Provolali 62 miliard

Více než 9,5 milionu aktivních SIM karet a příjmy za služby v úhrnu dosahující 62 miliard korun to je obrázek česk


Více než 9,5 milionu aktivních SIM karet a příjmy za služby v úhrnu dosahující
62 miliard korun to je obrázek českého mobilního trhu tak, jak se rýsuje ze
zveřejněných výsledků operátorů za rok 2003.
První pozici v počtu zákazníků si i loni udržel Eurotel na konci roku jich měl
4,215 mil., následoval jej T-Mobile s 3,950 mil. a Oskar s 1,547 mil.
zákazníky. Většina klientů využívá předplacených karet (T-Mobile 77 %, Oskar 58
%, Eurotel údaj nezveřejnil), loňský rok však přinesl odlišný vývoj z nově
získaných zákazníků jich u Oskara spadalo 65 % mezi tarifní, u T-Mobilu tvořili
přibližně polovinu.
Zákazníci dvou největších operátorů loni provolali dohromady téměř 8 miliard
minut a poslali takřka 4 miliardy SMS. Představitelé T-Mobilu se pochlubili
nejvyšším podílem příjmů z datových služeb (více než 20 %, 18 procentních bodů
z toho patří službám SMS), Oskar 70 tisíci uživateli služeb MMS a Eurotel téměř
32 tisíci zákazníků využívajících služby Data Nonstop.
Pokud jde o finanční výsledky, Eurotel vykázal čistý zisk 7,25 miliardy Kč při
tržbách 28,8 miliardy Kč, T-Mobile 4,4 miliardy Kč při příjmech 24 miliard a
Oskar zveřejnil výši provozního zisku 251,7 milionu Kč při tržbách za služby
10,8 miliardy Kč.
Společnost T-Mobile při příležitosti zveřejnění výsledků informovala rovněž o
svých plánech pro rok 2004. Patří k nim mimo jiné zjednodušení a finanční
zvýhodnění použití roamingu, rozšíření sítě Wi-Fi hotspotů a důrazný požadavek
směrem ke státním orgánům na přístup k pásmu 450 MHz (kvůli zvažované výstavbě
sítě CDMA450).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.