Průvodce objektovým programováním: Třídy a objekty v C++

Kniha Třídy a objekty v C++ vypadá na první pohled velice stroze měkká vazba, dvě stě stránek, jednoduché logo na ob...


Kniha Třídy a objekty v C++ vypadá na první pohled velice stroze měkká vazba,
dvě stě stránek, jednoduché logo na obálce. Po bližším seznámení s ní ale musím
konstatovat, že u mě vyvolala stejné pocity jako při čtení knihy C: An advanced
introduction od Naraina Gehaniho, mojí bible jazyka C.
Třídy a objekty nejsou totiž žádný tisícistránkový epos, kniha ale přesto
naprosto dostatečně vysvětluje danou problematiku, navíc způsobem přístupným i
lidem, kteří o objektově orientovaném programování nikdy nic neslyšeli. Najdeme
zde i řadu důležitých vysvětlujících poznámek v textu, které mi chybí v tolika
jiných odborných knihách.
Publikace tak přesně splňuje své poslání vysvětlit principy objektově
orientovaného programování široké programátorské obci a naznačit, že OOP
neznamená jen ta dvě plus za jménem novější verze nejrozšířenějšího
programovacího jazyka (jazyka C), ale že je to hlavně styl myšlení programátora.
Obsahově je kniha rozdělena do čtyř celků. Čtenář postupuje od principů
objektového přístupu k programování až po popis praktické realizace tříd v
dnešních programovacích jazycích. Na recenzované publikaci je vidět, že autoři
mají zkušenosti s výukou na vysoké škole, kniha je psána stručně, ale výstižně,
obsahuje řadu příkladů psaných přímo v C++ a srovnání s jinými objektově
orientovanými jazyky dneška, přitom je poukazováno na styl implementace
probírané látky, ale také na klady a zápory této implementace.
Osobně mě nejvíce potěšila hned úvodní část knihy, zaměřená na principy
objektově orientovaného přístupu k programování, kde jsou velice dobře popsány
rozdíly mezi klasickým a OOP stylem programování. Tím ale nechci říci, že
zbytek publikace už není třeba číst, právě naopak. Přišli byste o detailní
vysvětlení objektově orientovaných prostředků v C++ (dědičnost, polymorfismus,
šablony apod.), což je zřejmě nejdůležitější část celé knihy.
Pokud by se dalo knize něco vytknout, pak snad to, že je její praktická část
zaměřena hlavně na Borland C++, a ne na Visual C++ nebo Watcom C++, což jsou
podle mého názoru daleko rozšířenější a používanější programovací nástroje.
Celkové hodnocení vyznívá jednoznačně: jde o vynikající učebnici s neskutečným
poměrem cena/výkon, kterou by měl mít každý objektově alespoň trošku
orientovaný programátor ve své pracovní knihovně.
(Stanislav Racek, Martin Kvoch: Třídy a objekty v jazyce C++, vydalo
nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1998, 224 stran, 149 Kč, ke knize lze
dokoupit disketu s demonstračními příklady)
9 1333 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.