Proč máme prosíťovat svět

V souvislosti se současným švédským předsednictvím v EU se v Praze konala konference TIME, jejímž cílem bylo upozorn...


V souvislosti se současným švédským předsednictvím v EU se v Praze konala
konference TIME, jejímž cílem bylo upozornit na schopnosti švédských odborníků
i firem dostát požadavkům nové ekonomiky a demonstrovat jejich zájem o
středoevropský region.
Švédové opět útočí na Prahu! Jenomže tentokrát s sebou vezou místo kanónů
nabídku spolupráce v oblasti nejmodernějších informačních a komunikačních
technologií. V této oblasti se Švédsko, podobně jako i ostatní severoevropské
země, cítí být takříkajíc na koni. Jde o země s vysokou penetrací PC i
Internetu a v oblasti mobilní telefonie patří bezesporu mezi nejvyspělejší trhy
na světě. Společnosti, jako jsou Ericsson nebo Telia, šíří telekomunikační
osvětu do všech koutů světa, střední Evropu nevyjímajíc. Nejsou ostatně sami.
Proč? Není již Evropa dostatečně protkaná optickými kabely?
Zdá se, že podle mínění odborníků se ještě nějaké kabely snesou.
Telekomunikační společnosti se sice hrbí pod tíží investičních nákladů, ale
vize je jasná: věří, že bude potřeba ještě větší přenosová kapacita, než se
dnes očekává. Spoléhají se, že současné odhady jsou podobně přesné, jako byl
výrok úředníka amerického patentového úřadu, který v roce 1899 prohlásil, že
vše, co lze vynalézt, již vynalezeno bylo. Dalším důvodem expanze
telekomunikačních společností je přesvědčení, že skutečná hodnota sítí roste s
jejich dosahem. Čím kvalitnější a hustší je telekomunikační infrastruktura, tím
širší může být nabídka produktů, která stimuluje odpovídající poptávku. I proto
zdůraznil švédský velvyslanec v Praze Ingmar Karlsson potřebu zpřístupnit
Internet pro všechny uživatele, nejen pro vzdělané lidi z velkých měst. Podle
švédského obchodního rady v ČR Jana Stocklassy jsou komunikace oživujícím
prvkem pro málo rozvinuté oblasti, jako je třeba švédský sever, nebo pro
regiony, kde zkolaboval původní průmysl a kde je nyní nedostatek pracovních
příležitostí viz třeba u nás severní Moravu. Odhady nároků na budoucí kapacitu
sítí patří do kategorie věštění z křišťálové koule. Poptávku totiž stimulují
faktory, které operátoři páteřních sítí mohou jen těžko ovlivnit. Na jedné
straně jsou svázáni s nabídkou produktů, kterou zajišťují poskytovatelé
připojení, ASP a telekomunikační operátoři spojení s koncovými uživateli. Na
druhé straně je tato poptávka limitována omezeným přístupem uživatelů k
páteřním sítím, danou existující dominancí původních monopolních
telekomunikačních operátorů. Je-li optická síť dálnicí, tak podle Roberta
Barnese, ředitele Telie Networks ČR, je třeba zajistit nejen funkčnost cest
nižších tříd a jejich napojení na dálnici, ale též uživatelům zdůvodnit, proč
mají pohodlných dálnic využívat.
1 0654 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.