Proč se v Americe štěpí akcie

První, co překvapí potenciálního investora na akciovém trhu Spojených států amerických, je ohromné množství spo...


První, co překvapí potenciálního investora na akciovém trhu Spojených států
amerických, je ohromné množství společností, které štěpí svoje akcie. Jen za
první 3 měsíce tohoto roku tak učinilo či učiní více než 110 firem
obchodovaných na Newyorské burze cenných papírů a na NASDAQu.
Co vlastně štěpení akcií (anglicky: stock split) znamená a proč se provádí?
Kdysi, v raných počátcích obchodování na Wall Street, účtovaly tehdejší
brokerské domy svým klientům speciální poplatek navíc za "odd lot" obchod,
tedy nákup či prodej méně než 100 kusů akcií jednoho titulu. S růstem kurzu
určité akcie tak její atraktivita pro drobné investory klesala. A to nejen z
důvodu subjektivního pocitu, že daná akcie "je už drahá", ale také z
objektivních příčin: náklady na její pořízení se totiž z výše uvedeného důvodu
zvyšovaly. Snahou všech společností však bylo, aby jejich akcie kupovali právě
a co nejvíce drobní investoři. Ti totiž byli mnohem loajálnější a méně
přelétaví než investoři institucionální. A tak jednoho dne někoho napadla
báječně jednoduchá myšlenka, jak svoje akcie drobným investorům zatraktivnit,
a snadným trikem obešel zmíněnou hloupou poplatkovou politiku tehdejších
brokerů.
Jak to udělal? Prostě jenom v určitém poměru zvýšil počet vydaných akcií a ve
stejném poměru jimi "obdaroval" stávající akcionáře. Ve skutečnosti se pro ně
nic neměnilo. Nadále vlastnili naprosto stejný podíl ve stejné společnosti se
stejným majetkem a stejnými hospodářskými výsledky. Jediné, co se změnilo,
byl počet držených akcií a jejich cena. Pokud takto firma rozštěpila svoje
akcie s kurzem například 120 dolarů v poměru řekněme 3 : 1, zvýšila jejich
počet na trojnásobek každému akcionáři za jeho 1 akcii připsala 3 a snížila
jejich cenu na 40 dolarů. A cíl byl splněn.
Magická hranice 40 dolarů
V dnešní době jsou už poplatky brokerů za obchod konstruovány o něco moudřeji
a drobní investoři již nejsou zdaleka tak loajální jak bývali, a často jsou i
přelétavější než instituce. Přesto se akcie dále štěpí a to v ještě mnohem
větší míře než kdysi. Proč ? Prvním důvodem je již uvedený subjektivní pocit.
Dlouhodobé průzkumy dokazují, že většina investorů, a to nejen těch drobných,
podvědomě nejlépe přijímá akcie s kurzem okolo 40 dolarů. Akcie s kurzem nad
50 dolarů jsou už prostě vnímány jako "moc drahé", a ty s kurzem pod 30 dolarů
jsou zase "podezřele levné". Samozřejmě to není důvod jediný, navíc je poměrně
slabý. Investory, doufejme, vedou k nákupu fundamentální ukazatele, ať už
historické či budoucí, a ty samozřejmě samotné štěpení nijak nemění. Druhý
důvod už je podstatně silnější. Je jím zvýšení likvidity. Počet vydaných
akcií se s každým štěpením násobně zvyšuje a s ním i likvidita. Nižší cena
zpřístupní akcie většímu počtu investorů a usnadní další nakládání s nimi.
Posuďte sami. Zásadně neštěpené akcie Berkshire Hathawey se obchodují okolo 73
000 dolarů. Kolik si jich můžete koupit právě vy? A jak to uděláte, když
budete chtít třeba čtvrtinu své investice prodat? Počítáte správně. Pokud
právě nemáte volných 10 milionů korun, nepodaří se vám to. Je to sice extrémní
příklad, ale více než výmluvný.
Akcie se tedy i v současné době vesele štěpí dál a počet společností, které
tak činí, v posledním období ještě roste. "Na vině" jsou technologické a
hlavně pak internetové společnosti. Jen v letošním roce rozštěpily či brzy
rozštěpí svoje akcie například, chronologicky řazeno: Amazon, E*Trade, Yahoo,
Broadcast.com, America Online, Ameritrade, Oracle, eBay, Dell, Network
Solutions, Microsoft, Nokia, Lucent, Sun Microsystems, Intel, AT&T a IBM.
Silný růst jejich kurzů totiž štěpení vyvolává, doufejme jen, že naopak to
neplatí.
9 0730 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.