Prodej mobilních telefonů nasycená Evropa

Až doposud neměli prodejci mobilů problémy s odbytem, situace se však mění. I ten nejžádostivější trh se po čase...


Až doposud neměli prodejci mobilů problémy s odbytem, situace se však mění.

I ten nejžádostivější trh se po čase musí zasytit a byl to právě rok 2005, kdy
se dosud stoupající křivka prodeje začala ve většině evropských zemí lámat.
Vycházíme-li ze studie společnosti Gartner, tak se v roce 2005 prodalo v zemích
východní Evropy 79,81 milionu kusů mobilních telefonů, přičemž špička prodejů
za všechny země se očekává letos, kdy by se mělo prodat 79,9 milionu mobilů.
Celkově je do roku 2009 očekáván meziroční přírůstek (CAGR) ve výši 2,5 %.
Kladný roční přírůstek však zaznamená jenom několik zemí v čele s Ruskem, kde
by měl dosáhnout 3,8 %, a Slovenskem (+3 %). Běžnější je stagnace okolo nuly a
kousek pod ní sem patří typicky Slovinsko (-0,1 %), Česká republika (-0,3 %),
Chorvatsko a Rumunsko (-0,4 %). Pod jedním procentem jsou Polsko (-1,1 %),
Maďarsko (-1,5 %), Ukrajina (-2,7 %) a trochu překvapivě Bulharsko (-4,2 %).
Nejde o žádnou katastrofu, ale ustálení se nasyceného trhu, kde se nové
telefony kupují převážně jako obnova starých modelů, tedy značně klesá počet
uživatelů, kteří si pořizují teprve první přístroj.

Globální prodej
Abychom si udělali představu, kolik mobilů se prodá ve které zemi, uvedeme si
prodeje za rok 2005 s odhadem na letošní rok. Nejvíc mobilů se pochopitelně
prodalo v Rusku (36,95 milionu kusů), prodeje budou nadále stoupat. Na letošní
rok se odhaduje, že Rusové zakoupí již přes 39 milionů kusů mobilů. Po zaváhání
v roce 2007 by měly prodeje i nadále růst s tím, že v roce 2009 dosáhnou téměř
43 milionů kusů. Druhým největším trhem v regionu je Polsko, kde byla špička
prodejů zaznamenána právě v roce 2005 s více než 10 miliony prodanými mobily.
Příští rok by měly prodeje klesnout na 9,5 milionu kusů. Následuje Ukrajina,
kde byl loňský rok taktéž rekordní. Prodalo se 8,9 milionu kusů mobilů a výhled
na letošní rok činí 7,5 milionu prodaných kusů. Dalším v pořadí je Rumunsko,
kde se v roce 2005 prodalo 3,97 milionu kusů mobilů s tím, že vrchol by měl
přijít letos, kdy se očekávají prodeje ve výši 4,4 milionu kusů. Pokračujeme
Maďarskem, kde byl rok 2005 rekordní s prodejem 2,84 milionu kusů mobilních
telefonů. Výhled na rok 2006 znamená pokles na 2,47 milionu prodaných mobilů.
Česká republika už má svůj rekord za sebou padl v roce 2004, kdy bylo prodáno
2,88 milionu kusů mobilních telefonů. V roce 2005 prodeje klesly na 2,72
milionu kusů a letos má pokles pokračovat na odhadovaných 2,58 milionu
prodaných mobilů. Následuje Bulharsko, kde jsou prodeje vzhledem k velikosti
země dost slabé a stejně jako u nás byl vrcholný prodej zaznamenán v roce 2004
(2,012 mil. ks). V roce 2005 se prodalo 2,005 milionu mobilů a v letošním roce
by měly prodeje klesnout na 1,6 milionu kusů, což je úroveň na které by se více
méně měly držet v dalších letech. Jiný průběh prodeje má i Slovensko, kde byly
rekordní prodeje zaznamenány dokonce už v roce 2002 (1,32 milionu kusů) a od té
doby prodeje střídavě kolísají mezi 0,9 a 0,95 milionu prodaných přístrojů s
výjimkou v roce 2004, kdy prodeje mírně přesáhly jeden milion. Velmi podobnou
poptávku zaznamenaly Chorvatsko a Slovinsko, kde byl vrchol prodejů zaznamenán
loni (0,76, resp. 0,49 milionu kusů) a letos je očekáván mírný pokles na 0,66,
respektive 0,45 milionu prodaných mobilů. Celkový velkoobchodní obrat na trhu
mobilních telefonů ve východní Evropě činil v roce 2005 podle analýzy
společnosti Gartner 8 304,1 milionu dolarů, což bylo o 21,8 % více než v roce
2004, kdy tržby dosáhly 6 815 milionů dolarů. Celkově to vypadá, že skutečně
rokem 2005 skončila doba expanze s dvojciferným ročním nárůstem tržeb a trh se
ustálil. Mezi loňským a letošním rokem očekávají analytici jen umírněný růst ve
výši 1,4 %, nicméně určité oživení je očekáváno v letech 2008 a 2009, kdy by
měl roční přírůstek obratu dosáhnout 5,8, respektive 11,9 milionu dolarů.
Zvýšená poptávka a tedy i tržby jsou spojovány s dostupnějšími službami 3G a s
rostoucím zájmem uživatelů o nákup chytrých telefonů. Podíváme-li se na
předpoklady analytiků, tak by se měl prodej základních smartphonů vyznačovat
ročními přírůstky kolem 50 % s prvním významnějším nástupem prodejů v roce
2005, a pokud jde o pokročilé smartphony, tak tam je očekáván roční růst
prodejů blížící se 70 % s tím, že první zaznamenání hodné prodeje přes 100
tisíc kusů na celou východní Evropu se uskuteční letos, v roce 2008 by to již
mělo být přes 300 tisíc kusů a o rok později více než 650 tisíc kusů. Nepůjde o
žádnou revoluci, ale o impulz, který by měl podpořit zájem uživatelů vyměnit
obyčejné mobilní telefony za chytřejší přístroje

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.