Protokoly

DEFINICE Protokol je sada formálních pravidel, která popisují, jak si mohou zařízení nebo části softwaru mezi sebou ...


DEFINICE
Protokol je sada formálních pravidel, která popisují, jak si mohou zařízení
nebo části softwaru mezi sebou vyměňovat informace prostřednictvím sítě,
případně uvnitř počítače.


Ve starém Řecku označovalo slovo protocollon (doslova "první list") první arch
ve svitku papíru nebo papyru, jenž byl přilepen k dřevěné hůlce držící celý
svitek. Obvykle sloužil tento arch k popisu obsahu vlastního svitku. Poté, co
byly svitky nahrazeny knihami, dostal protocollon podobu obsahu knihy uváděného
povětšinou vepředu.
Po dlouhou dobu pak bylo slovo protokol používáno k vyjádření diplomatické
etikety a formálních pravidel ve státních záležitostech - zasedacích pořádků,
oslovování hodnostářů a tak dále. Později se tento termín stal pojmenováním pro
určitý druh úmluv a mezinárodních dohod. Snad nejznámějšími příklady z této
oblasti jsou v současnosti Montrealský a Kjótský protokol. Jde o dohody
týkající se ochrany životního prostředí zaměřené na skleníkové plyny a globální
oteplování.
Ovšem informační technologie převzaly tento výraz - tak jako mnoho jiných - a
daly mu nový význam v úplně odlišném kontextu. Od 50. let 20. století, kdy byly
v informačních a komunikačních technologiích použity poprvé, označují protokoly
pravidla řídicí komunikaci mezi elektronickými zařízeními, jako jsou například
telefonní či rádiové systémy.
Elektronická komunikace a počítače postupně nacházely stále širší uplatnění,
což doprovázel soustavný nárůst nově tvořených protokolů sloužících k návrhu
různých typů sítí a výměny informací mezi nimi.
Dnešní IT protokoly popisují jakoukoliv sadu pravidel, jež umožňují různým
přístrojům nebo částem softwarového vybavení komunikovat mezi sebou bez
nejasností. Používání komunikačních a počítačových protokolů vyžaduje společný
formát zpráv a všeobecně přijatou sadu příkazů, kterým budou rozumět všichni
účastníci výměny informací. Takové protokoly pak zajišťují, že transakce v
elektronické komunikaci následují v předvídatelném logickém pořadí.

Hodnota Ethernetu
Protokol je dohodnutá sada pravidel používaná typicky návrháři a vývojáři sítí.
S její pomocí řeší jednotlivé úkoly související s komunikací. Aby mohl být
protokol široce použitelný, musí získat status obecně přijaté normy. Takovou
normou se stane poté, co projde příslušným schvalovacím řízením některé ze
standardizačních či plošně uznaných organizací.
Například Ethernet představuje přenosový prostředek, jenž využívá řada
protokolů pracujících na vyšších vrstvách, jako je například TCP/IP. Vyvinuly
jej firmy Xerox, Digital Equipment a Intel. Ethernet pod označením IEEE 802.3
poté za standard přijala organizace IEEE.
Jako síťová technologie založená na rámcích definuje Ethernet podobu fyzické
vrstvy. Vymezuje rovněž formát datových bloků a protokolů linkové vrstvy podle
popisu referenčního sedmivrstvého modelu ISO-OSI (International Standards
Organization - Open Systems Interconnection). Ethernet určuje, jak si data
členěná do datových bloků získají přístup k síti a jakým způsobem budou
přenášena. Ethernetový protokol také určuje podobu interakce s protokoly
dalších vrstev.
Tak jako komplexně vystavěný systém norem i většina protokolů, aby mohla
pracovat v širším kontextu, závisí na jiných s nimi souvisejících protokolech.
Toto uspořádání se často nazývá hierarchická sestava protokolů.
Například protokoly nižší úrovně, jako je právě Ethernet, definují elektrické a
fyzické normy nebo pořadí, v němž jsou interpretovány bity a bajty. Ošetřují
rovněž systémy definující vlastní přenos, detekci a případnou opravu bitového
toku.

Protokoly vyšších úrovní se zabývají:

způsoby formátování dat včetně syntaxe zpráv
formami vedení dialogů mezi terminály a hostitelskými počítači
druhy využívaných znakových sad
řazením zpráv za sebe atd.
Úplná sada protokolů pak umožňuje fungování takových aplikací, jako je
surfování po webu nebo internetová telefonie (VoIP).
V současnosti by internet, web a privátní i veřejné sítě jednoduše nemohly
fungovat bez existence desítek specifických protokolů.

Sada protokolů IP
Protokoly jsou navrženy tak, aby byly funkčně samostatné a současně aby
spolupracovaly s protokoly vyšších i nižších úrovní. Snad nejznámější je sada
IP protokolů. Každý protokol určuje jak svou vlastní roli, tak způsob, jakým
probíhá spolupráce se souvisejícími protokoly nad a pod ním, od fyzické
kabeláže až k aplikační vrstvě. Práci na definici protokolů často řídí
normalizační skupiny standardizačních organizací IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers), W3C (World Wide Web Consortium) a dalších.
I když níže vyobrazený IP diagram působí jako monolitický, ve skutečnosti jsou
protokoly použité na každé z úrovní modulární a mohou být vzájemně zaměněny.
Například protokol SIP (Session Initiation Protocol) je základním stavebním
kamenem aplikační vrstvy pro sestavu VoIP (Voice over IP). SIP umí sestavit,
změnit nebo ukončit multimediální relace nebo internetové telefonické hovory a
zapojit účastníky do individuální (unicast) nebo skupinové (multicast) relace.
SIP pracuje se žádostmi od klientů a odpověďmi od serveru, jež mohou být
zasílány přes TCP. Ale může být použit i jiný přenosový protokol, jako třeba
UDP (User Datagram Protocol). Na úrovni spojovací vrstvy mohou VoIP telefony
fungovat přes Ethernet nebo - stále častěji - přes Wi-Fi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.