Prodej PC v oblasti EMEA je značně nerovnoměrný

Prodej PC v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) v sobě skrývá velké regionální rozdíly od téměř 20% rů...


Prodej PC v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) v sobě skrývá velké
regionální rozdíly od téměř 20% růstu v západní Evropě až k poklesu na
rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.
Celkové dodávky PC v regionu ve 2. čtvrtletí 1999 podle společnosti IDC
meziročně vzrostly o 15,5 %. Hodnotu trhu ovlivňují 2 hlavní trendy sílící
poptávka povzbuzovaná sílícím zájmem o Internet a stále přetrvávající hrozba
Y2K na straně jedné, a na druhé straně klesající hodnota trhu daná klesajícími
cenami PC, související s konkurenčním bojem sílícím zejména mezi internetovými
providery. Vliv hrozby roku 2000 by měl ve druhé polovině roku 1999 ovlivňovat
především nákupy malých a středních firem.
Trh s PC v západní Evropě ve 2. čtvrtletí stoupl o 18,4 % nejlépe se dařilo
prodejcům ve Francii (+ 27 %), kde byly vedle vlivu Internetu zaznamenány
významnější investice ve středních a velkých firmách. Růstu kolem 20 % dosáhly
jak severské země (s výjimkou Švédska), tak i jih Evropy. V Německu zpomaluje
růst nevelký zájem o desktopy, zatímco trh s notebooky a servery utěšeně roste.
Propad prodejů PC v Rusku stále negativně ovlivňuje trh ve střední a východní
Evropě. Meziroční pokles činil v tomto regionu 2,9 %, což je možné považovat za
úspěch ve srovnání s -14,3% propadem v 1. čtvrtletí. Tahounem trhu zůstává
Polsko. Jen 9,7% růst zaznamenaly země Afriky a Středního východu. Důvodem je
pokles poptávky na hlavních trzích regionu v Jihoafrické republice, Izraeli a
Turecku, který následuje po poměrně velmi silných nákupech PC v roce 1998.
Hlavní prodejci PC v regionu EMEA i nadále bojují s pro ně nepříznivým vývojem
cen a marží. Rostoucí konkurenční boj mezi světovými značkovými prodejci a
lokálními výrobci je nutí k takovému snižování cen, které již výrazně ovlivňuje
hodotu trhu.
TOP 5
Pořadí prodejců na trhu přineslo z hlediska IDC poměrně překvapivé výsledky.
Prvenství podle očekávání připadlo společnosti Compaq, která ovládá 17,2 % trhu
EMEA s tím, že v západní Evropě je tento poměr ještě o fous lepší 18,6 %. Na
druhé místo se díky jediné desetině procenta dostala společnost IBM, která po
neuvěřitelném 48% nárůstu (v počtu kusů) dosáhla 9,6% podílu na trhu, a to s
úspěchem ve všech sledovaných kategoriích. Společnost Dell v rámci EMEA
obsadila 3. místo (+39,4 %) s tím, že v západní Evropě je stále na pozici č. 2
s 10,7% podílem na trhu. Silné čtvrtletí má za sebou též společnost
Hewlett--Packard, která se umístila na 4. příčce (jak v EMEA, tak v západní
Evropě). Pěkný 39,8% nárůst znamená získání 7,3% podílu na trhu v regionu EMEA.
Meziroční růst 26,4 % zaznamená 6,1% podíl a 5. místo pro společnost Siemens.
9 2491 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.