Problémy žadatelů o .eu

První měsíc registrací přinesl i omyly a chyby subjektů žádajících o přidělení domény. Na začátku loňské...


První měsíc registrací přinesl i omyly a chyby subjektů žádajících o přidělení
domény.

Na začátku loňského roku byla doména .eu zavedena do kořenových adresářů, čímž
začala reálně fungovat, a dne 7. 12. 2005 v 11:00 byly oficiálně zahájeny
registrace domén druhé úrovně pod touto TLD (Top Level Domain).

Jak a kdy registrovat?
Prvním krokem je volba registrátora, tj. jedné z cca 800 firem akreditovaných
sdružením EURid (správcem domény .eu). V ČR je registrátorů celkem jedenáct.
Při výběru registrátora je dobré navštívit jeho stránky, důkladně se seznámit s
pravidly registrace a zvolit si vhodnou registrační fázi:
Sunrise 1 (7. prosince 2005 až 6. února 2006): Určena pro držitele ochranných
známek a veřejné instituce.
Sunrise 2 (7. února až 6. dubna 2006): Určena pro žádosti o domény v plném
znění obchodního jména organizace, výrobku nebo služby, ze jmen uměleckých děl
či neregistrovaných ochranných známek.
volná registrace (od 7. dubna 2006): možno registrovat libovolné volné
domény .eu.
Většina registrátorů nabízí předregistrace do všech tří registračních fází již
dnes.

Cena registrací
Základní cena domény .eu se pohybuje mezi 300-500 korunami za roční provoz.
Pokud subjekt žádá o doménu v jedné z fází Sunrise, zaplatí žadatelé s
ochrannou známkou (národní, mezinárodní či komunitární) přibližně 1 300 Kč,
veřejné instituce kolem 1 000 Kč a ti, kteří budou žádat o doménu na základě
firemního názvu, vydají za registraci až 2 500 Kč.

Dokázání práva na doménu
Žadatelé v první či druhé fázi Sunrise budou vyzváni, aby své právo prokázali.
Tím, kdo bude jejích právo posuzovat, je tzv. ověřovatel, určený sdružením
EURid.
Kopie oficiálních dokumentů je nutno v papírové podobě poslat přímo
ověřovateli, případně registrátorovi, který tuto variantu nabízí.
Parametry předání písemných důkazů: Stačí neověřené kopie oficiálních
dokumentů. Je nutno je zaslat do 40 dnů od data podání žádosti. Lze je poslat
pouze prostřednictvím pošty nebo kurýra. Důkazy musejí být dodány kompletní
(neexistuje možnost doslání či znovuzaslání). Písemná dokumentace musí přesně
odpovídat níže uvedeným pravidlům.
Pravidla pro dokumenty písemných důkazů: Přijímán je pouze standardní formát
papíru A4 nebo A5. Všechny listy musí být potištěny jen z jedné strany. Obsah
stránek musí odpovídat jazyku, který byl uveden v žádosti. V případě poštovní
zásilky je přípustná pouze jedna neprůhledná obálka. Očíslované jednotlivé
stránky mají být seřazeny tak, aby začínaly číslem 1 (nepočítaje průvodní
dopis). Stránky nesmějí být svázané, slepené, sešité či jinak spojené. Nesmějí
být rovněž jakkoliv zohýbané. Musejí být ve stavu, kdy je bude možné
zdigitalizovat a výsledek bude čitelný i po vytištění. Nesmějí být retušované
či jinak upravené. Průvodní dopis, vytištěný ze souboru PDF dodaného EURidem,
je nutné rovněž přiložit.
Někteří registrátoři nabízejí za poplatek možnost elektronického odeslání
důkazů ověřovateli.

Nejčastější chyby
Po několika dnech od zahájení registrací vydalo sdružení EURid informaci, že
část podaných žádostí obsahuje faktické chyby a tyto skončí s největší
pravděpodobností zamítnutím. Nejčastější chyby v žádostech o evropské domény:
Plný název práva (tj. znění ochranné známky) neodpovídá názvu požadované
domény. Například Český rozhlas si může registrovat pouze domény
ceskyrozhlas.eu a cesky-rozhlas.eu. Nikoliv již rozhlas.eu. Adresa firmy/osoby
uvedená na přednostním právu (tj. například potvrzení o držení ochranné známky)
neodpovídá aktuálnímu sídlu firmy.
Další chyby: Žádající si pletou národní a mezinárodní ochrannou známku. Volí
rovněž špatnou zemi, kde uplatňují právo registrace.
Dosavadní nejčastější chyby v písemné dokumentaci:
sešité papíry
zasílání originálu dokumentů
zasílání výpisů z on-line databází (je třeba kopie oficiálního dokumentu, OZ či
výpisu z OR)
Jakákoliv chyba ze zmiňovaných může způsobit zamítnutí žádosti o registraci
domény .eu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.