Průprava deskovými skenery

Převod obrazových předloh do digitální, respektive elektronické podoby je doménou plošných skenerů. Značné uplatn


Převod obrazových předloh do digitální, respektive elektronické podoby je
doménou plošných skenerů. Značné uplatnění nacházejí skenery i v domácnostech a
malých kancelářích, kde mohou mimo jiné v kombinaci s osobním počítačem,
tiskárnou a faxmodemem zastat i funkci kopírky či faxu.

Cenově nejdostupnější modely skenerů atakují hranici 1 000 Kč a v kategorii
SOHO (Small Office Home Office) se takováto zařízení mohou poměrně uspokojivě
uplatnit. Střední třída modelů, v cenách od 3 500 do přibližně 12 000 Kč, již
nabízí schopnosti a parametry, které řada uživatelů ani nevyužije. Jejich
základními přednostmi oproti nejnižší kategorii jsou zejména rychlost práce a
kvalita výstupů.
Nejvyšší segment představuje svět profesionálních zařízení specializovaných na
dokumentovou digitalizaci či snímání předloh velkých formátů. Samostatnou třídu
tvoří skenery pro snímání fotografických filmů (negativů) a diapozitivů.

Bodová rozlišení
Skutečně důležitým parametrem je reálné optické rozlišení skeneru. Výrobci
často uvádějí i tzv. interpolované rozlišení, což je hodnota získaná
matematickým dopočtením obrazových bodů. Interpolace lze ovšem dosáhnout při
úpravě obrazu ve většině grafických editorů.
Běžnému použití plně dostačuje rozlišení 600 dpi. Vyšší hodnoty se využijí
zejména při zvětšování snímaných předloh, což platí především pro oblast
fotografických filmů, diapozitivů a detailů obecně.

Typy snímačů
Současné skenery využívají dvou typů snímacích čipů a to CIS (Contact Image
Scanner) a CCD (Charged Coupled Device). První o něco méně zastoupený typ CIS
obsahují zejména levnější přístroje. CIS nedokáže zachytit prostorové objekty,
bývá barevně méně věrný a potíže může mít i s ostrostí obrazu. Na druhé straně
je podstatně méně náročný svými energetickými požadavky a přístroje jím
vybavené často vystačí s napájením přes rozhraní USB. Obdobně nenáročný je i
prostorově, což jej předurčilo pro segment tenkých modelů.
Druhý typ CCD rozkládá barvy dle barevného schématu RGB (Red, Green, Blue), a
díky tomu podstatně věrněji zachycuje barvy originálu. Obecně jsou považovány
snímací prvky CCD ve výsledcích za kvalitnější.

Časy snímání
Před zahájením prvního snímání skenery provádějí tzv. zahřívání osvětlovací
lampy skeneru. To je konáno za účelem ustálení teploty barev, k čemuž je třeba,
aby lampa osvítila všechna místa předlohy stejně intenzivně. Z tohoto důvodu je
třeba počítat i s několika desítkami sekund prodlení před zahájením prvního
snímání.
Rychlost náhledu se běžně pohybuje kolem 10 sekund. Časy dalších úkonů jsou
závislé na kvalitě snímání a datovém objemu obrazu, který může činit i desítky
megabajtů. Zde je třeba vyzdvihnout úlohu typu přípojného rozhraní.

Rozlišení denzity
Rozlišení barevných odstínů ve velmi tmavých nebo naopak velmi světlých částech
snímaných předloh bývá udáváno pouze u vyšších modelů. Má-li skener nízkou
rozlišovací schopnost optické hustoty předlohy, potom se inkriminované oblasti
slijí do jednolitého barevného celku. Maximální denzita rozlišitelná skenerem
leží typicky v rozmezí hodnot 3,2-4,2.

Softwarové vybavení
Skenery většiny výrobců využívají tzv. TWAIN rozhraní, což je unifikovaný
ovládací software zprostředkovávající komunikaci mezi zařízením a aplikacemi
třetích stran. Od jeho kvality se odvíjí i veškeré další možnosti práce se
skenerem.
V příslušenství mnoha modelů se vyskytují plné i light verze grafických
programů, správců obrázků a v neposlední řadě i aplikace rozpoznávající text,
tzv. OCR (Optical Character Recognition). Ty by v tuzemských podmínkách měly
podporovat rozpoznávání českých znaků s diakritikou.

Přípojná rozhraní
Současným standardem je připojení přes rozhraní USB (Universal Serial Bus) ve
verzi 2.0. Stále rozšířená je i starší USB verze 1.1, které ovšem zpomaluje
práci skeneru hlavně díky pomalému přenosu velkých datových objemů předloh
snímaných ve velkém rozlišení.
Zejména vyšší modely profesionálního určení dále disponují rozhraním FireWire,
případně SCSI (Small Computer System Interface). Paralelní a sériové připojení
jsou již záležitostmi minulosti a v aktuální nabídce výrobců zcela absentují.

Dianástavce
S rozvojem multifunkčních zařízení se výrobci samostatných skenerů snaží
obohatit své modely o přidanou hodnotu v podobě možnosti snímat transparentní
předlohy, konkrétně diapozitivy a 35milimetrové filmy (negativy). Nástavce a
prosvětlovací plochy bývají nejčastěji integrovány v horním víku skeneru, jindy
mají podobu volného plastového rámečku. Modely s vyšším optickým rozlišením
mohou být zajímavou alternativou ke specializovaným filmovým skenerům. Filmové
políčko negativu o rozměrech 24 x 35 mm by mělo být snímáno v rozlišení alespoň
1 200 dpi, lépe však 2 400 dpi a více.

Ovládání
Většina modelů v současnosti na svých tělech uživatelům nabízí i specializovaná
tlačítka určená pro přímé spuštění některých úkonů. Nejčastěji jde o skenování
a následné odeslání výstupu e-mailem, kopírování, faxování či prosté rychlé
vyvolání skenovací aplikace.

Doplňky
Řada skenerů disponuje funkcí hromadného skenování, která umožňuje sejmout a
uložit více předloh najednou do několika souborů. Modely určené ke zpracovávání
fotografií podporují různé softwarové, ale i hardwarové (například infračervená
detekce prachu a škrábanců) možnosti úprav snímaných fotografií. Spíše do
vyšších a profesionálních tříd patří doplňky ke skenerům, jako jsou například
podavače dokumentů či duplexní jednotky pro oboustranné snímání.


DPI a PPI
DPI (Dots Per Inch) a PPI (Pixels Per Inch) hodnota udávající fyzické rozlišení
skeneru v bodech na délku jednoho palce (2,54 cm). Zdvojená hodnota v podobě 1
200 x 2 400 dpi prvním číslem udává maximální počet bodů optického rozlišení v
horizontálním směru a druhým ve vertikálním směru. V praxi se ovšem využívá
především stejného horizontálního i vertikálního rozlišení, proto je
důležitějším parametrem nižší hodnota.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.