Proč právě veletrh INTECH

Společnost FAIRTILE je součástí holdingu TPDG, který v České republice působí od roku 1992 a má pobočky po celé st...


Společnost FAIRTILE je součástí holdingu TPDG, který v České republice působí
od roku 1992 a má pobočky po celé střední a východní Evropě. Správně vystihla
skutečnost, že právě informační technologie a telekomunikace patří k
nejrychleji a nejprogresivněji se rozvíjejícím odvětvím. A proto je třeba
vytvořit určitou platformu, na které by každý odborník mohl co nejkratší cestou
zjistit, zda a jaké šance má na získání nového místa nebo jak se dále profesně
rozvíjet, vytvářet kariéru a pracovat na sobě. O tom, nakolik výhodnou
platformou tohoto druhu může veletrh INTECH být, jsme hovořili s organizátorkou
Kateřinou Fričovou.
Můžete charakterizovat místo a úlohu sektorových náborových veletrhů v oblasti
IT a telekomunikací?
Nábor kvalifikovaných a zkušených odborníků bývá vždy složitou a náročnou
operací. To platí o všech moderních sférách lidské činnosti, tím spíše o tak
nosných oborech blízké a jistě i vzdálenější perspektivy. Je to velmi náročné
časově i věcně jak pro odpovídající firemní činitele na úseku lidských zdrojů,
tak nakonec i pro samotné uchazeče. Česká republika, zejména Praha, představuje
trh, který lze z hlediska získávání prvotřídních odborníků i manažerů středního
stupně nesnadno dekódovat. Klasické "hodně povolaných, málo vyvolených" by
veletrhy tohoto druhu mohly upravit na "hodně povolaných a dost vyvolených".
Všichni by měli mít šanci dostat nabídky od firem podle svého talentu,
odbornosti, zdatnosti, samostatnosti a třeba i tolik důležité schopnosti
inovace a kreativity. Bystří personalisté nebo samotní výkonní manažeři z
renomovaných firem mohou mnohé z toho na veletrhu u zájemců vycítit nebo někdy
přímo na místě zjistit. Veletrh se zaměřuje nejen na studenty, čerstvé
absolventy, ale především na již hotové, kvalifikované specialisty, kteří mají
minimálně dvou až tříletou praxi a z těch či oněch důvodů uvažují o změně svého
pracovního uplatnění. Na veletrhu se mohou setkat a navázat bezprostřední
kontakt s firmou, s níž by se jim to jinak tak snadno nepodařilo.
Jaké máte zkušenosti s těmito veletrhy? Kolik lidí na nich může získat to, co
hledají? Které renomované firmy bývají na vašich veletrzích zastoupeny?
Náborové veletrhy pro kandidáty s praxí slaví již delší dobu úspěchy na všech
západoevropských trzích práce a tento trend se teď přenáší i k nám. Společnosti
ze západní Evropy začínají zkušené specialisty stále intenzivněji vyhledávat i
u nás. A nemyslím tím jen Německo. Náborový veletrh se ukazuje především jako
účinný doplňkový instrument pro poměrně rychlé a levné navázání kontaktů
zaměstnavatelů s kandidáty s praxí. Uchazečů se zkušenostmi se našich veletrhů
účastnilo již na 3 000. Také výčet klientů je zajímavý stačí říci, že jde o
společnosti jako Sun Microsystems, Amdocs, EuroTel, Český Mobil, CMG, Škoda
Auto, RadioMobil.
Máte konkrétní poznatky o tom, jak vaše veletrhy hodnotí samotní návštěvníci?
Ano. Nejčastěji se objevují takové názory, že INTECH umožňuje přímý neformální
kontakt s potenciálními zaměstnavateli nebo že poskytuje možnost seznámit se s
řadou pracovních příležitostí a na jednom místě. Také nás těší názory, ve
kterých kandidáti oceňují veletrh ve vztahu k jiným aktivitám. Nechci, aby to
vypadalo jako neskromná sebechvála, ale návštěvníci vyjadřují i názory, že jde
o lepší způsob vyhodnocení příležitostí na trhu práce, než jaký může nabídnout
jiná náborová metoda.
Říkala jste, že mnozí návštěvníci předkládají u stánků rovnou své životopisy.
Jakou formu životopisu doporučujete?
Zájemce o místo by měl uvést zejména svoje pracovní zkušenosti, vzdělání,
dovednosti a pochopitelně kontaktní údaje. Měl by být napsán na jedné,
maximálně na dvou stranách, ale nikdy ne více. Někteří lidé vedou spor, co se
má uvádět dříve, zda vzdělání, nebo pracovní zkušenosti. Prostá rada zní:
uvádět na prvním místě to, co je nejčerstvější. Absolvent univerzity bez
pracovních zkušeností uvede vzdělání a vysokoškolsky erudovaný praktik se
nejdříve zmíní v chronologickém pořadí o svých pracovních zařazeních a pak o
vzdělání. V každém případě je třeba zdůraznit taková minulá zaměstnání, která
mohou mít nějaký význam pro firmu, u které se dotyčný uchází o zaměstnání.
Doporučuji na veletrh přinést s sebou několik výtisků životopisu, a to i tehdy,
hodlá-li se příslušná osoba jen zúčastnit prezentací firem nebo se seznámit s
atmosférou veletrhu. Každý, kdo chce uspět, by měl ovšem také dbát na svoje
vystupování a na svůj vzhled. Zde platí jednoduchá zásada obléknout se tak,
jako kdybychom šli na přijímací pohovor přímo do podniku. Ale o tom přece
existují celá pojednání, od známého spisu Guta-Jarkovského Společenský
katechismus až po ty nejnovější, kterými jsou dnes naše knihkupectví zaplavena.
Ráda bych ještě jednou připomněla, že zaměstnavatelé berou veletrh velmi vážně,
a proto dobrý dojem ze zevnějšku a vystupování je již polovinou úspěchu.
1 0338 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.