Problém roku 2000: napětí stoupá

Málokterému datu se podařilo zaujmout média tak, jako roku 2000. Na jeho slávě mají lví podíl právě informační te...


Málokterému datu se podařilo zaujmout média tak, jako roku 2000. Na jeho slávě
mají lví podíl právě informační technologie - dalekosáhlé následky zkrácení
počítačového letopočtu na dvě čísla zaměstnávají překvapující množství lidí. O
nástrojích testování systémů a hrozících kolapsech jsme psali již nesčetněkrát.
Dnes nastal čas na malé zastavení a otázku - jak pokročily přípravy na změnu
letopočtu?
Upřímně řečeno, nikdo toho moc neví. Zdá se, že celý problém leží nejvíce na
srdci Američanům, nejméně potom podle dostupných informací vzrušuje Rusko a
Čínu. Ale ani to nevíme přesně, jelikož obě země se drží tradiční mlčenlivosti,
která charakterizuje jejich přístup ke světu i v mnoha dalších oblastech. Jak
jsou na tom africké země (s výjimkou Jihoafrické republiky), to nejspíš nevědí
ani ony samy. Horší je, že nejasné a mlžící informace vysílají i vlády
některých evropských zemí. Do jaké míry jsou však jejich hodocení důvěryhodná?
Člověku se vtírá představa studenta, který si sám známkuje své testy...
Právě tyto nejasnosti dodávají přeměně letopočtu pikantní příchuť. Velké
nadnárodní společnosti si dokáží ohlídat systémy své i svých dodavatelů. Kdo
jim ale zaručí, že se jim jejich klienti s Novým rokem vůbec telefonem
dovolají? Velká mezinárodní banka si může dokonale zkontrolovat informační
systémy ve všech svých pobočkách, ale pokud zrovna v jejich městě či státě z
důvodu nepřizpůsobených systémů budou na delší dobu přerušeny dodávky
elektřiny, vody nebo tepla, budou mít její pobočky stejně problémy.
Celosvětové nejasnosti v řešení tohoto zcela konkrétního problému se odrazily i
ve zprávě generála Johna Gordona z americké CIA, kterou předložil senátnímu
výboru pro ozbrojené složky. "V dostupných informacích jsou závažné mezery,
které způsobují, že je obtížné posoudit, jak závažný bude problém roku 2000 z
celosvětového hlediska," uvedl, a nikdo se tomu nemůže divit. Přesto tímto
lakonickým konstatováním zpráva nekončí - její tvůrci se pokusili
charakterizovat globální připravenost na Y2K ve čtyřech základních oblastech -
ve financích, utilitách (rozvody elektřiny, plynu, vody a tepla),
telekomunikacích a dopravě. Budeme se jich tedy držet také.

Finance
Banky a finanční instituce patří mezi organizace, které vzaly problém roku 2000
opravdu vážně a procento nepřipravených či nedbalých je zde patrně z
nejmenších. Přesto v těchto kruzích panují obavy, byť se většinou netýkají
technických problémů. Důvodem je možnost vzniku paniky mezi obyvatelstvem,
která vyústí v klasický "útok na banku". "Rostoucí problém, kterému čelí každá
země, je riziko přehnané reakce veřejnosti," řekl John Koskinen, předseda Rady
prezidenta USA pro konverzi na rok 2000, na poslední konferenci v Singapuru.
"Je jasné, že jestliže v kterékoliv zemi miliony lidí změní najednou svoje
obvyklé ekonomické aktivity, budeme mít vážné problémy, i když všechny systémy
budou pracovat přesně."
Banky v USA vesměs uvádějí plnou připravenost na změnu letopočtu. Zejména velké
bankovní ústavy začaly s přípravami opravdu včas, a jak řekl Brian Robbins,
senior viceprezident z Chase Manhattan Bank, využily této příležitosti k
modernizaci a zvyšování efektivnosti používaných informačních systémů. Evropské
banky si vyzkoušely přizpůsobivost svých systémů již na přelomu let 1998/1999,
když musely akceptovat novou evropskou měnu euro. Obavy však působí fakt, že
osm z 25 největších světových bank je v Japonsku, přičemž stav jejich
připravenosti je nejasný. Zpráva Nikkei Computer z Tokia říkala, že většina
velkých bank v Japonsku otestovala své interní systémy do poloviny roku 1998 -
to bylo v době, kdy ostatní zprávy uváděly, že Japonsko ve skutečnosti pro
přípravu svých finančních institucí neudělalo nic. Velkou neznámou zůstává stav
připravenosti bank v Africe (s výjimkou JAR) a v některých jihoamerických
zemích.

