Programy v našem mozku

Metafora lidského mozku jako počítače je užívána velmi často, pokaždé se jí však myslí něco trochu jiného. Jak


Metafora lidského mozku jako počítače je užívána velmi často, pokaždé se jí
však myslí něco trochu jiného. Jakým způsobem se s příslušným modelem pracuje v
evoluční a kognitivní psychologii?
V první řadě je pozornost soustředěna spíše na abstraktní vrstvu (software),
která se v terminologii evoluční psychologie označuje jako "moduly". Přitom se
příliš nezkoumá, v jaké části mozku jsou jaké "programy" umístěny, jaké
chemické látky (neurotransmitery) zajišťují šíření informace mezi jednotlivými
moduly apod.
Mysl je pod tímto úhlem pohledu chápána prostě jako černá skřínka, určená ke
zpracování informací. Zajímavé však je, že člověk v této koncepci nemá k
dispozici nějaké univerzální programy a obecné algoritmy, ale spíše moduly
specializované vždy na jednu konkrétní činnost (učení se jazyku, rozpoznávání
předmětů zrakem apod.). Tyto moduly jsou na sobě relativně nezávislé a ostatně
v průběhu evoluce vznikaly každý v jinou dobu. Důležité přitom je, že lidé se s
těmito specializovanými jednoúčelovými moduly, jako je univerzální gramatika,
již rodí proto je tak obtížné naučit počítače rozpoznávat např. lidskou řeč
nebo "vidět" předměty. Tento rozdíl mezi lidským mozkem a současnými počítači
je také velkou překážkou snahám o vývoj umělé inteligence.
Zájemce o evoluční psychologii lze odkázat na stejnojmennou knihu, která právě
vyšla v nakladatelství Portál (http://www.portal.cz). Evoluční psychologie
přitom přímo deklaruje, že standardní model společenských věd je mrtvý a
budoucí psychologii je třeba "zvědečtit". Jedná se tedy o odvětví psychologie,
které je (podobně jako např. memetika) dobře přístupné lidem technicky či
přírodovědně orientovaným.

text ON-LINE
Články o evoluční psychologii hledejte na portálu Science World
(http://www.scienceworld.cz). Připravili jsme zde přehled informací týkající se
tohoto oboru i katalog článků věnovaných problematice lidského mozku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.