Procházka světem digitálních encyklopedií

Encyklopedie do tohoto Tématu týdne jsme vybírali s přihlédnutím k několika hlediskům. Bohužel, zdaleka ne všechno s...


Encyklopedie do tohoto Tématu týdne jsme vybírali s přihlédnutím k několika
hlediskům. Bohužel, zdaleka ne všechno se sem vešlo a nemůžeme si tudíž činit
nárok na úplnost. V tomto krátkém přehledu proto chceme alespoň zmínit další
zajímavá díla.
Microsoft Encarta 99 je zde uvedena jako příklad kvalitní všeobecné
encyklopedie s propracovanými multimediálními funkcemi. Z této oblasti stojí
za pozornost také elektronická verze encyklopedie Britannica, kterou se nám
však bohužel nepodařilo od distributora získat k nahlédnutí. Největší
elektronickou moderní všeobecnou encyklopedií v češtině je pak Heuréka
univerzální encyklopedie, jejímž vydavatelem je nakladatelství LEDA. Ta
obsahuje 46 000 hesel.
Kapitolu samu pro sebe tvoří Ottova encyklopedie firmy Aion CS, která je
digitální replikou slavného Ottova slovníku naučného. V tomto případě nelze
sice hovořit o multimediální výbavě ani o přílišné aktuálnosti nabízených
informací, i po více než 50 letech má však toto dílo kromě nesporné estetické a
historické hodnoty stále ještě také nemalou hodnotu informační.
Výrazným fenoménem na trhu jsou výpravné multimediální encyklopedie firmy
Dorling Kindersley, které se v řadě případů dočkaly skvělé lokalizace
společností BSP Multimedia. V našem Tématu nabídku této společnosti zastupují
produkty Encyklopedie Přírody 2.0, Lidské tělo 2.0 a Encyklopedie vesmíru. Jak
už názvy napovídají, jedná se o oborové encyklopedie určené pro širokou
veřejnost, které poskytují poutavou formou základní informace z příslušných
oborů.
I další encyklopedie v našem přehledu jsou oborově orientované. Kromě těch,
jimž jsou
věnovány samostatné recenze, jsou na trhu k dispozici např. produkty ASTRO 2001
(dvojice CD-ROMů firmy D-DATA v oblasti astronomie), Báječný svět letadel
(Studio počítačové grafiky Kolín), Kdo byl kdo v našich dějinách (dvojice
CD-ROMů od firmy LIBRI) nebo Skladatelé světové hudby (Merlin). Ve všech těchto
případech jde o původní českou tvorbu.
Lokalizace encyklopedií je pro malé národy, jako je ten náš, věc poměrně
nevděčná. Řada zajímavých encyklopeií je tedy k dispozici pouze v angličtině
(případně dalších světových jazyzích). Patří mezi ně i dvojice historických
encyklopedií z produkce Dorling Kindersley Chronicle of the 20th Century a
Chronicle Encyclopedia of History.
Stranou pochopitelně nemohou zůstat ani ti nejmenší vždyť právě v dětském věku
je člověk k novým poznatkům nejvnímavější. Pro ně existuje řada dětských
encyklopedií, zastoupená v našem Tématu titulem Staň se světošlápkem. Ze
starších titulů Dorling Kindersley lokalizovaných firmou BSP Multimedia můžeme
kromě toho připomenout ještě například CD-ROMy Hejbejte se kosti moje nebo Jak
věci pracují.
(Maf)
9 0447 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.