Proroci kolapsu jsou věční

Pat Gesinger, technologický ředitel společnosti Intel, navrhl v San Franciscu na posledním Intel Development Forum vybudov...


Pat Gesinger, technologický ředitel společnosti Intel, navrhl v San Franciscu
na posledním Intel Development Forum vybudování další "virtuální" síťové vrstvy
nad stávající internetovou infrastrukturou. Někteří experti a analytici přitom
v reakci na Gesingerova slova zašli ještě mnohem dále současný internet
potřebuje radikální přestavbu, jinak se stane prakticky nepoužitelným.
Předpovědi o neodvratně přicházejícím kolapsu internetu jsou již jakýmsi
evergreenem. Není to přitom zdaleka jen záležitostí lovců senzací a bulváru. K
prorokům kolapsu sítě sítí se zařadili i takoví velikáni jako objevitel
Ethernetu Bob Metcalfe.
Metcalfe přitom proslul nejenom svým temným proroctvím, ale i tím, jak se
zachoval, když se jeho vize nenaplnily. Při svém následujícím veřejném
vystoupení roztrhal totiž koncept své katastrofické přednášky a před očima
návštěvníků jej snědl.
Důvodů, které mají internet učinit nepoužitelným, byla postupně zformulována
celá řada. Od roku 1989, kdy došlo k první masivní epidemii červa, se
pravidelně přetřásá hrozba škodlivých kódů. Vlna zájmu přitom zřetelně osciluje
podle aktuálních událostí v roce 2000 četnost podobných prognóz výrazně
eskalovala v souvislosti s kalamitou viru Iloveyou. Po 21. září se zase
předpokládalo, že destrukční škodlivé kódy budou použity jako prostředek
virtuálního terorismu, a kolaps internetu tak nadejde v souvislosti s
politickým vývojem.
Škarohlídi se obávali i nástupu P2P sítí umožňujících snadnou výměnu obrovského
množství dat a vzhledem k záplavě obsahu dostupného "zdarma" také motivaci ona
kvanta dat stahovat. Zde se přece jen objevila jistá diference; nepředpokládalo
se, že by výměnné sítě způsobily kolaps internetu jako takového, ale spíše
výrazně omezily jeho použitelnost pro běžné aplikace.
Podobné úvahy se objevují také v souvislosti s právě aktuálním problémem spamu.
Ani zde nejde o hrozbu internetu jako takovému, ale efektivitě jeho používání.
V konečném důsledku je to ovšem skoro lhostejné.
Po krachu dot.com bubliny se zase předpokládal úpadek internetu v souvislosti s
tím, že se pro něj nevyplatí vytvářet dostatečně zajímavý obsah. Síť by se tak
stala katalogem osobních stránek a firemních prezentací, používanější aplikací
by zůstal pouze e-mail.
Některé katastrofické scénáře jsou nejspíš vytvářeny účelově. Nejde přitom jen
o žurnalisty, kteří chtějí přečkat okurkovou sezonu. Internetový provoz se v té
či oné podobě ekonomicky týká tolika subjektů, že by bylo divné, pokud by se
nesnažily vyvolávat paniku s cílem z toho samy těžit či se alespoň zviditelnit.
Zajímavé snad také je, že i přes množství katastrofických prognóz se žádná z
nich dosud nenaplnila. Tato skutečnost umožňuje i jistou extrapolaci do
budoucna. Předpokládejme tedy, že ani stávající varování se nevyplní. To na
druhé straně neznamená, že by reakce na možná ohrožení nepředstavovala významný
impulz k evoluci internetu. Zda se vývoj skutečně bude ubírat směrem k
"překrytí/zapouzdření" stávajících technologií a protokolů novou virtuální
aplikační vrstvou, je však samozřejmě těžko odhadovat. Některé projekty
vycházející z této vize, např. síť PlanetLab budovaná a testovaná od loňského
roku společnostmi Intel a Hewlett-Packard, však vypadají nadějně...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.