Prognóza vývoje tarifů

Představení nového tarifního programu pro předplacené Go karty, nazvaného Go Quatro, nás přivádí k zamyšlení nad ...


Představení nového tarifního programu pro předplacené Go karty, nazvaného Go
Quatro, nás přivádí k zamyšlení nad celkovou strukturou tarifních programů
všech 3 našich operátorů. Pokusme se zde shrnout hlavní trendy a naznačit, kam
se budou tarifní programy ubírat v budoucnu.
Nejprve se zastavme u tarifu Go Quatro. EuroTel ve svých reklamách zdůrazňuje
zejména to, že špička u tohoto tarifního programu končí již ve 4 hodiny
odpoledne (a potažmo levnější sazby jsou k dispozici dříve). Tím se ovšem
nenechejte zmást špička sice opravdu končí dříve, ale sazby mimo špičku jsou
vesměs tak příjemné, jako u původního Go (nyní zvaného Go Original).
Go Quatro nabízí výhodnější volání ve špičce na pevnou síť a mimo špičku do
sítě EuroTelu (a to již od 16:00). Go Original naopak vychází levněji při
volání do pevné sítě mimo špičku, na EuroTel ve špičce. Velmi výrazně je
výhodnější pro volání do sítě Paegas. Definitivní ceny pro volání do sítě Oskar
zatím nejsou známé je však pravděpodobné, že cena bude stejná jako volání do
sítě Paegas. Ostatní ceny tedy za volání na záznamník, mezinárodní hovory, SMS
zprávy, roaming, NetCall55 a služby s přidanou hodnotou jsou stejné.
Je však na tomto místě třeba zdůraznit, že dokud bude EuroTel dávat na výběr ze
2 tarifů, je to pro spotřebitele příznivé každý ať si vybere, co je mu bližší.
Univerzální doporučení, který tarif je výhodnější, není možné učinit.
Pohled shora
Zkusme se ale podívat na Go Quatro v širších souvislostech. Je velmi
pravděpodobné, že tarif Go Qautro je rekcí na příchod Oskara a na jeho
strukturu tarifních programů. A podobná reakce ze strany RadioMobilu vzápětí
následovala. Kdyby tak neučinil, mohl by se rychle stát na trhu outsiderem.
Tento vývoj je v podstatě logický a jediný možný. S postupným přibýváním
telekomunikačních operátorů (pevných i mobilních) je neúnosné, aby pro každou
destinaci a časové pásmo byla jiná sazba. Takový tarif není přehledný pro
zákazníka i pro operátora. Pokud se podíváme do světa, uvidíme, že v zahraničí
se často uplatňuje jednotná cena. Pokud je nabízeno nějaké zvýhodnění, jde o
zvýhodnění mimo špičku nebo pro volání do vlastní sítě. Cizí sítě jsou tedy
házeny do jednoho pytle, ať už jsou pevné nebo mobilní.
Druhým důvodem k takovému posunu je změna struktury destinací (cílových sítí).
V začátcích mobilních komunikací byly téměř všechny hovory směrovány do pevné
sítě. Operátoři se v těchto dobách rozhodli, že zdrojem zisku bude volání do
pevné sítě. Volání do své mobilní sítě naopak nabídli velmi levně (na úkor
svého zisku), aby přilákali zákazníky.
Pozdější příliv zákazníků začal působit operátorům kapacitní problémy a začal
prodražovat přenos hovoru v rámci vlastní sítě. Navíc čím dál tím více
zákazníků volá více na mobilní telefony. Z tohoto důvodu jsou operátoři nuceni
zvyšovat ceny volání na mobilní telefony (i do vlastní sítě) a naopak mohou
snižovat ceny za volání do pevné sítě. Tento trend je patrný i na našem trhu.
Tomuto obecnému trendu nejlépe odpovídají tarifní programy Českého Mobilu.
Hodnotím však jejich numericko-matematické vyjádření nikoliv jejich výhodnost.
S liberalizací našeho telekomunikačního trhu lze očekávat pokračování těchto
základních trendů tedy zlevňování hovorů do pevné sítě a zdražováním hovorů do
mobilních sítí. Konec monopolu Českého Telecomu na mezinárodní hovory na konci
roku 2000 přinese pravděpodobně snížení cen mezinárodních hovorů, neboť mobilní
operátoři se nepochybně pokusí zajistit si spojení do zahraničí vlastními
linkami.
Závěr
Jak se zdá, rok 2000 má potenciál přinést mnoho změn v cenách za mobilní
komunikace. Nevyhne se jim EuroTel, jehož vysoké ceny se stávají těžko
odůvodnitelnými. Jisté signály naznačují, že k určitým úpravám se připravuje i
RadioMobil, neboť ten bude s Českým Mobilem bojovat o cenově citlivé zákazníky.
A spouštěčem cenových změn bude nástup Českého Mobilu.
Předplacené tarify EuroTelu
Quatro Go Original Go
Destinace Špička Mimo špičku Špička Mimo špičku
(7-16)(16-7) + víkendy,(7-19) (19-7)
svátky+ víkendy, svátky
EuroTel l6,9 2,9 5,5 5,5
Pevná Síť9,9 7,9 15,5 5,5
Jiný operátor 9,9 7,9 5,5 5,5
Hlasová schránka 2,5 2,5 2,5 2,5
0 0489 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.