Problémy IT prorůstají do politické roviny

Týden na Internetu Kauza Mironet, soud s Microsoftem, dění kolem Napsteru a MP3 vůbec, to byla zřejmě hlavní témata, ...


Týden na Internetu
Kauza Mironet, soud s Microsoftem, dění kolem Napsteru a MP3 vůbec, to byla
zřejmě hlavní témata, která dominovala tuzemskému i světovému (tedy až na ten
Mironet) Internetu.
Pokud bychom měli najít nějaký společný jmenovatel všech těchto případů, je to
zřejmě vzrůstající provázanost IT na témata řekněme politická (míněno tak, že
se řeší spíše netechnologická stránka věci).
Z diskuzních fór na webových serverech mizely věcné informace typu "program X
mám raději než aplikaci Y, protože umí to a to", aby byly nahrazeny vzájemnými
útoky a polemikami, které mohou těžko něco přinést, protože jednotlivé strany
mají zásadně odlišné vstupní preference (ideové, politické apod.).
Společným jmenovatelem většiny sporů je porušování autorských práv, ať již jde
o hudbu nebo o software. Nebezpečnou tendencí není ani tak fakt, že značné
procento lidí je ochotno porušovat zákony. To je za situace, kdy jejich
dodržování prakticky nikdo nevynucuje, docela přirozené. Kámen úrazu však
nastává, jakmile se poškozená strana brání. Metallica podá žalobu na Napster,
Microsoft se pokouší omezit ztráty, které mu plynou ze softwarového pirátství.
Vzápětí se objeví akce či petice, které se snaží dokázat, že viníkem je strana
snažící se prostě chránit své příjmy.
Mimochodem: domnívám se, že stav, kdy se poškozovaná strana musí sama starat o
svá práva (Microsoft provádí kontrolní nákupy, Metallica sleduje uživatele
Napsteru), není právě ideální. Vynutit dodržování zákonů je především
záležitostí státu. Situace, kdy je za eventuální policejní přehmaty činěn
odpovědný výrobce softwaru, je sotva přijatelná, ať už se na problém podíváte z
jakékoliv strany.
Možná ale není třeba být roztrpčený. Boj proti porušování autorských práv bude
snad možné vést podstatně méně dramatickým způsobem, než policejními zásahy.
Mám tím na mysli opět technologické, "ideově nezatížené" řešení. Tedy formáty
pro bezpečnou elektronickou distribuci hudby či nové programy typu Media
Enforcer, které přímo na Síti sledují určitou nahrávku a zkoumají, kdo že si ji
s kým vyměnil.
V rámci soudních sporů Microsoftu se v médiích poněkud zapomíná na "dávný"
javový spor, který vede společnost se Sunem. Občas ta či ona strana dosáhne
jakéhosi drobnějšího úspěchu, jinak se celá kauza vyznačuje především tím, že
je velmi obtížné (a velmi únavné) ji sledovat.
Poslední zajímavá perlička související s Microsoftem a jeho soudním sporem
(tentokrát tím s americkou administrativou) se objevila díky agentuře Reuters.
Podle ní by se centrála Microsoftu mohla jaksi "na protest" proti chování
americké administrativy přestěhovat do Kanady. Zatímco kanadští představitelé
takovou možnost přirozeně uvítali (kdo by něco takového nechtěl), dementovali
vše vzápětí představitelé Microsoftu, kteří uvedli, že jsou v Seattlu
spokojeni. Lišilo by se americké antimonopolní právo, pokud by se uplatňovalo
na společnost se sídlem mimo USA? Tuto otázku nechávám znalejším, v případě
Microsoftu má stejně zřejmě jen akademický význam.
0 1588 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.