Pro ty, kterým levné DV karty nestačí

V tomto článku se budeme podrobněji věnovat vyšší kategorii DV karet určených ke střihu záznamu z digitálních vid...


V tomto článku se budeme podrobněji věnovat vyšší kategorii DV karet určených
ke střihu záznamu z digitálních videokamer. Tento typ karet používá jednu
velice prostou, o to však nápaditější myšlenku. Tou myšlenkou je využití
digitální kamery k dekódování proudu audio/video dat pro náhled (preview)
střihu.
Toto řešení je tedy něco mezi čistě hardwarovým řešením náhledu zpracovaného
obrazu tak, jak jej nabízí například DV Master firmy Fast nebo DV Rex
(Canopus), a mezi čistě softwarovým dekódováním audio/video datového toku
prostřednictvím CPU počítače.
Promyšlená koncepce
Geniální myšlenkou je především zmíněné využití kamery jako digitálně/
analogového převodníku pro zobrazení zpracovávaného videosouboru. Proč využívat
hardwarový DVBK-1 modul připojený k DV kartě (a tento modul dosti podstatně
zvyšuje cenu každé DV karty), když identický převodník obsahuje každá kamera?
Má to pouze jeden háček, kterým je nutnost mít tzv. odblokovanou kameru neboli
takovou kameru, která má DV konektor i jako vstupní.
Použití analogového videovýstupu digitální videokamery ovšem logicky znamená,
že na monitoru počítače by při řízení zpracovávaného videosouboru (tzn.
vyhledávání místa střihu, krokování po videosekvenci) prostřednictvím
střihových programů nebyl k dispozici náhled na monitoru počítače. Aby i tento
problém byl uspokojivě vyřešen, jsou tyto DV karty vybaveny tzv. HW inlayem. To
znamená, že analogový obraz z digitální kamery jde do analogového vstupu
videokarty, zde se načítá obraz pouze (!) pro náhled na monitoru PC a posléze
jde týž videosignál z DV karty ven na externí analogový monitor.
Kromě této funkce je ovšem karta vybavena i softwarovým náhledem (podobně jako
u levnějších DV karet se softwarovým kodekem). Tyto DV karty rovněž neobsahují
zvukový procesor. Problematika odposlechu zvukové složky nahrávky je řešena
podobně jako u obrazu, tzn. používá se audiovýstup kamery (ten se propojuje
rovnou se zesilovačem nebo aktivními reproduktory). Shrneme-li tedy čipsetové
vybavení těchto DV karet, pak tyto karty obsahují TI OHCI čipset (viz dále),
čipset pro hardwarový inlay obrazu, podpůrné obvody pro zpracování a zpětný
výstup videosignálu z kamery a to je prakticky všechno.
DV.Now a DVRaptor
Abych nyní hovořil konkrétně: Výše popsané karty nabízejí firmy Fast Multimedia
(DV.Now) a Canopus Corporation (DVRaptor). Obě tyto karty jsou z technického
hlediska prakticky identické a obě používají čipsetů. Karta DVRaptor nabízí
navíc tzv. Raptor Bay, což je vyvedení všech datových a analogových konektorů
do záslepky pro 5,25" mechaniku.
Je pochopitelné, že oba výrobci nabízejí ke svým kartám odlišné ovladače a
aplikační programy. Karta DV.Now však pracuje pouze pod střihovým programem
Adobe Premiere 5.1, zatímco DVRaptor podporuje Adobe Premiere 5.1 i Ulead Media
Studio Pro 5.2 (6VE). Firma Fast o podpoře pro střihové programy firmy Ulead
zatím neuvažuje.
Základem TI čipset
Základem obou těchto karet je Texas Instruments OHCI čipset stejně, jako je
tomu v případě nejlevnějších DV karet (viz CW č. 18/2000). Proto i zde se jedná
o softwarové dekódování DV datového toku, ovšem s tím, že k tomuto dekódování
jsou použity superrychlé DV kodeky, které umožňují obousměrnou komunikaci po
IEEE 1394 rozhraní.
V praxi využití TI OHCI čipsetu znamená i to, že tyto karty nepracují pod
systémem Video For Windows, ale pod Microsoft DirectShow. Kdo však zná Adobe
Premiere 5.1 ví, že tento střihový program není stavěn na technologii
DirectShow, ale na VFW. Jak je tedy možné stříhat? Jednoduše, např. DV karta
Fast při své instalaci vloží do adresáře Premiery plug-in modul, který umožňuje
pracovat s touto kartou. Rovněž při ukládání videopořadu na pevný disk počítače
se v případě karty DV.Now nevytváří standardní avi soubor. Namísto toho je
vytvořen jeden *.dif soubor pro obrazová data a několik *.wav souborů podle
počtu audiokanálů, plus *.dat soubor, který obsahuje souhrnné informace o
klipu. Takže zachycená videosekvence není "ani ryba ani rak" není to klasický
avi soubor, ale spíše něco, co se podobá formátu QuickTime (dif soubor lze
prohlížet Qtime prohlížečem).
Rozdělení audio/video datového toku na několik souborů přímo v procesu
zachytávání s sebou krom jiného nese i větší náročnost na přenosovou rychlost
HDD v počítači, takže výrobce doporučuje používat buď rychlé SCSI disky, nebo
IDE disky s ATA66 (nebo UDMA33 se 7 200 ot./min). Jako minimální přenosová
rychlost je uváděno 5 MB/s pro kontinuální datový tok.
Vlastní ovládání karty
Práce s kartou (v mém případě DV.Now) je velice příjemná a již se blíží obsluze
profesionálních střihových systémů. Software je poměrně vhodně navržen a nabízí
