Programovací jazyky: historie a současnost

Programovací jazyky se přirozeně vyvíjely spolu s vývojem počítačů. Od prvních pokusů bylo patrné, že je snahou t...


Programovací jazyky se přirozeně vyvíjely spolu s vývojem počítačů. Od prvních
pokusů bylo patrné, že je snahou tvůrců vývojových prostředků oprostit
programátory od rutinních úkonů. Od první generace jazyků, kdy programátor
pracoval výhradně se strojovým kódem počítačů, přes jazyky symbolických adres
(assemblery) přesně kopírující instrukční soubory procesorů, dále vyšší jazyky,
které jsou tvořeny sadou příkazů (C++, Pascal, Java), tvůrci dospěli až ke 4. a
5. generaci vývojových nástrojů. 4. generace (označovaná jako 4GL) již pro
příkazy používá jazyk blízký angličtině, a konečně jako 5. generaci označujeme
nástroje s grafickým programováním (např. Delphi). Jaké tedy jsou (a byly)
nejužívanější programovací jazyky?
Ada
Tento programovací jazyk, který vychází z Pascalu, byl původně vyvinut pro
Ministerstvo obrany Spojených států. Je pojmenován po dceři Lordy Byrona (ten
spolupracoval v polovině 19. století s Charlesem Babbagem na prvním mechanickém
programovacím stroji). Tento jazyk se používá poměrně málo.
ALGOL
ALGOL (ALGOrythmic Language, algoritmický jazyk) byl navržen pro vědecké
výpočty. Jeho historie sahá do konce 50. let. Nikdy nezískal takovou popularitu
jako např. FORTRAN či COBOL, ale v novějších jazycích je patrný jeho vliv.
Assembler...
...je také nazýván jazykem symbolických adres. Vychází vždy z instrukčního
souboru konkrétního procesoru a de facto se jedná o mnemotechnický přepis
těchto instrukcí. Každý procesor tak má svůj vlastní Assembler. Dnes se v
Assembleru programují prakticky jen speciální úlohy, jako jsou např. programy
pro jednočipové počítače ve výrobě, skladech a technologických provozech. Pro
současné operační systémy (Windows, MacOS, Unix...) se prakticky programuje
výhradně ve vyšších jazycích. Assembler a strojový kód procesoru tak musí
ovládat hlavně tvůrci překladačů, protože optimální využití procesoru přináší
efektivní aplikace. A i když jsou na trh uváděny stále nové a nové verze
vývojových prostředků, vlastních překladačů se změny mnoho nedotýkají.
BASIC
Zkratka z Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, tj. Univerzální
symbolický instrukční kód pro začátečníky. Pro svoji jednoduchost se používal v
řadě domácích počítačů 80. let ZX Spectrem počínaje a Commodore C64 konče. Byl
také součástí operačního systému MS-DOS. Často také bývá platformou, na které
se vysvětlují základy programování.
Jeho historie je však starší původně byl vytvořen (pány Johnem Kemeneyem a
Thomasem Kurtzem) jako interaktivní jazyk pro mainframy již v roce 1963. BASIC
je obvykle interpret, tj. každý řádek zdrojového textu je překládán přesně
tehdy, kdy se má vykonat. Během let se vytvořil nespočet dialektů, od BASIC 6
pro PMD-85 až po Visual Basic od Microsoftu to ale již je typický překladač
(tj. zdrojový text se do instrukcí procesoru přeloží jen jednou a program pro
svůj běh zdrojový text nepotřebuje).
C, C++
Programovací jazyk C byl navržen Dennisem Ritchiem začátkem 70. let při vývoji
operačního systému Unix. Jedná se o strukturovaný jazyk, který se velmi často
používá při návrhu operačních systémů a aplikací, je populární i na akademické
půdě. Když vzrostla obliba objektově-orientovaného programování (OOP), byla
definice "céčka" rozšířena Bjarnem Stroustrupem. C++, jak se rozšířená definice
jazyka C nazývá, je pravděpodobně nejpoužívanější programovací jazyk pro tvorbu
rozsáhlých programů.
COBOL
COBOL (COmmon Business Oriented Language, Obecný jazyk orientovaný na obchodní
aplikace) byl prvním široce užívaným jazykem pro vývoj obchodních aplikací. Za
více než 35 let bylo v tomto jazyce napsáno nepřeberné množství účetních,
mzdových a dalších aplikací a mnohé z nich se používají mnoho let bez nějaké
změny (někdy také proto, že po tolika letech vlastně již nikdo v celém podniku
neví, jak vlastně takový program pracuje). COBOL však není mrtvý jazyk jednak
je nutné zkontrolovat staré aplikace, zda "přežijí rok 2000", jednak se na trhu
objevují vývojové nástroje, které kombinují jazyk COBOL s relačními databázemi
a přístupem na Internet (např. společnosti Acucobol a Micro Focus).
FORTRAN
Další z "historických" jazyků je FORTRAN (Zkratka FORmula TRANslation, překlad
vzorců). Byl navržen firmou IBM pro potřeby inženýrů, astronomů a matematiků,
vyniká např. vysokou přesností výpočtů. Jeho syntaxe je velmi jednoduchá až
strohá. Dnes je sice nahrazován hlavně jazykem C, resp. C++, ale stále se v
některých oborech používá.
Java
Java je nejmladší z uvedených programovacích jazyků společnost Sun Microsystems
Javu představila v roce 1995. Její syntaxe vychází ze syntaxe jazyka C++, je
ale jednodušší a robustnější. Kromě aplikací pro konkrétní platformu je možné v
Javě vytvořit tzv. applety aplikace, které lze spustit na několika nezávislých
platformách. Vaše aplikace totiž ne-ní přeložena přímo do strojového kódu
konkrétního procesoru a s využitím knihoven pro konkrétní operační systém, ale
je přeložen do tzv. "bytecode", který je možné spustit na každém počítači,
který má interpret Javy (ten je standardní součástí jak Netscape Navigatoru,
tak i Internet Exploreru). Programátor tak může vytvořit aplikaci, kterou je
možné používat prakticky na všech v současnosti aktivních platformách. Javovský
překladač je integrován např. i na serverech řady IBM AS/400e.
S Javou velmi úzce souvisí i komponenty JavaBeans. Poskytují webovým stránkám
(nebo jiným aplikacím) možnosti interaktivní práce (např. výpočty na základě
údajů daných uživatelem). Z trochu jiného soudku je JavaScript jednoduchý
skriptový jazyk, který pochází od společnosti Netscape. Používá se pro velmi
jednoduché prvky na stránce, např. pro zobrazení aktuálního data, pro různé
efekty při pohybu myší, atd. Tyto objekty mohou být integrovány do webových
stránek a zobrazovány prohlížečem.
Pascal
Pascal je jedním z následníků ALGOLu. Byl navržen Nicholasem Wirthem v letech
1967-68 pro počítač CDC 6600. Mezi programátory byl populární v 80. letech (byl
v něm např. napsán i operační systém MacOS do verze 6.x).
Smalltalk
Smalltalk je jazyk, který byl od počátku navržen podle zásad objektově-
orientovaného programování. Díky tomu je označován jako "čistý" objektový jazyk
na rozdíl např. od C++. Vznikl na počátku 70. let ve společnosti Xerox pod
vedením Alana Kaye.
8 1343 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.