První krůček pro CenTrade

Projekt CenTrade se, jak se zdá, nezvratně přesunul do fáze realizace. Jak oznámil Český Telecom, byla 22. 2. 2001, ted...


Projekt CenTrade se, jak se zdá, nezvratně přesunul do fáze realizace. Jak
oznámil Český Telecom, byla 22. 2. 2001, tedy 3 měsíce od začátku implementace
systému, zprostředkována první elektronická obchodní transakce.
Český Telecom použil jako základ pro tvorbu systému nákupní aplikaci SAP
Enterprise Buyer integrovanou se svými interními informačními systémy. Partnery
v tomto projektu jsou především společnosti SAP, PricewaterhouseCoopers a
Citibank, která má na starosti platební systém tržiště.
Myšlenka CenTrade má základ v nainstalovaném systému e-procurementu v Českém
Telecomu, díky kterému se této společnosti otevřela cesta, jak zjednodušit
vnitrofiremní procesy nákupu zboží a zároveň zjednodušit kontakt s dodavateli.
Myšlenka e-procurementu se stala základem pro tvorbu skutečného elektronického
tržiště, které by zprostředkovalo tyto výhody dalším firmám a to jak na straně
nabídky, tak poptávky. Nový způsob firemních nákupů tak především ve velkých
organizacích může znamenat úsporu času i nákladů při zajišťování potřeb pro
chod společnosti. Pro malé firmy je zde možnost přímo nabízet své zboží. Mezi
současné dodavatele patří společnost Micos, H. F. Profi a Tecom.
Český Telecom zatím buduje tzv. horizontální burzu. Plány jdou ještě dál tedy i
ke zřízení vertikálního tržišťě.
"CenTrade představuje kompletní řešení tržiště, které jde daleko za rámec
pouhého poskytnutí technologické infrastruktury. Umožňuje firmám výrazně změnit
a vylepšit řadu tradičních obchodních procesů zahrnujících logistiku,
financovaní a platby," uvedl David Francis, generální ředitel a předseda
představenstva, Citibank.(dar)
1 0427 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.