Procesory útočí

Adresa webové stránky s názvem Dr. Dobb\s Microprocessor Resources (www.x86.org) by mohla uspokojit touhy těch z vás, kdo...


Adresa webové stránky s názvem Dr. Dobbs Microprocessor Resources
(www.x86.org) by mohla uspokojit touhy těch z vás, kdo se pídíte po
zajímavostech a podrobnostech vztahujících se zejména k problematice procesorů.
Ostatně jak název, tak i adresa jsou dostatečně výmluvné.
Vše, co zde naleznete, se skutečně týká jen vymezeného tématu. Je možné směle
prohlásit, že naprostá většina obsaženého materiálu je zaměřena "intelovsky".
Jinými slovy středem pozornosti je vesměs čip z rodiny Pentií, případně nějaká
ta čtyřiosmšestka.
Obsah je tvořen samostatnými příspěvky od různých autorů (nejproduktivnější je
evidentně jistý Robert R. Collins) zaměřenými vždy na určitý problém. Mimo
obsáhlejší monotematicky orientované články zde nechybí ani týdně aktualizované
zprávy, respektive odkazy na stránky, kde byly uveřejněny (CNet apod.). Určitě
oceníte výhodnost (především časovou) toho, že vše podstatné a významné, co se
ve světě procesorů odehrálo, najdete na jedné adrese.
Nenajdete zde jen články věnované Pentiím. Jeden z příspěvků vás například
seznámí s nedokumentovanými instrukcemi technologie 3DNow! v čipech společnosti
AMD. Konkrétně jde o instrukce PF2IW, PI2FW a PSWAWP. Žádnou z nich v manuálu
neobjevíte. Především PI2FW může být efektivně využita ke konverzi 16bitového
typu packed short na float. Tohoto cíle není pomocí dokumentovaných instrukcí
snadné dosáhnout. PSWAWP mění pořadí 16bitových slov v 64bitovém slově. A
konečně PF2IW se podobá dokumentované instrukci PF2ID, vrací 16bitové výsledky
v nižších polovinách 32bitových slov.
Pravdou je, že se jedná spíše o takovou perličku nebo snad třešničku na dortu.
Jedním z možných vysvětlení, proč instrukce nebyly dokumentovány, je domněnka,
že je nepodporují IDT a Cyrix (nyní oba spadající pod Via Technologies).
Naskýtá se tedy logicky otázka, zda tyto instrukce budou podporovány i v
následujících generacích čipů Athlon. Velmi zajímavé je, že všechny tři uvedené
instrukce jsou podporovány dnes už prakticky volně dostupným Macro assemblerem
Microsoftu (verze 6.13, 6.14).
9 3370 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.