Pro snadnou správu

Definice Balík standardů SMASH a CLP nabízí uživatelům snadno použitelný příkazový protokol pro správu heterogenn...


Definice
Balík standardů SMASH a CLP nabízí uživatelům snadno použitelný příkazový
protokol pro správu heterogenních serverů.

V současnosti čelí IT organizace rostoucí složitosti a z toho vyplývajícím
vyšším nákladům na správu řady serverových platforem napříč různými odděleními
a lokalitami. I v rámci nových iniciativ, jakými jsou například grid nebo
utility computing, zůstává nadále správa serveru středobodem řízení nákladů v
datových centrech je to stavební kámen, na kterém je vybudován úspěšný
management. V důsledku toho jsou normy, které se zaměřují na správu serverů,
stále důležitější. Dosud však neexistují multiplatformové standardy, které by
umožnily správcům sítě snadno a přímo spravovat servery od různých dodavatelů.
To vedlo výrobce hardwaru k vývoji různých sad nástrojů pro řízení in-band (v
rámci běžného síťového provozu) a out-of-band (například přes RS232) provozu
pro různé operační systémy a servery. Dnešní datová centra vybudovaná z dodávek
různých dodavatelů obsahují zpravidla neefektivní soubor nástrojů pro správu.
Příslibem řešení této situace je nedávné vyhlášení skupiny DMTF (Distributed
Management Task Force) v jeho rámci zveřejnila podrobnosti o svém balíku
navrhovaných standardů SMASH (Systems Management Architecture for Server
Hardware, systémová architektura pro správu serverového hardwaru), a to včetně
specifikace SMASH CLP (Command Line Protocol, protokol příkazové řádky).

Jaké hraje role
SMASH CLP má umožnit jednoduchou a intuitivní správu serverů v heterogenních
datových centrech, a to bez ohledu na stav strojů, používaný operační systém,
systémovou topologii nebo metodu přístupu. Na základě schématu CIM (Common
Information Model) od DMTF poskytuje SMASH CLP jakousi odlehčenou syntaxi
příkazového řádku a ponechává systémy různých dodavatelů prezentovat se
podobným způsobem. SMASH CLP podporuje produkty různých dodavatelů serverů, a
to včetně samostatných serverů, blade serverů nebo racků. Díky správcovským
produktům podporujícím SMASH CLP budou moci uživatelé na správcovské konzoli
nebo na klientovi provádět běžné řídicí operace jako je například vypnutí a
zapnutí systému, zobrazení systémového logu, konfiguraci skriptu pro bootování
a podobně. K tomu budou moci využívat vzdálenou textovou konzoli a používat
stejné příkazy pro platformy různých dodavatelů. SMASH CLP specifikuje příkazy
(vykonávané uživatelem nebo automatizovaně skriptem) přenášené a přijímané
přenosovým protokolem založeným na textových zprávách. Syntaxe SMASH CLP je
explicitně definována a to i s volitelnými formáty. Mezi nabízené možnosti
patří přenos textu o libovolné formě, například běžný text, text oddělený
čárkami, dvojice klíčové slovo + hodnota nebo XML. S tímto jednoduchým
rozhraním uživatelé procházejí hierarchií příkazů jako v adresáři. Jakmile je
po autentizaci vytvořena relace, spustí uživatel interaktivní session s
řízenými systémy komunikuje prostřednictvím SMASH CLP a protokolů textových
zpráv, jakými jsou například Telnet nebo Secure Shell (SSH). Specifikace SMASH
CLP obsahuje mapování pro SSH verze 2 a Telnet, ale lze využít i jiných.
Příkazová textová zpráva je přenášena od uživatele prostřednictvím přenosového
protokolu na server. Příkazy SMASH CLP jsou přenášeny mezi uživatelem a
serverem a následně přijímány stejným způsobem bez ohledu na platformu serveru,
což představuje průlom ve způsobu správy serverů a její významné zjednodušení.

Další vlastnosti
Kromě vlastního protokolu bude specifikace SMASH CLP obsahovat serverové
profily zahrnující široké spektrum samostatných serverů, blade serverů nebo
racků odpovídající systémům používaným v běžném podnikatelském prostředí i v
oblasti telekomunikací. V profilech jsou definovány uživatelsky příjemné
formuláře zjednodušující řízení náběhu systému, jeho napájení, správu úložného
systému nebo ovladačů firmwaru i softwaru.
Kompletní balík SMASH bude podle plánů DMTF uvolněn v tomto roce a již nyní je
zajištěna široká podpora ze strany dodavatelů. Nový standard slibuje, že se
vypořádá s běžnými problémy správy serverů a přinese novou éru zjednodušeného
řízení heterogenních datových center.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.