Pronájem aplikací stále neláká

Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu IT, zaznamenávající obrovský nárůst v USA i v Evropě, je pr...


Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu IT, zaznamenávající
obrovský nárůst v USA i v Evropě, je pronájem aplikací přes Internet neboli ASP
(Application Service Providing). Zkusil jsem si tedy na jednom z českých
internetových vyhledávačů nechat najít zkratku ASP. Jaké však bylo moje
překvapení, když se objevily pouze různé odkazy na stránky o Active Server
Pages. Po vyhledání stejné zkratky na Yahoo už vypadala situace jinak jeden
odkaz na stránky s Active Server Pages a dvacet na servery zabývající se
oblastí Application Service Providing.
Tento jednoduchý pokus mě ujistil, že s pronájmem aplikací přes Internet to
není v našich krajích až tak horké. Jsou zde sice firmy, které obdobné služby
nabízejí, jedná se však spíše o součást celosvětových aktivit mezinárodních IT
společností. Na trhu ASP (dále myšleno jen Application Service Providing) v
České republice totiž chybí stále nejpodstatnější věc, a tou je poptávka od
potenciálních zákazníků.
Co dnes tedy u nás brání rozvoji ASP? Odborníci se shodují, že jsou to dva
hlavní důvody jednak nedůvěra firem, které mají obavy uložit svá data u
poskytovatele služeb ASP, a jednak stále vysoké telekomunikační poplatky
bránící širšímu rozšíření vysokorychlostních komunikačních kanálů mezi české
firmy. V druhé oblasti se v posledních měsících blýská na lepší časy ceny
telekomunikačních služeb utěšeně klesají a po dokončení demonopolizace tohoto
trhu už nebude nic bránit masovému rozšíření Internetu.
Otázkou však zůstává, jak vyřešit nedůvěru firem ve služby, při kterých musejí
svá strategická data svěřit někomu jinému. Princip ASP spočívá v tom, že
prakticky libovolný software, který je upraven pro provoz v režimu ASP, je
nainstalován na serveru poskytovatele aplikačních služeb a zákazníci si jej
pronajímají jako službu. Odpadá tedy nutnost instalovat aplikace na vlastní
hardware a starat se o jeho údržbu. Jediné, co koncový uživatel potřebuje, je
počítač s webovým prohlížečem.
Veškerá data jsou uložena na serveru poskytovatele těchto služeb, a to je právě
zmiňovaný kámen úrazu. Řada firem si totiž myslí, že svěřit svá data někomu
jinému, není příliš bezpečné. Paradoxem je, že přesunutí dat k důvěryhodnému
poskytovateli služeb, může být jedním z nejlepších způsobů jejich zabezpečení
podle statistik totiž největší počet útoků na firemní data stále přichází
zevnitř firmy.
Vybudovat důvěru v ASP bude ještě chtít nějaký čas. Stejně jako dnes nemáme
strach svěřit své peníze důvěryhodné bance, bude v budoucnu normální svěřit svá
data důvěryhodnému poskytovateli aplikačních služeb. Z jakého důvodu? Firmy ve
všech odvětvích postupně zjišťují, že pro úspěch jejich podnikání je daleko
lepší soustředit se na svůj byznys, a nechat podpůrné činnosti (kam patří i IT)
odborníkům.
Proč bych ale měl platit měsíční poplatky, které v součtu převyšují cenu
aplikace? Protože tím odpadá nutnost investovat do hardwaru, do provozu a
údržby informačních technologií, do personálu a jeho školení atd. Z těchto
důvodů je ASP perspektivní oblastí, která bude i nadále lákat firmy dodávající
aplikace i potenciální poskytovatele aplikačních služeb.
IT se bude ve firemních rozpočtech stále více posouvat z pozice strategické
investice mezi položky měsíčních režijních nákladů. Samozřejmě, že ASP není
lékem na všechno a pro všechny, ale v příštích měsících a letech bude stále
častější alternativou k nákupu softwaru.
0 2722 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.