Balancer. Jeho
úkolem je dynamické monitorování přidělených serverů a zjišťování jejich
aktuálního zatížení sebrané informace mu pak umožňují směrovat požadavky
uživatelů na nejméně zatížené servery. Přitom samozřejmě sleduje také jejich
případné výpadky a podřizuje jim směrování žádostí. Mezi systémem podporované
služby patří dále např. funkce UAM (User-to-Address Mapping), která přiřazuje
uživatelské jméno IP-adrese a umožňuje tak snadný auditing, příp. sledování
využití jednotlivých IP-adres. Podporován je také protokol RADIUS (Remote
Authentication Dial-in User Service) pro autentizaci vzdálených uživatelů. Pro
snadnou správu prostřednictvím nástrojů od dalších výrobců jsou všechny moduly
vybaveny podporou protokolu SNMP.
Závěr
Produkt byl navržen jako široce škálovatelný, je podle zástupců firmy MetaInfo
vhodný jak pro podniky s jedním DNS serverem a 50 uzly, tak i pro sítě s
několika DNS i DHCP servery a tisíci uživateli. Za jednu z jeho největších výhod
je označována snadná instalace a správa, která umožňuje jeho uvedení do provozu
i lidem, kteří mají minimální zkušenosti se správou sítí postavených na
protokolu IP.
Podpora LDAP umožňuje správu Meta IP 4.0 libovolným nástrojem podporujícím
tento standard. Funkční 30denní demoverze produktu včetně Load Balanceru je
volně ke stažení na adrese www.metainfo.com.
8 1633 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.