Produkty Oraclu oslovují i menší firmy

Po úspěchu posledního vánočního CD-ROMu, který připravil Computerworld ve spolupráci se společností Oracle, dostáv...


Po úspěchu posledního vánočního CD-ROMu, který připravil Computerworld ve
spolupráci se společností Oracle, dostávají čtenáři (přesněji řečeno
předplatitelé) opět možnost vyzkoušet vybrané produkty tohoto dodavatele
umístěné na právě dokončeném disku. O tom, o jaké produkty se jedná a k čemu
slouží, jsme si promluvili s Jaroslavem Zemanem ze společnosti Oracle.
Můžete krátce specifikovat, jaké produkty dostanou naši čtenáři a na co je
mohou využít?
Čtenáři Computerworldu najdou na přiloženém CD-ROMu 2 produkty firmy Oracle pro
platformu Windows NT. První z nich, databáze Oracle, je na českém trhu známý
produkt, který není
potřeba podrobněji popisovat. V tomto případě se jedná o verzi 8.0.5, která je
určena pro správu dat libovolného typu ať už strukturovaných, nebo
nestrukturovaných. Druhým produktem je novinka Oracle WebDB, nadstavba nad
vlastní databází, která umožňuje snadno a rychle vytvářet webové databázové
aplikace, určené pro přístup k datům prostřednictvím webového prohlížeče.
Pro koho je určen produkt WebDB?
Primárně je určen pro firmy, které pracují s elektronickými informacemi (daty)
prostřednictvím počítačů zapojených v síti a potřebují tyto informace sdílet.
To znamená firmy s minimálně 10-20 počítači, kde vznikají strukturovaná i
nestrukturovaná data. WebDB otevírá Oraclu cestu na nový trh, protože je vhodný
i pro menší firmy, zatímco v minulosti jsme oslovovali našimi produkty spíše
velké a střední společnosti.
Musí být WebDB postaven pouze na databázi Oracle?
Protože se jedná o nadstavbu databáze Oracle, je nutné tyto produkty používat
společně. Neznamená to však, že by všechna data musela být uložena jen v
Oraclu. Je možné vytvořit formuláře a reporty, které zpřístupní i data uložená
v jiných relačních systémech.
Z hlediska výkonnosti má WebDB obrovskou výhodu, protože se jedná o přímou
nadstavbu nad databází Oracle, což umožňuje dosáhnout vysoké škálovatelnosti. Z
vlastností samotné databáze Oracle8 vyplývá, že může běžet i na
víceprocesorových serverech či na klastrovaných systémech.
Jak dlouho už je tento produkt nabízen na českém trhu?
Jedná se o úplně nový produkt, který je uváděn na český trh právě v této době.
Samozřejmě máme už řadu zákazníků a partnerů, kteří mají s WebDB zkušenosti a
zahájili už i několik projektů. Vybraní zákazníci měli možnost pracovat už s
beta-verzemi.
Jaké jsou možnosti využití WebDB při vytváření podnikového extranetu?
Tento produkt je velmi silným nástrojem pro budování extranetu, protože
umožňuje jednak selektivní přístup k informacím rozlišuje internetové uživatele
na veřejné, externí (obchodní partneři) a interní (zaměstnance firmy). To
znamená, že např. cenová nabídka v případě prodeje může být také selektivní, a
vybraní partneři tak mají výhodnější cenové podmínky. WebDB umožňuje podrobně
sledovat, o které informace na firemním Webu je největší zájem a o jaký druh
informací mají zájem konkrétní osoby. Potom je velmi jednoduché analyzovat
např. marketingové kampaně.
Jak vypadá typický zákazník, který si kupuje tento produkt?
Bude to jednak zákazník, který už provozuje databázi Oracle a má v ní uložená
data. Pomocí WebDB může tato data snadno publikovat jak v rámci vnitřní firmy
intranetu, tak směrem ven pomocí Internetu. Pro firmy, které zatím nemají naši
databázi, jsme připravili speciální nabídku, tzv. WebDB StartPack, což je
kombinace nejnovější verze databáze Oracle8i a WebDB za velmi zajímavou cenu.
Existují nějaká omezení z hlediska verze databáze, na kterou lze WebDB nasadit?
Primárně je určen pro verzi 8 (ať už 8i nebo 8.0). Pokud by nechtěl zákazník
využívat možnosti ukládání a přístupu k dokumentům vytvořených v kancelářských
aplikacích přímo přes Web, tak pro vlastní tvorbu formulářů nad strukturovanými
daty lze využít i databázi Oracle verze 7.3.
V rámci uvedení WebDB na český trh nabízí Oracle speciální nabídku nazvanou
WebDB Start Pack. Můžete upřesnit, oč se zde konkrétně jedná?
Nabídka WebDB Start Pack je směrována do segmentu menších firem, které by
chtěly využívat tento systém za velmi příjemných finančních podmínek za 21 700
Kč. Součástí balíku je 5 licencí WebDB a 5 licencí na databázi Oracle 8i. Jedná
se o licence na 5 současně připojených klientských zařízení. To znamená, že
tato licence může stačit i pro firmu, která má např. 10 počítačů, z nichž v
danou chvíli pracuje s databází pouze 5 z nich. Kromě těchto licencí je
nabízena i roční podpora Oracle Bronz Support, která umožňuje zákazníkovi
pojistit si svou investici do budoucnosti. Tato služba zahrnuje telefonickou
podporu zákazníka a automatický nárok na nové verze v průběhu jednoho roku
zdarma.
Znamená to, že databáze obsahuje nějaký druh technické zábrany, která neumožní
připojení více uživatelů, než kolik dovoluje licence?
Ne, to není pravda. Filozofie naší firmy je trochu jiná, než u jiných
společností. V žádném případě nechceme naše zákazníky vehnat do úzkých, kdy by
např. v době finanční úzávěrky potřebovali používat jeden počítač navíc a
neměli tuto možnost. Naše obchodní praktiky jsou postaveny na vzájemné důvěře
se zákazníkem. Bráníme se tedy pouze licenčním omezením, a pokud u zákazníka
dojde k překročení počtu uživatelů, tak očekáváme korektní jednání o možnosti
zakoupení dalších licencí.
S tím souvisí i to, že produkt WebDB se na CD-ROM dostává v aktuální verzi 2.0.
Nebojíte se možnosti nelegálního užívání tohoto softwaru?
Zabránit nelegálnímu užívání našeho softwaru samozřejmě nemůžeme. Tímto krokem
chceme, aby se produkt dostal do širokého povědomí lidí, protože se jedná o
novinku, která svou funkčností a architekturou vybočuje z běžně dostupného
softwaru. Čtenáři Computerworldu získávají bezplatnou zkušební licenci určenou
pro otestování tohoto softwaru. Pokud jej ale chtějí začít využívat komerčně,
tak máme zkušenosti, že se na nás velmi rychle obrátí. Legalizace jim zajistí
další rozvoj jejich technologií a nové upgrady.
Zde platí pravidlo, že pokud si někdo neváží svých dat, tak je může mít v
libovolném systému. Pokud jsou však tato data klíčová pro chod firmy, tak
investice do takového systému musí odpovídat ceně těchto dat.
Děkujeme za rozhovor.

9 1558 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.