Problém návratnosti

Třetina firem neodhalí napadení Výsledky celosvětové studie Ernst & Young prokázaly, že více než jedna třetina dot...


Třetina firem neodhalí napadení
Výsledky celosvětové studie Ernst & Young prokázaly, že více než jedna třetina
dotázaných firem je nedostatečně připravena na odhalení napadení svého
informačního systému.
Pouze 34 % společností uvedlo, že splňuje předpisy v oblasti bezpečnosti
informačních systémů.
"V České republice pětina společností neprovádí analýzu zaznamenaných
bezpečnostních údajů (logů) nikdy nebo jen občas. 56 % společností provádí tuto
analýzu pouze v případě potřeby, což je z hlediska efektivního monitorování
nedostatečné," uvedl Martin Smekal ze společnosti Ernst & Young Česká republika.
Mezi nejčastější důvody výpadku bezpečnostních systémů patří selhání hardwaru,
což uvedlo 34 % společností. Problém telekomunikačního systému uvedlo jako
důvod výpadku 31 % firem a selhání softwaru 25 % společností. Viry uvedlo jako
důvod 22 % firem.
Kritickým faktorem je v oblasti zabezpečení informací obvykle výpočet
návratnosti investic do IT. Na druhou stranu 60 % posuzovaných společností
uvedlo, že při zabezpečení informací málokdy nebo dokonce nikdy nepočítají s
návratností. V České republice je toto číslo ještě vyšší 67 % firem nepočítá
návratnost investic do informační bezpečnosti vůbec, 23 % jen občas. Celkem 85
% společností u nás nemá na informační bezpečnost vyhrazený rozpočet.
Výsledky průzkumu rovněž odhalily výrazný rozdíl mezi typy výdajů na informační
bezpečnost. 83 % organizací označilo za největší položku rozpočtu pro
informační bezpečnost výdaje na technologie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.