Proč IT projekty selhávají?

Existují odhady, dle kterých se přibližně 50 % velkých IT projektů nezdaří. Jiné zdroje tento odhad navyšují na 80...


Existují odhady, dle kterých se přibližně 50 % velkých IT projektů nezdaří.
Jiné zdroje tento odhad navyšují na 80 %. Důvody neúspěchu ovšem nejsou tak
záhadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Příliš mnoho společností dělá
příliš často stejné chyby. Identifikoval jsem 5 oblastí, z nichž vzcházejí
konečné neúspěchy.
První problémovou oblast představuje nepochopení skutečné hodnoty projektu. Při
kalkulaci návratnosti investic (ROI) si musíte být jisti naprostou
transparentností celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Bez konkrétních hodnot
TCO je ROI v podstatě bezvýznamná.
Jasné hodnoty TCO a ROI dovolují organizaci definovat očekávání, která má v
souvislosti s úspěšnou implementací IT projektu. V těchto očekáváních
společnosti spočívá skutečná hodnota projektu.
Druhou oblastí je neznalost vlastních uživatelů. Kdo budou ti, kteří změnu
vnesenou IT projektem využijí? Výrazně se liší očekávání a potřeby lidí z
oblasti obchodu oproti pracovníkům technickým. Jiný přístup k IT systémům mají
kmenoví zaměstnanci firmy a jiný externisté. Jedněm musíte nabídnout kompletní
přehledy, druhým velmi podrobná data a některým třeba jen občasný přístup k
e-mailu.
Třetí oblast představuje nepochopení požadavků uživatelů. Jedinou cestou, jak
zjistit skutečné požadavky uživatelů informačního sytému firmy, je položení
následující otázky: Vycházejí vaše požadavky z formálních nařízení, běžných
provozních problémů, nedostatku výkonu, optimalizace kapacit nebo z analýz
trendů? Tento dotaz donutí vaše uživatele, aby vám velmi přesně specifikovali
své požadavky, ze kterých můžete při přípravě a implementaci IT projektů
vycházet.
Z technického a technologického hlediska se vždy snažte maximálně zhodnotit
stávající technologii. Teprve když zjistíte, že zcela nedostačuje, přikročte ke
změně. Otázky, které vás budou provázet, se týkají volby platformy, integrace
do stávajících systémů, rozšiřitelnosti a spravovatelnosti systémů, bezpečnosti
a mnoha dalších. Rozhodně se vyvarujte toho, vycházet vstříc nejasným přáním a
představám managementu.
Čtvrtou oblastí jsou vaše limitované možnosti. Až příliš často se společnosti
vydávají cestou komerčních řešení, hotových nebo připravovaných na klíč. Vaše
možnosti jsou širší a každá z nich nabízí své přednosti i jistá úskalí.
Relativně nejjednodušší je systém zakoupit, o něco komplikovanější je využít
open source řešení a třetí možností je vydat se vlastní cestou a vytvořit si
jej ve vlastní režii.
Máte-li dostatečné vlastní zdroje, pokuste se jejich potenciál zužitkovat, a
teprve pokud se vám to nepodaří, přejděte na externí řešení. Samozřejmě, že
výchozím bodem těchto úvah je velikost rozpočtu.
Poslední problémovou oblast představuje vaše znalost dostupných IT produktů.
Pokud neznáte silné a slabé stránky produktů, které pořizujete, neměli byste se
do jejich nákupu pouštět.
Pravidlem je nikdy nekupovat produkt, který nebudete okamžitě používat.
Žádné řešení není dokonalé, ale můžete se alespoň přiblížit ideálnímu stavu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.