Propojené služby

Další krok k web services Společnost Systinet oznámila dostupnost rodiny produktů, které tvoří základní stavební b...


Další krok k web services
Společnost Systinet oznámila dostupnost rodiny produktů, které tvoří základní
stavební bloky pro vývoj a implementaci architektury SOA (Service Oriented
Architecture) při realizaci klíčových obchodních aplikací.
Systinet Gateway 1.0 je nový produkt pro zajištění interoperability, který
slouží jako brána mezi koncovými body web services a proprietárním
message-oriented middlewarem (MOM) založeným na JMS (Java Message Service),
přičemž transformuje proprietární protokoly používané MOM na standardní
protokoly webových služeb a naopak. Podporuje interoperabilitu s komerčními i
open source aplikačními servery pro web services (Microsoft .Net, BEA WebLogic,
Apache Axis atd.).
Server for Java 5.0 (dříve Wasp Server for Java) je platformově nezávislý
server pro tvorbu a snadné nasazení javových web services, jenž nyní plně
podporuje standard WS-ReliableMessaging. Jeho implementace má zajistit
spolehlivé doručování zpráv pro distribuované aplikace bez nutnosti psaní
speciálního kódu nebo nasazení proprietárního integračního produktu, který plní
tuto funkci. Nová verze Serveru for C++ nabízí rozsáhlý bezpečnostní framework
a plnou podporu standardu WS-Security. Kombinací Serveru 5.0 se Systinet
Gateway vznikne podle výrobce spolehlivé end-to-end řešení propojující webové
služby s ostatními aplikacemi napojenými na MOM.
Produkt UDDI Registry 5.0 je novou verzí systému (označovaného dosud jako Wasp
UDDI) pro publikování, vyhledávání a opětovné použití web services na základě
příslušných metadat. Podporuje plnou funkcionalitu nejnovější 3. verze
specifikace UDDI včetně zdokonaleného vyhledávání, autentizace, správy
obchodních politik či automatického podávání zpráv o změnách ve webových
službách. Navíc nabízí nezávislost na platformě, aplikačním serveru i databázi.
Možnosti nových produktů demonstroval Systinet na semináři Web Services
Developer Day, kde zástupci firmy účastníky seznámili také s posledními trendy
v oblasti SOA i standardů pro webové služby (pro podrobnosti na toto téma viz
CW 19/2004).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.