Proti Lotusu nemá I love you žádnou šanci

Partnerem našeho aktuálního CD-ROMu je společnost Lotus, proto jsme položili několik otázek Jiřímu Bedrlíkovi, regio...


Partnerem našeho aktuálního CD-ROMu je společnost Lotus, proto jsme položili
několik otázek Jiřímu Bedrlíkovi, regionálnímu řediteli pro Českou a Slovenskou
republiku. Z následujícího rozhovoru se dovíte nejen co najdete na CD, ale i
několik zajímavostí o produktech Lotusu obecně.
Na CD, jehož jste sponzorem, máte širokou škálu aplikací, můžete čtenářům
naznačit, co všechno zde mohou nalézt?
Aplikace na vloženém CD jsou jak naše nativní, tak i našich partnerů. Z těch
prvně jmenovaných to jsou zejména aplikace spojené s Internetem a intranetem.
Pro tvorbu WWW stránek je to odborníky vysoce oceňovaný Fast Site a pak
aplikace QuickPlace, což je jakési instantní prostředí pro budování intranetu.
QuickPlace je systémem, který lze nalézt u mnoha telekomunikačních společností,
jež se vydaly směrem k pronajímaným aplikacím, tzv. ASP. Pro ukázku, jak si
Lotus představuje plánovač času, jsme zařadili i Organizer. Další ukázky
pocházejí od našich partnerů. Ty sice nepostihují celé spektrum aplikací
vyvinutých nad naším softwarem, ale jsou dle mého názoru dostatečnou ukázkou
flexibility a možností naší platformy v oblasti týmové spolupráce a dokumentově
orientovaných řešení.
Domino/Notes verze R5 jsou už nějakou dobu na trhu. Jak jste spokojeni s jejich
prodejem? Jaké jsou reakce ze strany zákazníků?
Vaše otázka mne svádí k odpovědi spokojenost vysoká a reakce bouřlivé. Mám-li
být méně lakonický, musím říci, že každým rokem se zvyšují nároky zákazníků na
jejich informační systémy. A s tím, jak zákazníci zjišťují, že jejich systém
může umět podstatně více než jenom pouhý e-mail, poptávka po našich produktech
stále roste. Na prodej mají samozřejmě vliv i klíčové vlastnosti našich
produktů spolehlivost, snadný vývoj aplikací, široká škála možností a
spolupráce s velkými systémy jako Oracle, SAP, DB2, Baan a naše
multiplatformnost (kromě obligátních Windows pracujeme i na Novellu, SCO UNIXu,
Linuxu, Solarisu, HP UNIXu, AIXu a dalších).
Produkt se neustále vyvíjí, jaké jsou poslední novinky?
Novinek je více, ale jako hlavní směr bych uvedl iNotes a mobileNotes. První
uvedené jsou souhrnem řešení, umožňujícím plnohodnotný přístup, tj. včetně
možnosti replikace, k našim řešením přes internetový browser nebo přes Outlook.
Zákazník, který nezná Notes, se tak nemusí učit nic nového a může plně využívat
intranetových aplikací napsaných pro Domino server, a to jak na serveru, tak i
na lokálním počítači. Pro mobilní uživatele jsou určeny mobileNotes, ty
umožňují přístup k serverovým aplikacím pomocí mobilních telefonů, palmtopů a
PDA typu Pilot.
Další "novinkou" je systém pro komunikaci v reálném čase Sametime. Ten v
současnosti umožňuje v reálném čase komunikaci písemnou a hlasovou, dále
sdílení aplikací a tzv. whiteboarding neboli sdílenou tabuli, na kterou lze
psát nebo kreslit a kterou vidí najednou všichni účastníci Sametime sesion. Od
verze 2.0 bude navíc přidáno ještě video v reálném čase. Oproti konkurenčním
produktům si s sebou Sametime přinesl i velmi dobré zabezpečení komunikace
proti odposlechu a možnost využívání adresářů Notes.
Na spolupráci s partnery kladete dosti velký důraz. Je pro zákazníka smysluplné
investovat do celé platformy Domino/Notes? Jaké výhody skýtá řešení založené na
vaší platformě?
Partneři, používající naši platformu pro vývoj aplikací jsou pro nás klíčoví,
neboť to jsou zejména oni, kteří svou přidanou hodnotou prodávají náš software
zákazníkům. Příkladem takovýchto partnerských řešení mohou být aplikace pro
zavádění a udržování ISO norem. Na otázku nutnosti investování do celé
platformy Domino/Notes jsou odpovědí již zmiňované iNotes a mobileNotes
zpřístupňující intranetová řešení prakticky z každého internetového prohlížeče
či mobilního zařízení. Proto je Domino používáno i pro budování dnes tak
populárních internetových portálů. Za všechny mohu jako příklad uvést Jobs.cz.
Výhody již byly také zmiňovány. Jsou to široké portfolio řešení, použitelnost
na více platformách a bezpečnost produktu vyvinutého původně pro potřeby armády.
K poslednímu bych ještě dodal, že našich uživatelů se takřka nedotkl virus I
love you, protože v prostředí Notes se nespouštěl automaticky. Při otevření
e-mailu byla plně zobrazena jeho extenze jako Visual Basic programu. Pokud si
uživatel přesto tento virus manuálně spustil, ten nebyl schopen využít jeho
adresáře ani se automaticky dále odesílat.
Komu jsou vaše produkty určeny, uplatní se všude, nebo spíše ve velkých
firmách? Vyplatí se taková investice dejme tomu středně velké firmě?
Řešení našich partnerů jsou typicky určena pro firmy od 10 uživatelů výše.
Uplatní se prakticky všude, kde je potřeba pracovat s informacemi a dokumenty.
Ať už se jedná o systém sledování zákazníků nebo help desk. Vzrůstající zájem
je i o extranetová řešení nahrazující jednoduchým způsobem původní EDI systémy.
Díky napojení na systémy typu SAP či Oracle Financials a jiné je možno tento
objednávkový systém propojit až do vlastního ekonomického systému firmy. Domino
server pak díky replikaci slouží jako nepropustný firewall mezi Internetem a
vnitřním systémem.
Na trhu groupwaru jste nyní jednoznačně nejúspěšnější. Myslíte si, že by někdo
z konkurentů mohl vaše postavení v dohledné době ohrozit?
Podle mne je našich téměř 60 milionů uživatelů síla, kterou konkurence bude
těžko překonávat. Naopak se nám daří přesvědčovat zákazníka k přechodu od
konkurence k nám (viz např. Nokia či General Electric).
0 1438 / wepn









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.