Problém internetových adres

Mohli bychom se domnívat, že tomuto problému bylo možno předejít, kdyby návrháři protokolu IP předvídavě vyhradili...


Mohli bychom se domnívat, že tomuto problému bylo možno předejít, kdyby
návrháři protokolu IP předvídavě vyhradili pro adresy více než 32 bitů. To je
ale nesmysl: ve skutečnosti byli na svou dobu až nepochopitelně velkorysí.
Především, 32 bitů představuje asi čtyři miliardy různých IP adres. Toto číslo
i dnes zřejmě převyšuje počet lidí, kteří umějí číst a psát. Ještě důležitější
je ale historický kontext tehdejší komunikační technologie, v níž byla
přenosová rychlost 9 600 bitů za sekundu považována za opravdový luxus. Přijít
v takové situaci s nápadem, že se s každým paketem bude přenášet hlavička o
délce 160 bitů (viz rámeček), bylo jistě velmi radikální. Bilance takového
přenosu vypadala v některých případech, kupříkladu u interaktivních služeb typu
telnet, opravdu tristně: 5 % užitečných dat a 95 % režie! Všechny konkurenční a
dnes již prakticky zapomenuté technologie té doby proto kvůli zvýšení
efektivity přenosu používaly výrazně kratší hlavičky paketů a méně bitů pro
adresy. Kdysi velmi populární Decnet firmy Digital například používal
šestnáctibitové adresy v rámci jedné propojené sítě bylo tedy možné adresovat
maximálně 65 tisíc počítačů.
Úsporná opatření
Jedna věc byla jasná: bezprostředním důvodem rychlého vyčerpávání adresového
prostoru bylo nehospodárné přidělování adresových bloků připojovaným
organizacím. V síti Arpanet, předchůdci internetu, se mezi sebou nejdřív
propojovaly jen velké sálové počítače a minipočítače na území Severní Ameriky,
a tak se s přidělováním adres nedělaly velké okolky: prvních osm bitů zleva se
vzalo jako identifikátor sítě a na něm bylo založeno směrování mezi sítěmi
zúčastněných organizací. Zbylých 24 bitů, tedy bratru 16 milionů IP adres, mohl
každý účastník použít k adresování uvnitř své sítě. Počet připojených
organizací tím byl ovšem omezen na 256, a proto se záhy přistoupilo k
úspornější strategii: nově příchozím organizacím se podle jejich velikosti
přiděloval adresový blok v jedné z následujících tříd:
Třída A 127 bloků s osmibitovým identifikátorem sítě: 1.*.*.* až 127.*.*.*
Třída B 16 384 bloků s šestnáctibitovým identifikátorem sítě: 128.0.*.* až
191.255.*.*
Třída C přes 2 miliony bloků s 24bitovým identifikátorem sítě: 192.0.0.* až
223.255.255.*
Části vyznačené hvězdičkou měli účastníci, jimž byl takový blok přidělen, k
dispozici pro adresování svých počítačů. Třída A pokrývá polovinu adresového
prostoru, třída B čtvrtinu a třída C osminu. Zbývající osmina byla ponechána v
rezervě část se z ní později použila pro skupinové adresy (multicast).
Identifikátor sítě byl tedy zde už proměnlivý, ale jeho délka byla pro každou
konkrétní adresu jednoznačně dána příslušností k některé z uvedených tří tříd.
I tento systém ale měl jednu vadu: Pro mnoho organizací byl jeden blok třídy C
(256 adres) příliš malý. Proto jim byly přiděleny bloky třídy B, které byly
naopak zase pro většinu z nich snad s výjimkou mamutích univerzit a korporací
příliš velké, a tudíž z podstatné části nevyužité. Málokterý držitel adresového
bloku třídy B využil přidělený adresový prostor z 10 %, běžné je spíš
jednoprocentní či nižší využití. Počet bloků třídy B také není příliš velký, a
tak bylo už začátkem 90. let jasné, že se tato třída záhy vyčerpá.
Další řešení
Komunita IETF proto začala intenzivně pracovat na operativních opatřeních.
Během několika málo let se ujala dvě taková řešení:
n Beztřídní adresování a směrování neboli CIDR (Classless Interdomain Routing),
popsané v RFC 1518 a 1519.
n Překlad síťových adres neboli NAT (Network Address Translation), popsaný v
RFC 1631.
