ProblÚmy se znakovřmi IO při SMP, 11 dopis¨

Oleg Drokin mýl pocit, ×e PPP nenÝ bezpeŔnÚ při SMP operacÝch a zaslal oops. Mitchell Blank Jr odpovýdýl, ×e z oops ...


Oleg Drokin mýl pocit, ×e PPP nenÝ bezpeŔnÚ při SMP operacÝch a zaslal oops.
Mitchell Blank Jr odpovýdýl, ×e z oops vyplřvß, ×e Oleg mß pravdu. V
nßsledujÝcÝ diskusi Rik van Riel napsal, ×e tty kˇd v 2.2 i ve 2.3 nenÝ
SMP-safe. Alan odpovýdýl, ×e prßvý zpracovßvß patch pro 2.2.15, kterř oÜetřuje
vÜechny vß×nÚ znßmÚ chyby tty.
Vřvojovř proces a velkÚ korporace, 42 dopis¨

Jeff V. Merkey napsal velmi urß×livř, sprostř a osoŔujÝcÝ dopis. V ným obvinil
Pavla Machka, Ingo Mollnara a jinÚ, ×e ignorujÝ jeho dopisy a nßpady. Dßle
napsal, ×e spousta kariÚrist¨ skonŔila v SuSe a RedHatu, co× prř jsou
partyzßnskÚ podniky. Jeff Garzik odpovýdýl, ×e redhat.com v jeho emailu
neznamenß, ×e v jeho smlouvý je klauzule, podle kterÚ mß poskytovat technickou
podporu Jeffovi. A ohledný neodpovÝdßnÝ na dopisy - spousta vřvojßř¨ mß
přeplnýnÚ mailboxy. Erik Andersen odpovýdýl, ×e nýkterÚ j eho patche
byly zamÝtnuty, proto×e byly ÜpatnÚ nebo pou×Ývaly Üpatnou filozofii. Nikdy
vÜak nebyly zamÝtnuty z d¨vodu rasy, nßbo×enstvÝ nebo firmy, ve kterÚ pracuje.
Alan takÚ odpovýdýl. Äe nem¨×e nikde najÝt smlouvu mezi nÝm a Jeffem o
poskytovßnÝ podpory. A ×e po týchto urß×kßch u× s nÝm nechce spolupracovat na
NWFS. Jeffova reakce byla řeknýme přehnanß. Obvinil RedHat ze spiknutÝ, napsal,
×e Windows NT jsou a v×dy budou lepÜÝ ne× Linux a ×e linuxovÝ vřvojßři jsou
nedostudovanÝ programßtoři druhÚ jakosti. Pavel Machek se takÚ zapojil do
debaty. Napsal, ×e ka×dř druhř jeho dopis je nesmyslnř. NejdřÝve chce vyvÝjet
stripping bez znalosti RAID. Pak chce nýkoho stÝhat za jeho dopis, ·toŔÝ na
Alana a vÜechny okolo. Jeff mu ironicky podýkoval za to, ×e mu koneŔný Pavel
odpovýdýl. Dßle napsal, ×e nikdo na nikoho ne·toŔil, ×e prř to je bussiness a
lidÚ si to k jeho překvapenÝ vzali osobný. Pak napsal, ×e kdyby mu Pavel v
listopadu odpovýdýl, nemusel by napsat vlastnÝ buffer-cache, co× ho stßlo
Ŕtvrt miliˇnu dolar¨ na vřplatßch. Rik van Riel napsal, ×e Jeff¨v kˇd
řeÜÝ nýkterÚ problÚmy, kterÚ jeÜtý nejsou v Linuxu vyřeÜeny. A tak jej,
po×ßdal, jestli by nemohl spolupracovat s RAID třmem. A to nejen na bßzi vřmýny
kˇdu, ale i v plßnovßnÝ budoucnosti. TÝm by se vyvaroval nepřÝjemnřch
překvapenÝ. A mohl by přÝÜtý uÜetřit Ŕtvrt miliˇn¨ za duplicitnÝ prßci. Jeff
odpovýdýl, ×e Pavl¨v kˇd z 98% obsahuje to, co potřebuje pro svou prßci. PřÝÜtý
ale bude radýji komunikovat s Rikem.


Tento Ŕlßnek vychßzÝ ze serißlu Kernel traffic (http://kt.linuxcare.com)
a je zveřejnýn pod licenci GPL verze 2. Přelo×il LeoÜ Literßk
(literakl@seznam.cz).


V tomto ŔÝsle se doŔtete o diskusi nad devfs, dodýlßvkßch před vytvořenÝm řady
2.4, psanÝm dokumentace pro jßdro a problÚmech při extrÚmnÝch I/O operacÝch. Do
konference přiÜlo 1500 dopis¨ od 553 lidÝ. Na prvnÝ mÝsto se vrßtil Alan Cox se
72 dopisy, nßsledovßn Jeffem Garzikem a Richardem Goochem.


Diskuse o devfs, 32 dopis¨

Richard Gooch zaslal odkaz na nejnovýjÜÝ verzi svÚho devfs. James Simmons se
zeptal, proŔ se /dev/tty0 přesunulo do /dev/vc/0 u× nynÝ a ne a× v 2.5. Richard
odpovýdýl, ×e d¨vodem je snaha o konzistenci s ostatnÝmi ovladaŔi pro
virtußlnÝ konzoli. NavÝc se Linus sna×Ý přesunout specißlnÝ soubory do logickÚ
hierarchie, a to vŔetný scsi výcÝ. Tak×e /dev/sd, /dev/sg, /dev/sr by se
přesunuly do /dev/scsi. Dßle Linus po×aduje odstranýnÝ polo×ek, jejich× jedinřm
d¨vodem je zajiÜtýnÝ zpýtnÚ kompatibility. P o podrobnýjÜÝm vysvýtlenÝ
celÚho konceptu se James zeptal, zda si vřvojßři uvýdomujÝ, ×e to poruÜÝ
spoustu výcÝ. Richard odpovýdýl, ×e p¨vodnÝ stav byl obrovskř zmatek a
potřeboval vyŔistit. NavÝc existuje devfsd dÚmon, kterř zajiÜŁuje zpýtnou
kompatibilitu.Andrea ale odpovýdýl, ×e jeho primßrnÝm cÝlem je odstranýnÝ tÚto chyby ve
stabilnÝ řadý. Pak se soustředÝ na vřvojovou řadu, kde se pokusÝ o nejlepÜÝ
mo×nÚ řeÜenÝ.Dodýlßvky pro 2.4 - sßga pokraŔuje, 28 dopis¨

Alan Cox zaslal nejnovýjÜÝ verzi svÚho seznamu ·kol¨, kterÚ je třeba dodýlat
před uvedenÝm 2.4 na trh. Tentokrßte jej rozdýlil do nýkolika ŔßstÝ. PrvnÝ Ŕßst
(nejkratÜÝ) obsahuje hotovÚ ·koly (3), druhß výci, na kterřch se pracuje (3),
dßle výci, kterÚ u× jsou hotovy, ale nejsou jeÜtý zaŔlenýny do jßdra (2) a
nakonec nechal výci, kterÚ je třeba udýlat (39). Seznam najdete na serveru
Kernel Traffic. Z diskuse nad jednotlivřmi body vyplynulo, ×e ovladaŔe pro SB
Live se blÝ×Ý ke stavu, kdy budou zaŔ lenýny do jßdra.Dokumentace pro jßdro, 26 dopis¨


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.