Proč menší firmy investují do IT?

Jenže právě tyto firmy z SMB segmentu jsou nejvíc vystaveny stále sílícím tlakům plynoucím z globalizace tedy snižo...


Jenže právě tyto firmy z SMB segmentu jsou nejvíc vystaveny stále sílícím
tlakům plynoucím z globalizace tedy snižování cen a růstu nákladů, které má na
svědomí konkurence z celého světa. Jak se s těmito tlaky mohou vyrovnávat a
jakou roli v tom hrají IT?
Odpovědi na tyto a obdobně laděné otázky hledala studie společností Economist
Intelligence Unit (EIU) a SAP ve své studii nazvané "Thinking big" vydané na
jaře letošního roku. Odpovědi analytici hledali prostřednictvím rozhovorů s 3
722 vedoucími pracovníky firem z oblasti SMB. A závěr? Velmi stručně pokud se
firmám nepodaří nacházet nové cesty ke zvyšování efektivity jejich podnikání,
nemají na globálním trhu velkou šanci. Podívejme se na to podrobněji. Začneme
několika obecnými doporučeními, které ze studie vyplynuly.
Jak zvládnout růst
Expanduj agresivně, ale nezapomínej na profitabilitu tak zní příkaz č. 1. Malé
a střední firmy většinou zvyšují své zisky prostřednictvím růstu zákaznické
báze na existujících a nových trzích. Je však třeba takový růst korigovat u
menší firmy potom hrozí, že nezvládne podporu růstu finančně, materiálově ani z
hlediska dostatku pracovních sil. Více než 62 % respondentů považuje za
důležité dosahovat optimální míry růstu, která umožňuje získávat nové klienty a
přitom udržovat náklady ve snesitelných mezích. Rozhodně by firmy měly brát v
úvahu možnosti organického růstu, tedy fúze a akvizice. Spolu s aliancemi s
dalšími SMB to jsou způsoby, jak se neztratit na globálním trhu. A to je třetí
doporučení podívat se na možnosti, jaké nabízejí zahraniční trhy: noví
zákazníci, nové druhy poptávky, nové zdroje. Tento postup je přínosný, ale
vyžaduje nové znalosti a kompetence, ne které se nesmí v plánech zapomínat.
Ještě pár čísel: celkový růst obratu považuje za hlavní ukazatel růstu 40 %
amerických firem, 36 % asijských a 32 % evropských. Opačné je pořadí v
hodnocení získaného tržního podílu. Ten považuje za nejdůležitější ukazatel 18
% evropských, 15 % asijských a jen 10 % amerických firem. Počet zákazníků je
nejdůležitější v Evropě (15 % firem), následuje USA (8 %) a jihovýchodní Asie
(6 %).
Pohotovost a přizpůsobivost
Konsolidace trhů podněcuje vznik velkých konkurentů a mocných zákazníků. Jak za
těchto podmínek konkurovat s omezenými zdroji? Doporučením zní: nezapomínej na
svoji pohotovost a schopnost rychle reagovat. Síla menších firem spočívá právě
ve schopnosti rychlé odezvy na požadavky trhu, ve snazší komunikaci uvnitř
firmy, ve flexibilnější cenové politice a v možnosti osobněji oslovovat
zákazníky. A aby toho firmy mohla dosáhnout, tak záleží na kvalitě a odbornosti
zaměstnanců a na kvalitě nástrojů, které používají. A tím nejvýznamnějším jsou
ICT. Nicméně kritickou zůstává úloha sehnat talentované lidi schopné s těmito
nástroji pracovat. Zde uvádíme konkurenční výhody SMB tak, jak je definovali
jednotliví respondenti (uvedeno procento souhlasících): schopnost měnit
strategii firmy v závislosti na vnějších podmínkách (47 %), cenová flexibilita
(42 %), hlubší vztahy se zákazníky (41 %), hlubší znalost místního trhu (37 %),
nižší náklady (37 %), hlubší specializace (34 %), schopnost nepřetržitých
inovací (34 %), vyšší kvalita služeb/ produktů (34 %), užší vztahy s dodavateli
(30 %) a schopnost rychleji pronikat na nové trhy (26 %). IT jako nástroj
Už splasklá bublina dot.com firem ukázala, že IT nenahradí dobrý management,
nicméně speciálně pro menší firmy je to cesta, jak dosahovat větší
konkurenceschopnosti nejen vůči stejně velkým konkurentům, ale i vzhledem k
velkým firmám. Podle 68 % respondentů jsou IT kritickou podmínkou růstu
organizace a podle 57 % představují IT zásadní konkurenční výhodu. A podle 72 %
respondentů jsou IT významným faktorem pro udržování a zlepšování efektivnosti
ve firmě.
Tyto názory jsou stejné v podstatě po celém světě a napříč všemi obory. Slabší
souhlas zazněl od evropských manažerů a z oblasti maloobchodního prodeje. Tři
čtvrtiny vedoucích pracovníků menších firem odpovědělo, že strategie rozvoje IT
je součástí obecné strategie firmy a v 63 % oslovených firem má CEO nebo
generální ředitel přímou zodpovědnost za hlavní rozhodnutí týkající se IT.
Pro polovinu respondentů je hlavním hnacím motorem investic do IT v
následujících 3 letech rozšiřování podnikání. Firmy většinou dbají na to, aby
si pořizovaly škálovatelná řešení schopná růst s firmou. Přes 60 % respondentů
považuje IT za nezbytné pro pěstování užších vztahů se zákazníky (CRM) a ještě
víc (65 %) jich věří, že díky IT zlepší spolupráci se svými dodavateli a
partnery. Více než třetina respondentů si bez IT neumí představit inovace svých
produktů a služeb.
(pat) 6 0980

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.