Průzkumy Wi-Fi sítí

Systém pro profesionální průzkum lokalit pro nasazení Wi-Fi technologie uvedla na český trh společnost Bluecom. Jde o ...


Systém pro profesionální průzkum lokalit pro nasazení Wi-Fi technologie uvedla
na český trh společnost Bluecom. Jde o produkt AirMagnet Surveyor.
Airmagnet Surveyor provádí analýzu prostřednictvím aktivní a pasivní metodiky.
Při pasivním průzkumu zaznamenává údaje o síle signálu v dané lokalitě od všech
existujících access pointů. Pasivní zjištění poskytne přehled o celkovém
prostředí, a to včetně identifikace zdrojů rušení a interferencí s ostatními
bezdrátovými sítěmi.
Při aktivním režimu průzkumu se AirMagnet Surveyor připojí k access pointu a
simuluje reálnou koncovou stanici. Zaznamenává také další relevantní údaje,
jako je například rychlost spoje, množství ztracených a opakovaných paketů a
podobně.
Po shromáždění dat provede AirMagnet Surveyor automatické vyhodnocení údajů
získaných oběma metodami, a uživateli tak nabídne přehled o příslušné lokalitě.
Tento přehled je možné zobrazit z mnoha různých pohledů například podle
jednotlivých kanálů nebo označení SSID, podle interferencí a přesahů signálu či
podle síly signálu. AirMagnet Surveyor navíc umožňuje i simulovat změny
topologie rádiové sítě, a tím podle výrobce pomáhá hledat optimální umístění a
množství přístupových bodů sítí Wi-Fi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.