Programátorem snadno a rychle

V dobách počítačového středověku, tedy v letech vlády ZX Spectra a jemu podobných, uměl programovat téměř každý...


V dobách počítačového středověku, tedy v letech vlády ZX Spectra a jemu
podobných, uměl programovat téměř každý počítačový nadšenec. Spectrum
vystřídala PéCéčka a s nimi přišly překladače od Borlandu (dnes Inprise) a opět
nebylo nic snazšího, než programovat. S nástupem Windows ale idyla skončila
vlády se chopily objekty a událostmi řízené programy... A v nějakém vizuálním
nástroji pod Windows si leckdo může připadat ztracen.
Následující text by měl být stručným receptem na vytvoření jednoduché aplikace
v MS Visual C++ (dále jen VC), která by byla schopna nějaká data přijmout a na
jejich základě podat požadovanou odpověď.

Vytvoření aplikace
Jak na to? Po spuštění VC si necháte od příslušného "kouzelníka" vytvořit
kostru aplikace zvolíte tedy Soubor Nový a následně MFC AppWizard (exe). Je
samozřejmě třeba vyplnit nějaké jméno aplikace, např. Pokus. Protože budeme
chtít, aby náš program pouze přijal nějaká jednoduchá data a ihned vydal
výsledek, zvolíme v dalším dialogu nejjednodušší možnou formu aplikace tedy
Dialog based (založenou na dialogu).
Dialog About nepotřebujeme, stejně jako podporu prvků ActiveX, takže nabídku na
jejich zakomponování do našeho programu můžeme s klidem odmítnout, podpora 3D
ovládacích prvků je otázkou vašeho vkusu. Sdílení knihoven DLL potvrdíme.
Následuje už pouze informační dialog a stisk tlačítek Finish a OK. Aplikace je
"hotova", pravda, zatím nic moc nedělá. Můžete si to ověřit volbou Build
Execute (nabídku na kompilaci kódu samozřejmě musíte přijmout).
Vlastní zpracování dat
A teď se konečně pustíme do slíbeného přijímání dat. Na obrazovce je editor
dialogového okna (pokud ne, stačí vlevo zvolit kartu Resource view a zde
dvojkliknout na název jediného dialogu v naší aplikaci). Z tlačítek se symboly
objektů dialogu zvolíme Edit Box a pak, podobně jako v běžném grafickém
editoru, označíme, kde se má v dialogovém okně nacházet. Toto bude vstupní
"okénko". A teď provedeme ještě jednou to samé, abychom vytvořili "okénko"
výstupní. To ovšem prostřednictvím pravého tlačítka myši a volbou Properties
označíme jako Disabled do něj totiž uživatel nebude psát.
Nastal čas zbavit se onoho poučného textu uprostřed dialogu stačí na něj
kliknout a stisknout Delete. Podobně naložíme i s tlačítkem Cancel. Tvůrčí
naopak budeme při popisu svého vstupního a výstupního "okénka" prostřednictvím
prvku Static Text, jehož obsah změníme vyplněním políčka "Caption" opět po
stisku pravého tlačítka myši a volbě položky Properties.
A teď konečně přidáme našemu programu nějakou "komplikovanější" funkci.
Řekněme, že bude pro začátek kontrolovat číselné heslo. Zadáme li ho do
vstupního pole správně, napíše do výstupního okna "Heslo je OK", jinak "Chyba".
Dvojklikněme na vstupní pole a potvrďme navrhované jméno metody (možná je vám
bližší název "funkce"), která obslouží událost změny jeho obsahu.
Vzápětí se dostanete do zdrojového kódu této metody, kde je zatím pouze
komentář. Doplňte tam následující kód:
long int a=GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
if (a==12345)SetDlgItemText (IDC_EDIT2,"Heslo je OK");
else SetDlgItemText (IDC_EDIT2,"Chyba");
Pokud nejste přáteli deklarace proměnné přímo na místě použití a ani trochu se
vám nelíbí ani její název, můžete samozřejmě kód upravit tak, aby lahodil
vašemu oku. Snad je zřejmé, že metoda GetDlgItemInt předá obsah vstupního pole
(které nese název IDC_EDIT1) do proměnné a, která je následně zkontrolována na
rovnost pevně stanovenému heslu 12345 a podle výsledku je nastaven text ve
výstupním poli.
Podobně můžete vytvořit i komplexnější aplikace. Hodně štěstí!
8 3088 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.