Jak název napovídá, CIDR odstranil adresové třídy nově připojovaným organizacím
bylo možné přidělovat adresové bloky na míru. Nevýhodou ale bylo, že z adresy
teď nešlo přímo určit, jaká její část představuje identifikátor sítě. Tuto
informaci bylo proto nutno dodat ve formě délky směrovacího prefixu, který
určuje právě počet adresových bitů tvořících identifikátor sítě. V beztřídním
internetu se tedy směruje na základě prefixů, které se skládají z IP adresy a z
délky prefixu. Prefixy se obvykle zapisují pomocí lomítka, tedy například
155.221.0.0/16 představuje prefix se šestnáctibitovým identifikátorem sítě.
Směrovače té doby však neuměly s prefixy pracovat, a proto nezbývalo, než je
postupně vyměnit nebo alespoň jejich software či firmware.
NAT zvolil jiný přístup. V RFC 1918 byly definovány speciální adresové bloky
pro privátní internety: 10.0.0.0-10.255.255.255 (prefix 10.0.0.0/8), 172.16.0.0
až 172.31.255.255 (prefix 172.16.0.0/12) a 192.168.0.0 až 192.168.255.255
(prefix 192.168.0.0/16). Adresy z těchto rozsahů může každá organizace uvnitř
své sítě používat podle libosti. Stejné adresy tak mohou být opakovaně užity ve
velkém počtu privátních internetů. Jak se ale v takové případě zajistí
komunikace napříč veřejným internetem? Tak, že každý privátní internet vystaví
do toho veřejného jednu nebo více bran NAT speciálních směrovačů, které
zprostředkují komunikaci mezi privátním a veřejným internetem. Pro nejběžnější
typ spojení mezi privátním klientem a veřejným serverem to funguje docela
dobře: klient s privátní adresou zdánlivě komunikuje přímo s veřejným serverem.
V cestě ovšem stojí brána NAT, která v každém paketu od klienta nahradí jeho
zdrojovou adresu svou veřejnou adresou a pošle jej dále. Z pohledu serveru to
vypadá tak, jako by klientské požadavky pocházely přímo od brány a odesílá
proto své odpovědi s cílovou adresou brány. Na bráně pak je, aby si pamatovala,
kterému z klientů tato odpověď patří, zapsala do paketu jeho cílovou adresu a
odpověď mu poslala.
Výhody a nevýhody
Mnohé organizace si NAT oblíbily i z jiných důvodů: umožňuje jim skrýt svou
vnitřní síťovou infrastrukturu před vnějším světem, který je plný nebezpečí.
Brána NAT, doplněná o filtraci paketů a jiné funkce, se pak stává i
bezpečnostním prvkem firewallem.
Přechod na CIDR byl sice pracný, avšak CIDR jako takový neznamenal pro internet
žádnou převratnou změnu ve způsobu komunikace a směrování paketů. U NAT je tomu
naopak: Zavést si ho může o své vůli každá připojená organizace, avšak jeho
značné rozšíření zásadním způsobem změnilo povahu internetu a velmi jej
zkomplikovalo. Prakticky všechny služby jsou proto nyní odkázány na model
klient-server, byť se v některých případech uplatňuje jen v dílčí podobě či
fázi.
(pat) 6 1121
IP datagramy a adresy
Internet přenáší data ve formě paketů odborně nazývaných IP datagramy. Každý z
nich je opatřen hlavičkou o délce 20 bajtů neboli oktetů (osmic bitů). V
hlavičce jsou kromě dalších informací zapsány dvě adresy: odesílatele a
příjemce.
IP adresy mají pevnou strukturu tvoří je 4 oktety, tj. 32 bitů. Podle zažité
konvence se zapisují v desítkové soustavě a po oktetech, které jsou odděleny
tečkami, tedy například 192.168.25.254. Celkový počet IP adres je 232 = 4 294
967 296.
IP adresy se používají ke dvěma účelům: jednak k identifikaci koncového
zařízení a za druhé ke směrování datagramů mezi sítěmi. Ke druhému účelu se ale
používá jen určitý počet bitů z levého konce adresy, které se nazývají
identifikátor sítě (NetID).
Přidělování IP adres probíhá ve třech úrovních: Celosvětovým správcem
adresového prostoru je instituce IANA (Internet Assigned Numbers Authority),
která přiděluje velké bloky adres pěti regionálním internetovým registrům
(RIR): RIPE NCC (Evropa, Střední východ), ARIN (Amerika), APNIC
(asijsko-pacifická oblast), AfriNIC (Afrika) a LACNIC (Latinská Amerika). Každý
RIR svůj blok dále rozděluje poměrně velkému počtu lokálních internetových
registrů (LIR), a ty přidělují bloky organizacím, které je o to požádají a
splňují určitá kritéria.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.