První komerční DNA počítač

Konstrukci nového DNA počítače oznámila japonská společnost Olympus Optical. Zařízení se má uplatnit především p...


Konstrukci nového DNA počítače oznámila japonská společnost Olympus Optical.
Zařízení se má uplatnit především při analýze genů.
Nový systém pracuje na stejném principu jako přecházející DNA počítače.
Rekombinacemi kratších fragmentů vzniká obrovské množství vláken DNA a každé z
nich představuje potenciálně možné řešení úlohy. DNA počítač tak pracuje
podobně jako masivní paralelní systém. Posléze je chemickými či fyzikálními
metodami odděleno řešení vyhovující dodatečným podmínkám a složení molekuly se
převede zpět do jazyka původního problému.
Při řešení úloh typu analýzy genů je použití DNA počítače samozřejmě zvlášť
výhodné a podstatně zrychluje celý proces. Konkrétní algoritmy, které DNA
počítač provádí při genové analýze, uvedeny nebyly zatím nejilustrativnějším
popisem výpočtu na DNA počítači tak zůstává Adlemanovo řešení úlohy obchodního
cestujícího a další výpočetně náročné problémy spadající do oblasti teorie
grafů (principu fungování DNA počítačů jsme se podrobně věnovali v Cover Story
v CW 9/2001). Na vývoji zařízení se podílel rovněž Akira Toyama, profesor
tokijské univerzity. Podle tiskového mluvčího Olympus Optical bylo zařízení
zkonstruováno ve spolupráci se společností Novousgene, která se specializuje
právě na oblast bioinformatiky. Zajímavé je především to, že už v roce 2003 by
měla být ukončena testovací fáze provozu a DNA počítač by měl být pronajímán
pro řešení úloh třetích stran. Technologie by se tak konečně dostala do fáze
komerčního využití.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.