Proměna Sítě v počítač

To, co už delší dobu usilovně tvrdila společnost Sun Microsystems ve spojení s IBM, Oraclem a dalšími, totiž že Sí


To, co už delší dobu usilovně tvrdila společnost Sun Microsystems ve spojení s
IBM, Oraclem a dalšími, totiž že Síť je počítačem, začal nyní otevřeně hlásat
také Microsoft v rámci své nové strategie .NET. Zatím to stále není tak úplně
pravda, ale poněkud paradoxně možná právě aktivita Microsoftu prolomí na tomto
poli již notně popraskaný led. Až se tak stane, vytryskne z hlubin vývojových
pracovišť předních světových IT firem gejzír mobilních telefonů, palmtopů a
dalších zařízení nové generace, která se budou razantně hlásit o své místo na
slunci jako brány pro vstup do síťového světa.
Měl jsem o této věci v uplynulém týdnu příležitost hovořit se Simonem Phippsem,
hlavním softwarovým evangelistou (ano, i takovýto post dnes může člověk v
renomované firmě zastávat) společnosti Sun Microsystems. Podle jeho názoru byl
svět informačních technologií v 80. letech o hardwaru, v 90. letech o
operačních systémech a dnes jde o otevřené standardy, konektivitu a o Síť jako
počítač. Lidé mění své názory na to, co potřebují na svém pracovním stole.
Přestává to být klasické PC a na jeho místo rychle nastupují mobilní telefony
nebo palmtopy s vlastní IP adresou a další podobná zařízení. Pokud se s
výhledem do blízké budoucnosti podíváme na Windows jen jako na jedno z
přístupových zařízení k Síti, otevírají se podle Phippse v nové době ohromné
možnosti pro uživatele i pro výrobce.
Nesmírně důležité je podle Phippse propojení Javy a XML. Pokud pracujete ve
světě, kde je Síť počítačem, potřebujete v této Síti nějak reprezentovat data a
obchodní procesy. Pro reprezentaci dat je tu XML a pro reprezentaci obchodních
procesů Java dohromady tak XML s Javou vytvářejí základní stavební kámen
technologie dot.com. Pokud bychom to chtěli přirovnat k lidské řeči, XML
představuje podstatná jména a Java slovesa a bez těchto dvou základních
slovních druhů se mezi sebou dokážeme domluvit opravdu jen velmi těžko.
A ještě jedna myšlenka Simona Phippse: K největším konkurenčním výhodám firmy
Sun Microsystems pro budoucnost patří za prvé škálovatelnost nabízených řešení,
ať už v hardwarové nebo v softwarové oblasti, za druhé široký záběr firmy spolu
s úzkou vzájemnou integrací jednotlivých složek uvnitř firmy a do třetice je to
otevřenost a spolupráce s dodavateli, partnery a v některých případech dokonce
s konkurencí.
Nic nového pod sluncem, řeknete si možná. Podobné vize šíří konkurenti
Microsoftu už nějakou dobu. Pokus Microsoftu naskočit do rozjetého vlaku však
dává procesu přeměny Sítě v počítač novou dynamiku. A pak je tu ještě nejistota
okolo důsledků soudního sporu s Microsoftem. Vzhledem k ní je téměř jisté, že
právě teď se rozdávají karty pro nové kolo velké hry na poli informačních a
komunikačních technologií. Ať už válka gigantů na tomto poli dopadne jakkoli,
určitě se kromě nich bude na světové i domácí scéně IT v nejbližší době
objevovat také stále více malých pružných dot.com firem, jejichž byznys se bude
opírat o Síť. V Computerworldu se s těmito trendy budete nadále pravidelně
setkávat v nové rubrice dot.com, kterou tímto číslem otevíráme.
0 1994 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.