Prodávat licence nestačí

Příjmy z prodeje softwarových aplikací pro e-commercí v příštích 5 letech prudce porostou a zároveň se výrazně zm...


Příjmy z prodeje softwarových aplikací pro e-commercí v příštích 5 letech
prudce porostou a zároveň se výrazně změní jejich struktura, což přiměje
prodejce ke změnám v jejich obchodním modelu.
Jak vyplývá ze zprávy společnosti IDC, celkové příjmy z aplikací pro e-commerci
vzrostou z loňských 1,8 miliardy na 23 miliard dolarů v roce 2004. Přestože
poptávka by měla mít trvale rostoucí trend, změní se struktura příjmů prodejců
a to výrazně v neprospěch poplatků za licence. Zatímco v roce 1999 tvořily
nepřehlédnutelných 90 % celkových příjmů, v roce 2004 jejich podíl poklesne na
třetinu (32 %). Jádro příjmů by měly postupně tvořit především poplatky za
transakce, jejichž podíl by měl stoupnout v tomto období ze 4 na 29 %.
Další změnou, která je již letos patrná, je prudký nárůst podílu příjmů z
aplikací B2B (business-to--business), jenž je dán především rostoucím zájmem o
internetová tržiště (e-marketplaces) a internetové obchodní komunity. Rok 1999
byl patrně posledním, kdy příjmy z aplikací B2C (business--to-consumer)
převažovaly.
Do popředí se i v této oblasti rychle dostávají přání zákazníků, používajících
malá mobilní zařízení pro bezdrátový přístup na Internet. Prodejci aplikací
musejí počítat s jejich nároky na vzhled a funkčnost vytvářených stránek a
rozhraní.(dar)
0 1772 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.