Programování v C++ pod Windows

Kniha, o které bude dále řeč, si dělá ambice stát se každodenním pomocníkem programátorů, kteří vytvářejí sv


Kniha, o které bude dále řeč, si dělá ambice stát se každodenním pomocníkem
programátorů, kteří vytvářejí své aplikace pro Windows ve Visual C++ od
Microsoftu. Její autor podává na téměř 860 stranách výklad toho
nejdůležitějšího, co je třeba k této činnosti znát.
V první části knihy je čtenář seznámen se základy programování pod Windows,
zpracováním zpráv počínaje a dynamickými knihovnami konče. Zmíněny jsou i
oblasti, které jsou podrobněji rozebrány v dalších kapitolách. Již v úvodu
knihy je tedy možné získat celkový přehled, což usnadňuje čtení dalšího textu.
Co však může naopak čtení znesnadňovat, jsou některé termíny, použité
překladatelem. Jestliže překlad termínu "Application Framework" jako "Aplikační
systém" může být věcí vkusu (především proto, že česká verze tohoto pojmu není
zatím nijak vžitá), u pojmu "header" už bych se jednoznačně přimlouval za vžitý
termín "hlavičkový soubor" místo pojmu "hlavička". Jak je ale vidět z uvedených
příkladů, není zase problém překladu nijak zásadní a zpravidla si i
nestandardní termín dokážete přiřadit známému pojmu.
Druhá část knihy začíná nezbytnou tvorbou aplikace "Hello, world" (zdrojové
kódy všech aplikací jsou obsaženy na CD-ROMu, který je součástí knihy), po níž
se autor věnuje mapě zpráv, rolovacímu pohledu, rozhraní grafického zařízení i
modálním a nemodálním dialogům. Probráno je také používání ovládacích prvků
ActiveX, správa paměti, práce s bitmapami a tvorba vícevláknových aplikací.
V následujících oddílech najdete vysvětlení práce s architekturou dokument/
/pohled, popis COM, OLE, informace o správě databází prostřednictvím Microsoft
ODBC a DAO a základy programování pro Internet.
Jak je vidět, kniha pokrývá skutečně velmi širokou oblast programování, a tak
je zcela zřejmé, že nemůže jít vždy do takové hloubky, jak by možná bylo třeba.
Při praktickém programování by se pak také hodil trochu obsáhlejší rejstřík (v
knize zabírá necelých 10 stran), ve kterém by člověk nalezl rychlý odkaz na tu
pasáž knihy, kterou právě potřebuje k naprogramování určité funkce (např. k
alokaci paměti). Takto mu nezbývá, než hledat v Obsahu. To je jistě minimálně
nepohodlné.
Trochu odpuzující je i 5. strana celé publikace, která vypadá, jako kdyby ji
někdo na poslední chvíli před sazbou okopíroval na nekvalitní kopírce z obálky.
Tím se ale nenechejte odradit.
I přes zmíněné nedostatky totiž patří kniha Mistrovství ve Visual C++ (v
originále Inside Visual C++) do knihovny každého, kdo programuje ve Visual C++
a občas si s něčím neví rady. Sám autor v úvodu uvádí, co všechno čtenář v
knize nenalezne a odkazuje na další publikace i to může být užitečné.
(David J. Kruglinski: Mistrovství ve Visual C++, vydal Computer Press, 1999,
854 stran, 850 Kč)
9 1896 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.