Pronájmy kapacit

V Česku jde o rychlý rozvoj aAž 40 % specializovaných projektových týmů pronajímá technologická společnost Logos f...


V Česku jde o rychlý rozvoj
aAž 40 % specializovaných projektových týmů pronajímá technologická společnost
Logos firmám v tuzemsku i zahraničí. Tam prý Češi konkurují cenami o 10 až 30 %
nižšími.
Největší meziroční nárůsty přitom v oblasti outsourcingu generuje testování
softwaru a prověřování kvality. Zatímco vloni v březnu Logos údajně pronajímal
zhruba 10 % firemních odborných konzultantů, nyní to je až 40 %. Jedná se
hlavně o programátory, IT specialisty, analytiky, dokumentaristy či testovací
analytiky. V ČR pronájem technologického know-how vyhledávají hlavně
společnosti z bankovního a telekomunikačního sektoru.
Personální agentura S.T.Unite consulting tento trend potvrzuje a tvrdí, že
zájem o outsourcing v oblasti informačních technologií roste ročně o minimálně
25 %.
Zájem o české technologické odborníky je prý také v cizině. Logos je údajně
schopen nabídnout oproti zahraničním firmám cenu o 10 až 30 % nižší při
stejných technologických a kvalitativních standardech. Podle představitelů
firmy Logos mohou být specializované týmy u klienta do dvou dnů, kde udělají
analýzu, a další vývoj následně pokračuje v Česku. Zajímavá je pro tyto jejich
aktivity především Velká Británie a USA. Největší zájem je trh mobilní aplikací
a prověřování kvality softwaru.
Podle IDC se offshore outsourcing, jak bývá někdy nazýván outsourcing
realizovaný zahraničními firmami, v Česku rychle rozvíjí. Je tomu prý proto, že
Česká republika dokáže nabídnout nižší provozní náklady, než jsou obvyklé v
západní Evropě, a také kvalifikované a vzdělané odborníky, kteří jsou
technologicky i jazykově dobře vybaveni.
Offshore outsourcing v ČR se podle IDC soustředí především na vývoj a úpravu
softwaru či na specializovaná technologická řešení. Nadnárodní koncerny navíc
zřizují v ČR specializovaná vývojářská a dohledová centra, která slouží
globálním klientům.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.