velký komfort ovládání nejen připojené digitální kamery, ale i zaznamenaného
videopořadu na disku počítače. Můžete si např. navolit sekvenci nahrávání
několika videoklipů, určit jejich přesnou délku, a nahrávání pak provede DV.Now
(DVRaptor) automaticky podle vámi zadané soupisky.
Krom toho je možno již nahrané klipy dále editovat a případně z nich odstranit
nechtěné přesahy záběru, takže datovou velikost klipu je možno dále
optimalizovat. Díky tomu lze omezit délku souborů jen na skutečně nutnou
velikost a vzhled konečného pořadu připravujete již v etapě nahrávání dat do
počítače. Aplikační program karty DV.Now s názvem FastForward krom toho
umožňuje přímé propojení se střihovým programem Adobe Premiere 5.1, takže již
natočený materiál je v Premieře okamžitě k dispozici. Díky tomu, že oba výrobci
těchto DV karet používají tzv. "superrychlých" DV kodeků, je preview (náhled na
externím analogovém monitoru) skutečně plynulé, bez výpadků v obrazu a
synchronní.
Pro pomalé krokování zvuku je využita zvuková karta PC. To z toho důvodu, že v
případě zpomalené reprodukce ztrácejí DV data svůj datový tok, a kamera je
tudíž není schopna reprodukovat. Proto kamera reprodukuje zvuk jen při
rychlosti 1 : 1, v ostatních případech to za ni dělá zvuková karta počítače.
Současné ovladače karty DV.Now (verze 1.2) mají bohužel problémy s
přemodulovaným zvukem. V místech, kde se záznamová úroveň blíží maximu, pak
dochází ke zkreslení zvuku. Takto promodulovaný audiosignál bude nahrán na
pevném disku počítače s lehkým praskáním ve špičkách záznamu. Je pravdou, že v
90 % případů se vám tento problém zřejmě neprojeví záleží nejen na způsobu
natáčení, ale i na typu použité kamery (tento problém spíše podporují
profesionální kamery, které mají širší pásmo záznamové úrovně zvuku než kamery
amatérské).
Výhodou je i to, že zpracované pořady nejsou limitovány délkou 4 GB a krom toho
lze díky aplikačnímu softwaru spouštět plynule za sebou vícero audio/video
souborů. Tak je možno vytvořit skutečně velice dlouhý videopořad bez
přerušeného přehrávání (tato délka je prakticky dána pouze velikostí diskového
prostoru ve vašem PC). Rovněž tak není nutné renderovat celý videoprojekt, ale
je možno vypočítat pouze přechody či jiné změny a k přehrávání výsledného
pořadu použít zdrojových videosouborů.
V budoucnu
bez hardwarového náhledu
Mám-li závěrem zhodnotit tento typ DV karet, musím napsat, že pro
videonadšence, kteří chtějí pracovat na vyšší než amatérské úrovni, je zřejmě
tento typ karet tím pravým zařízením ke střihu DV záznamu. Tyto karty tedy míří
i do poloprofesionální oblasti, čemuž na druhé straně odpovídá jejich současná
cena (mezi 20 a 30 000 Kč), která činí 2 až 3násobek nejlevnějších DV karet.
Na druhé straně jsou současné modely karet DV.Now a DV Raptor mnohem levnější
než DV karty založené plně na hardwarovém kodeku (DV Master, DV Rex). Myšlenka
využití D/A převodníku v kameře pro účely náhledu videopořadu, který právě
stříhám, se mi jeví jako velmi nápaditá, neboť využívá DVBK-1 kodeku (modul s
čipem) v kameře a nikoli na DV kartě. Potřebu kvalitního náhledu v co největším
formátu (tedy nejlépe na externím monitoru) jistě potvrdí každý, kdo se
dlouhodoběji zabývá střihem videopořadů na počítači. Nespornou výhodou těchto
karet je i jejich nezávislost na doznívajících problémech s DV ovladači pro
Windows. Krom toho výrobci těchto karet, tzn. firmy Fast i Canopus, již uvádějí
na trh levnějšího následovníka těchto karet. Nová karta nebude vybavena HW
inlayem (tzn. nebude mít vstup pro analogový signál z kamery), ale všechny
ostatní funkce a parametry zřejmě zůstanou zachovány včetně superrychlého DV
kodeku.
Náhled na analogový monitor bude zřejmě možno provádět přímým propojením kamery
s externím analogovým monitorem a videosignál již nebude přiváděn do DV karty
(toto je ovšem možno udělat i s kartou DV.Now nebo DVRaptor pak ovšem ztratíte
náhled na PC monitoru nebo musíte přejít na softwarový náhled). Cena těchto
karet by měla být pod 10 000 Kč.
0 1235 / wepn

Softwarové a hardwarové dekódováníoftwarové a hardwarové dekódování
Při hardwarovém dekódování je součástí DV karty instalované v PC i hardwarový
kodek (modul), který vykonává převod audio/video datového toku na analogový
tvar určený ke zobrazení na analogovém monitoru (nebo třeba TV přijímači s AV
vstupy). Tento hardwarový modul se jmenuje DVBK-1 a v podstatě je to stejný
čip, jaký se v digitální kameře stará o konverzi dat na analogový obraz.
Naproti tomu softwarové dekódování, které používají levné DV karty (např. Pyro
firmy ADS) znamená, že konverzi dat na nikoli analogový tvar, ale na takový
tvar, který je zobrazitelný na monitoru počítače, provádí CPU počítače. Tudíž u
tohoto typu kamer nelze provádět preview na externím analogovém monitoru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.