Projekt MySQL Falcon pro nezávislost na Oraclu

Uživatelská konference MySQL přinesla řadu novinek, a to především v oblasti storage engine. Společnost MySQL se ch...


Uživatelská konference MySQL přinesla řadu novinek, a to především v oblasti
storage engine.

Společnost MySQL se chce zbavit jakékoli závislosti na konkurenční firmě
Oracle, do níž se podle názoru svých představitelů dostala ve chvíli, kdy se
helsinská firma InnoDB OY stala kořistí Oraclu. Její produkt InnoDB je totiž
momentálně nejpopulárnějším storage enginem pro databázi MySQL. Následně Oracle
zakoupil i společnost Sleepy Software, která rovněž vyvinula vlastní storage
engine. Společnost MySQL má proto v úmyslu vytvořit svůj vlastní storage
engine, který bude pracovat uvnitř jejich opensourcové databáze a také
povzbudit ostatní dodavatele, aby začaly produkovat obdobné storage enginy.
Na své každoroční uživatelské konferenci v Kalifornii firma MySQL předvedla
aplikační programovací rozhraní pro vývoj storage enginů, jež mohou být
zapojeny do MySQL databáze. Navíc, jak se minulý týden vyjádřil šéf MySQL
Marten Mickos, společnost pracuje na svém vlastním enginu, který se nazývá
Falcon. Tento software by měl být v betaverzi připraven pro veřejnost již v
létě. Mezi jeho vlastnosti pak podle Mickose patří podpora velmi moderních typů
aplikací, jež někteří označují termínem Web 2.0.
Web 2.0 je charakterizován jako posun od centralizovaného zpracování či služeb
k decentralizaci. Jako příklady se uvádějí Akamai a Bit Torrenty, Encyklopedia
Britannica a Wikipedie, osobní stránky a blogy, mp3.com a Napster (nebo jiný
P2P).
Jiná definice říká, že web2.0 znamená proměnu webových dokumentů v platformu
pro sdílení dat, kde uživatel kontroluje svá data z různých zdrojů. V
současnosti je zřejmé, že tento pojem rozhodně nelze ignorovat. Stejně jako
firma MySQL, i mnozí ostatní používají tento termín jako vyjádření své
pokrokovosti.
Společnost MySQL je na rozdíl od konkurence zcela nezvyklým databázovým
dodavatelem. Jak říká David Krings, webový projektant ze společnosti
Ingersoll-Rand, je to díky tomu, že MySQL dovoluje uživatelům jednoduše
přepínat mezi storage enginy. On sám používá produkt MyISAM. Ten sice není
výtvorem firmy MySQL, ale je dodávaný spolu s MySQL databází jako standardní
storage engine. Přesto však dodává, "že by uvítal více dostupných enginů."
Také Marten Mickos si přeje, aby firma MySQL navýšila počet dostupných enginů,
čímž by se podle jeho názoru zvýšila poptávka po její databázi.

Uživatelé a vývojáři
Na počátku tohoto měsíce se Oracle usnesl na tom, že hodlá pokračovat s vývojem
produktu InnoDB. "Zdá se však, že mnoho uživatelů hledá k produktu InnoDB
alternativy," říká Mickos. Potvrdil také zprávy o tom, že nedávno odmítl
akvizici firmy MySQL Oraclem.
Bývalý zaměstnanec MySQL Jeremy Cole, který nyní pracuje ve firmě Yahoo,
sděluje, že tato firma používá jak produkt MyISAM, tak InnoDB. MyISAM pro
aplikace, které vyžadují zejména čtení dat. InnoDB pak pro případy, kde více
koncových uživatelů zapisuje informace do databáze současně.
Cole sice označil produkt InnoDB za "vynikající technologií", přesto však
zmiňuje, že s databází MySQL nespolupracuje zcela dokonale. Mezi jeho
nedostatky patří ne zrovna oslňující fulltextové vyhledávání, on-line
konfigurace a slabá podpora referenční integrity.
"Pokud by nový storage engine využíval nynější sadu InnoDB bez těchto problémů
a byl by stabilní, přešel bych na něj ihned," tvrdí Cole a dodává, že přesto
neočekává, že v příštím či dalším roce budou hotovy nějaké nové storage enginy.
Mezi novinky v oblasti storage enginů patří zpráva z minulého týdne společnosti
Solid Information Technology. Ta prý vyvíjí opensourcový storage engine, který
bude kompatibilní s MySQL. V nejbližších dnech se očekává uvolnění prototypu.
Distribuce finálního produktu se uživatelé dočkají pravděpodobně na konci roku.

Novinky z konference
Na konferenci MySQL, která je absolutně největším setkáním vývojářů, uživatelů
a opensourcových inovátorů MySQL, byl představen například projekt
opentaps.org, který obsahuje kompletní opensourcovou ERP+CRM sadu. Ta je velmi
komplexní a také funkční s databází jako je MySQL. Nabízí kompletní a dostupné
řešení pro podnikatele, produkty, výrobu, sklady, účetnictví a podobně.
Firma Webyog Softworks, která je partnerem MySQL Network a renomovaným
vývojářem nástrojů pro správu dat, ohlásila na konferenci vydání produktu
SQLyog 5.2. Poslední verze obsahuje soubor nástrojů SQLyog Migration, který
dovoluje importovat data, tabulkové struktury, indexy, cizí klíče a omezení z
jakýchkoli vyhovujících dat z ODBC (Open Database Connectivity), které je
standardním aplikačním rozhraním (tzv. API), do MySQL. Parametry importování
lze uložit do konfiguračního XML souboru, který může být opakovaně spouštěn
pomocí produktu SQLyog Job Agent(SJA). Webyog Softworks se soustředí nejen na
podnikové a menší obchodní uživatele.
Mnoho zasvěcených také na konferenci očekávalo účast firmy Exadel, která je
hlavním poskytovatelem softwaru, služeb a podpory, jež umožňuje společnostem
vytvářet aplikace založené na technologii Java. Firemní prezentace Exadelu se
zabývala zvýšeným používáním JavaServer Faces (JSF) a jeho schopností pomáhat s
tvorbou vysoce přizpůsobitelných a opětovně použitelných komponent pro rozvoj
aplikací. Dále byly prezentovány zajímavosti o předních společnostech. Ty byly
podle názoru vedení schopné kombinovat sílu produktů AJAX, Eclipse a MySQL se
znovu použitelnými komponentami za účelem vytvoření nejmodernějších aplikací,
nabízejících zcela nový trend funkčnosti pro koncové uživatele.
Mezi poslední novinky z konference patří zpráva vydaná společností Jaspersoft.
Ta ohlásila svůj nový produkt JasperIntelligence, který je novou opensourcovou
architekturou, vytvořenou za účelem usnadnění integrace dat a tvorby reportů i
analýz pro každého uživatele. Jaspersoft též oznámil, že v nejbližší době bude
k dispozici takzvaný Jasperserver, který bude mít úlohu nového opensourcového
serveru a bude rozhodující součástí JasperIntelligence, jež poskytuje
ekonomicky výhodný způsob, jak jednoduše vytvořit zprávy business intelligence
(BI).









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.