Propojovací dohody zatím v nedohlednu

S blížícím se začátkem roku 2001, který se má stát startovací čarou liberalizovaného telekomunikačního trhu v Č...


S blížícím se začátkem roku 2001, který se má stát startovací čarou
liberalizovaného telekomunikačního trhu v České republice, vzrůstá netrpělivost
alternativních operátorů nových držitelů licencí na poskytování hlasových
služeb. Ti se obrátili na předsedu ČTÚ Davida Stádníka s požadavkem, aby se
úřad vyjádřil k jejich sporu s Českým Telecomem.
Jednání nových držitelů licencí na hlasové služby s dosavadním monopolním
poskytovatelem totiž ztroskotala a mnozí se obávají (pravděpodobně právem), že
termín, který měl znamenat konec telekomunikačního monopolu v Čechách, se
nestihne. Ceny za propojení, tak jak je navrhuje Český Telecom, se staly
kamenem úrazu, na němž prozatím ztroskotává snaha o demonopolizaci
telekomunikačních služeb. Ceny nabízené Českým Telecomem jsou totiž
několikanásobně vyšší než jaké si za stejné služby účtují dominantní
telekomunikační operátoři v zemích Evropské unie. Telecom navrhuje účtovat ceny
za propojení s využitím metody plně alokovaných nákladů, jeho budoucí
konkurenti navrhují benchmarking tedy stanovení cen pomocí porovnání s okolními
státy. Není třeba dodávat, že výsledky obou metod se velmi podstatně liší a
pochopitelně metoda, kterou navrhuje Český Telecom, je ta dražší. Alternativní
operátoři ustoupit nemají kam, neboť v případě přijetí návrhu Českého Telecomu
by poplatky za propojení byly v případě hovoru delšího než jedna minuta vyšší
než celková cena hovorného v síti Českého Telecomu. O privatizaci Českého
Telecomu vláda jednala 11. 12. tedy v den uzávěrky tohoto vydání. V úvahu
připadaly dvě varianty. Ta první spočívá v prodeji celých 51 % akcií, které
vlastní v Telecomu stát. Druhá bude uplatněna v případě, že dojde k dohodě s
konsorciem TelSource pak se prodá 34 % státních akcií a 17 % akcií vlastněných
TelSource. Konsorcium TelSource sdružující nizozemskou KPN a švýcarský
Swisscom, vlastní v Českém Telecomu 33,5 % akcií. Na stejném zasedání vláda
projednává i návrh na prodej 4 licencí na třetí generaci sítí mobilních
telefonů (UMTS). Tři licence by měly být uděleny stávajícím mobilním operátorům
EuroTelu, RadioMobilu a Českému Mobilu, o čtvrtou by se měli zájemci utkat ve
výběrovém řízení, kde rozhodujícím kritériem bude výše nabídky. Po špatných
zkušenostech s aukcemi o licence ve Švýcarsku a Rakousku se rozhodla vláda od
této metody ustoupit.
Velké mezinárodní telekomunikační firmy se v uplynulých týdnech rozhodly změnit
taktiku. Zjistily totiž, že se jim vyplatí počkat si jak již bylo řečeno,
několik dražeb licencí na mobilní sítě třetí generace, které nedávno proběhly,
skončilo na překvapivě nízkých cenách. To je velmi příznivá zpráva pro
nakupující firmy a naopak velmi smutné zjištění pro vlády. Proto se dá
předpokládat, že mnozí z telekomunikačních gigantů nyní zvolí taktiku
předstíraného nezájmu a přinutí vlády, které nabízejí státní podniky do
privatizace, hodně slevit ze svých požadavků.
Do další etapy privatizačního procesu postoupili čtyři zájemci o koupi 51,19 %
akcií Českých radiokomunikací. České radiokomunikace mají 50% podíl ve
společnosti Contactel a také 51% podíl v RadioMobilu. O vybrané čtveřici
rozhodla mezirezortní vyhodnocovací komise pro privatizaci, ovšem jména
nezveřejnila. Prý se tak děje na přání privatizačního poradce, kterým je
společnost ABN AMRO Rotschild. Vybraní zájemci o koupi se mohou ještě
podrobněji seznámit s údaji o Českých radiokomunikacích a poté předloží závazné
nabídky. O vítězi výběrového řízení by mělo být rozhodnuto do konce ledna
příštího roku. K předběžným zájemcům o koupi Českých radiokomunikací patřily
společnosti Tele Danmark, Vivendi, Telecom Italia, americké fondy Emerging
Markets Partnership a Hics, Muse, Tate &Furst a v první řadě německý Deutsche
Telekom, který byl považován za hlavního favorita tendru. Proto se stala velkým
překvapením minulého týdne zpráva o odstoupení Deutsche Telekomu z tohoto
výběrového řízení. Představitelé Deutsche Telekomu zatím tento krok oficiálně
nepotvrdili, avšak pokud by k němu skutečně došlo, jednalo by se o poměrně
nepříznivý signál pro privatizační proces. Objevují se ovšem informace o tom,
že Deutsche Telekom by se mohl chtít ucházet o ovládnutí společnosti Český
Telecom. Ten v posledních dnech díky zpevnění svých akcií výrazně vytáhl vzhůru
celý český akciový trh.
Zdá se tedy, že i nadále zůstávají hlavním hybatelem ICT byznysu
telekomunikace. A dá se předpokládat, že tento trend se ani v následujících
týdnech nezmění. Spíše naopak.
0 3299 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.