Proč mapy lžou?

Pokud máte zájem dozvědět se, co vše se může skrývat za spletí čar a mapových značek, pak je kniha Proč mapy lžo...


Pokud máte zájem dozvědět se, co vše se může skrývat za spletí čar a mapových
značek, pak je kniha Proč mapy lžou určena právě vám. Autor knihy i pro laiky
srozumitelným způsobem představuje nejen to, jak dnešní mapy vznikají, ale
hlavně úskalí jejich tvorby. Dozvíte se, jaké množství "chyb" se dostane do
mapy při zjednodušování reality a jejím přepisu do mapových značek a symbolů.
Pokud máte pocit, že nástup výpočetní techniky do oblasti kartografie učinil
chybám konec, tak vás autor vyvede z omylu a ukáže vám specifické omyly, resp.
chyby, které s sebou nesou geografické informační systémy. Kniha se věnuje
výhodám a úskalím digitální kartografie a ukazuje, jak mohou být takto vzniklé
mapy jen informativní nebo dokonce zavádějící. Publikace se soustředí na
analýzu geografických informací a varuje před chybami jak ve vlastním "gisovém"
softwaru, tak v datech. Svou pozornost také zaměřuje na počítačově vzniklé
grafické prezentace, které závisejí na spojitosti celku a jsou náchylné k
chybám a zkreslením.
Nejde však o publikaci zaměřenou výlučně na počítačové aspekty věci. Přestože
je řada postupů pro tvorbu map standardizována, výsledek nakonec závisí na
kartografovi, který mapu tvoří a přizpůsobuje mapové značky skutečnosti.
Dozvíte se tedy logicky i o chybách úmyslných.
Samostatnou kapitolou v knize jsou mapy určené pro politickou propagandu. Mezi
příklady naleznete ukázky takovéhoto "využití" např. z období 2. světové války,
studené války či ve sporu o hranici mezi Pákistánem a Indií.
Autor vás však rozhodně nechce přesvědčit, že mapy jsou jen papírem, který je
plný nesmyslů. Jeho cílem je spíše ukázat, že ke čtení mapy či plánu je potřeba
trocha skepse a nedůvěry. Na praktických příkladech současně ukazuje, k čemu
všemu může bezmezná a nekritická důvěra v mapu vést.
(Mark Monmonier: Proč mapy lžou, Computer Press, Praha 2000, 224 stran, 287 Kč)
1 0493 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.