Procesory s rychlostí světla přicházejí

Doposud prakticky neznámá izraelská firma Lenslet vyvinula první komerčně nabízený elektrooptický procesor, jehož v


Doposud prakticky neznámá izraelská firma Lenslet vyvinula první komerčně
nabízený elektrooptický procesor, jehož výkon je srovnatelný s nejvýkonnějšími
superpočítači. V přepočtu na klasické digitální procesory totiž zvládá až 8
bilionů operací za vteřinu (8 Tops).
Nový procesor nazvaný EnLight256 bude využíván v oblastech, kde je potřeba co
nejrychleji zpracovávat a vyhodnocovat velké objemy analogových dat. Tedy
zejména v armádě a ve výzvědných službách, ale obecně i při zpracování a
komprimaci obrazu a zvuku v reálném čase. Výzkumníci již připravují aplikace
pro analýzu hlasu, rozeznávání tváří nebo zpracování obrazových dat.
Procesor dokáže odfiltrovat šumy při hlasové komunikaci v rušném prostředí nebo
v obtížných atmosférických podmínkách. Může zlepšit přesnost radarů nebo
citlivost ultrazvukových skenerů zkoumajících obsah zavazadel na letištích.
Poslouží i meteorologům při sledování vývoje počasí a jeho předpovídání. A v
neposlední řadě najde uplatnění i v naváděcích systémech řízených střel.
Prototyp, představený veřejnosti na konci října, je ještě poměrně objemný
(čtvercová deska o hraně 15 cm a tloušťce 1,7 cm), první sériově vyráběné kusy
by měly být o něco menší. Lenslet slibuje, že budou na trhu už začátkem roku
2004, a navíc za velmi zajímavou cenu technologie EnLight totiž využívá levné a
snadno vyrobitelné optické prvky, takže by měly být podstatně levnější než
klasické superprocesory. Postupně by mělo dojít k další miniaturizaci, na
jejímž konci je v horizontu 5 let optický procesor o velikosti běžného čipu.
Optické procesory se od digitálních liší tím, že nepracují po instrukcích, ale
po celých funkcích. Algoritmus tedy nepotřebuje rozkládat data na malé části
zpracovávané odděleně. Především analogová data jsou analyzována a překlápěna v
matici, v rámci které je příslušná funkce nadefinována.
Procesor EnLight256 je vybaven matricí 256 laserů a soustavou složených čoček a
světelných modulátorů a přijímačů. Konfiguraci optických prvků je možno měnit v
řádu mikrosekund, což umožňuje snadné přeprogramování procesoru pro jinou úlohu
nebo změny přímo za běhu. Zvolené řešení tedy umožňuje zpracovávat přijímaná
data plošně, tedy ještě rychleji než u digitálních paralelních procesorů. Vstup
i výstup jsou však digitální, což je také hlavním faktorem omezujícím rychlost
zpracování dat. Pokud však budou k dispozici optické spoje, přepínače a další
potřebné prvky, může dojít ještě k dalšímu zvýšení výpočetní kapacity.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.