Problémy s konkurencí

Ztráta kapacit pro výzkum a vývoj zvyšuje obavy z budoucí konkurenceschopnosti evropské průmyslové výroby. Evropském...


Ztráta kapacit pro výzkum a vývoj zvyšuje obavy z budoucí konkurenceschopnosti
evropské průmyslové výroby. Evropskému průmyslu a technologickému sektoru však
zánik přesto nehrozí, uvádí analýza společnosti KPMG.
Zpráva zkoumala KPMG vyhlídky 172 výrobních společností v zemích evropské
patnáctky. Tyto firmy v zemích EU-15 produkují 48 % své výroby. Do tří let by
tento podíl měl sice klesnout na 42 %, to však zároveň znamená, že podstatná
část výroby zůstane i nadále v Evropě.
V evropských podnicích ovšem dochází k postupnému omezování kapacit výzkumu a
vývoje, který je přitom pro udržení konkurenceschopnosti evropských firem
klíčový. Dotazované firmy provádějí v EU-15 v průměru 55 % výzkumu a vývoje. Do
tří let by měl tento podíl klesnout na 49 %.
Stanislav Červeňan z české pobočky KPMG k situaci v ČR uvádí: "Někteří významní
světoví výrobci, kteří v ČR investovali v průběhu 90. let, nyní přemýšlejí o
přesunu svých investic dále na východ z důvodu dalšího snižování nákladů. Na
druhou stranu se však objevují noví investoři, kteří uvažují o umístění
technologicky vyspělých výrob do ČR."
John Guy z britské KPMG k výsledkům výzkumu uvedl: "Jak výrobní kapacity, tak
kapacity výzkumu a vývoje by měly za tři roky v EU-15 klesnout shodně o 6 %.
Právě odliv výzkumu a vývoje zasáhne Evropu nejvýrazněji. Bude-li se kapacita
výzkumu a vývoje snižovat, bude stále složitější udržet vysokou úroveň jak
inovací, tak samotné průmyslové výroby."
Zpráva KPMG celkově zdůrazňuje, že trend přesunu výroby z Evropy bude
pokračovat. Ze zprávy rovněž vyplývá varování pro země jako Španělsko či
Portugalsko, které spoléhaly na velké investice zahraničních společností do
výroby středně technologicky náročných výrobků. Země, ve kterých má výroba s
vysokou přidanou hodnotou jen malý podíl na celkové produkci, jsou konkurencí z
mimoevropských zemí ohroženy především.
Situaci v EU má zlepšit 6. rámcový program (text příslušného "frameworku"
on-line na euro pa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/fp6-presentation.pdf).

text ON-LINE
Na portálu Science World (www.scienceworld.cz/sw.nsf/id/eu) si můžete přečíst
rozsáhlejší materiál o 6. rámcovém programu EU. Kritika tohoto projektu se zde
soustřeďuje např. na přílišné zúžení podporovaných témat a na nevědecká
kritéria hodnocení (mezi posuzovanými kritérii jsou především různé "sociální
přínosy" apod.). Oproti USA je v Evropě výrazně pomalejší přenos získaných
výsledků do praxe, rovněž založení firmy či získání rizikového kapitálu je
problematičtější.Technologické a vědecké zaostávání Evropy pokračuje

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.