Utility
Pozornost zaměřená v souvislosti s Y2K na oblast dodávek elektřiny, vody, ropy,
plynu a tepla je více než pochopitelná. Dlouhodobější výpadky v kterékoli ze
zmiňovaných oblastí zasáhnou jak občany, tak i jednotlivá odvětví hospodářství
včetně zásobování potravinami či schopnost zdravotnických zařízení poskytovat
lékařskou péči.
Za obzvláště ohrožené jsou považovány rozvojové země, zahrnující většinu Afriky
a části Jižní Ameriky. Ale pravděpodobně ještě více znepokojující otázkou je,
jak si povedou jaderné elektrárny vybudované za sovětské éry v Rusku i jinde,
zejména jediný provozovaný reaktor v černobylské elektrárně. Vrásky přidává
také distribuční síť plynovodů ruského Gazprom Natural Gas Pipeline, která
dodává více než třetinu evropského zemního plynu.
Např. Úřad pro vodní zdroje (Water Resources Authority) v Massachusetts, který
zásobuje oblast Bostonu, plánuje podle Grega DeFronzo, ředitele WRA, umístit
záložní dieselové generátory proudu na všech kritických čerpacích stanicích,
včetně mimořádných zásob paliva.
"Budeme mít lodní dopravu z Deer Islandu (ostrov u pobřeží Massachusetts), kde
bude 650 000 galonů paliva pro dieselagregáty," říká DeFronzo. "To nám umožní
být soběstační po dobu asi 14 dní." Při troše štěstí to bude víc než dost.

Telekomunikace
Výpadky telekomunikačních sítí by mohly mít následný vliv v mnoha odvětvích,
jako například v bankovnictví a na finančních trzích, které jsou na nich silně
závislé.
Odborníci, kteří sledují připravenost a testování v mezinárodním měřítku,
nepředpokládají komunikační kalamity, ale pokračující průzkum napovídá, že
provozovatelé v mnoha zemích jsou v přípravách na změnu data stále pozadu.
Například společnosti v rozvojových zemích, jako jsou Nepál, Bangladéš,
Svazijsko, Libérie a Uganda - stejně jako v řadě vyspělých zemí včetně
Švýcarska, Francie a Německa - tvrdí, že práce probíhají, ale nikdo z nich
nemůže nebo nechce poskytnout údaje o testování či kompatibilitě systémů.
Získávání spolehlivých údajů od národních vlád je pochopitelně obtížné i v této
oblasti.
Přestože provozovatelé služeb trvali na svém, že poruchy nebudou vážné, jak se
blíží kritické datum, hledají důmyslné cesty, jak minimalizovat problém. Jen
pro ilustraci: Hongkongské telekomunikace pracují na systému, který na jejich
počítačích nastaví opět rok 1972, protože tento rok se shoduje s rokem 2000 z
hlediska připadnutí určitých dat na jednotlivé dny v týdnu. Uvedl to C. L.
Chen, ředitel programu 2000 a generální ředitel pro podniková řešení tohoto
operátora.

Doprava
Až donedávna se zdálo, že sektor dopravy vyvolává v souvislosti s Y2K největší
znepokojení. Obchodníci se strachem nabízeli scénáře letadel padajících z
oblohy, srážky vlaků a díky uzavřeným přístavům a neovladatelným lodím ohrožené
zásobování potravinami.
Ačkoliv se vede mnoho diskuzí o tom, jak jsou dopravní systémy připraveny z
globálního hlediska, řada nejčerstvějších vládních i rezortních zpráv vede k
závěru, že v tomto odvětví, stejně jako v ostatních, se mohou vyskytnout menší
závady, ne však katastrofy.
Shodují se na tom, že pokud jde o dopravu, většina nepříjemností nebude
pocházet od systémů, které řídí operace kritické pro navigaci letadel, lodí,
vlaků a dalších druhů dopravy. Cestující by se měli spíš obávat problémů, které
způsobí ztráty zavazadel a případné rušení letů.
V oblasti lodní dopravy řada vlád žádá větší informovanost ze strany lodních
dopravců a přístavů, protože významná část světového obchodu je stále
realizována s použitím lodní dopravy. "Některé přístavy a provozovatelé ropných
plošin oznámili, že z bezpečnostních důvodů možná přeruší provoz na několik
hodin kolem půlnoci 31. prosince 1999," uvedla poslední zpráva z ministerstva
obchodu USA. "Klíčové mořské přístavy, průplavy a vodní cesty s velkými objemy
přepravovaných nákladů představují potenciální úzká hrdla v dopravě a vliv
poruch vyvolaných problémem roku 2000 by se v těchto střediscích obchodu mohl
znásobit."


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.