Proč nezkusit outsourcing

Není to tak dávno, co se u nás objevil termín outsourcing. Jak je termín známý, tak samotný outsourcing zatím v Česk...


Není to tak dávno, co se u nás objevil termín outsourcing. Jak je termín známý,
tak samotný outsourcing zatím v České republice nezdomácněl. Zatímco ve
Spojených státech jde o celkem populární řešení problémů podniků, Evropa zatím
zůstává zdrženlivá.
Překotný rozvoj informačních technologií, doprovázený širokým využíváním stále
složitějších zařízení, vede k tomu, že se podniky dostávají do situace, kdy
náklady na pořízení, údržbu a vývoj potřebných informačních systémů zcela
přesahují jejich finanční i personální možnosti. Mezi možnosti, jak takový
problém řešit, patří outsourcing neboli převedení problematických činností na
externího dodavatele. Není to řešení jednoduché. Každý podnik, který chce tuto
službu bezpečně a efektivně využívat, musí brát v úvahu mnoho důležitých
předpokladů a podmínek a ne vždy je podnikový management zná.
Proto vám nabízíme článek, ve kterém najdete rozbor možných důvodů a cílů,
vedoucí podnik k využití outsourcingu, článek, kde jsou diskutovány i různé
aspekty uvedených důvodů a cílů. Dále zde naleznete definici projektu
outsourcingu a rozdělení procesu outsourcingu do 6 základních fází (např.
analýza funkčních oblastí, určení oblastí určených k vytěsnění, definice
požadavků, výběr poskytovatele, transformace či dlouhodobé řízení vztahu s
poskytovatelem) spolu s popisem a doporučeními ke každé zmíněné fázi.
Doporučujeme nepřehlédnout kapitolu, definující varovné signály, které by vám
měly pomoci vyvarovat se neúspěchů při výběru poskytovatele outsourcingu. Pokud
vás téma outsourcing zaujalo, hledejte další informace v článku na str. 4.
8 2907 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.