První potrestaní softwaroví piráti

Podle odhadu BSA stojí softwarová kriminalita ročně evropský průmysl více než 4 miliardy euro. Vlády všech členský...


Podle odhadu BSA stojí softwarová kriminalita ročně evropský průmysl více než 4
miliardy euro. Vlády všech členských zemí jsou proto vyzývány, aby se zavázaly
k většímu potírání nelegálního užívání počítačových programů. Následující text
dokazuje, že tato snaha přináší své první ovoce.
V pravidelné zprávě Evropské komise o pokroku v procesu přistoupení do EU za
rok 1999 se České republice mj. vytýká nedostatečná ochrana autorských práv,
která by případně mohla náš vstup do unie zbrzdit.
Instituce na ochranu autorských práv se bohužel i nadále setkávají s tím, že
policejní vyšetřování a trestní stíhání softwarové kriminality v České
republice probíhají s mimořádným zpožděním. Třebaže byl autorský zákon od roku
1990 již pětkrát přímo nebo nepřímo novelizován tak, aby se dostal na úroveň
zákonů platných v zemích Evropské unie, nedošlo prozatím k naplnění závazku
harmonizovat českou legislativu v oblasti práv duševního vlastnictví se zákony
členských zemí EU.
České zákony stále vlastníkům autorských práv neposkytují zvláštní mechanismy,
které by umožňovaly získat příkaz k občanské prohlídce důležité pro sběr důkazů
o softwarových krádežích. Podobná situace je i v některých dalších státech.
Panuje přitom přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších kroků při zlepšování
ochrany autorských práv je zajištění používání legálního softwaru ve státních
úřadech po celém světě. Mnohde je totiž právě státní správa největším
uživatelem počítačových programů.
Kroky k nápravě
Vyjdeme-li z podloženého odhadu, že každý druhý komerční softwarový program v
České republice je užíván v rozporu s platnými právními předpisy, pak se tržní
hodnota tohoto softwaru odhaduje podle nedávné studie, pojednávající o
softwarové kriminalitě ve střední a východní Evropě, přibližně na 43,3 milionu
dolarů.
Česká policie provedla v roce 1999 celkem 11 kontrol u obchodníků a 5 u
koncových uživatelů podezřelých ze softwarových krádeží. Došlo i k prvním
zásahům proti firmám prodávajícím počítače s nahraným ilegálním softwarem na
pevném disku. Policie zabavila při těchto akcích větší množství ilegálních
CD-ROMů a PC.
V různých stadiích rozpracovanosti je 62 případů trestního stíhání, z toho 39
případů se týká nelegální distribuce počítačových programů či jejich padělání a
23 případů konečných uživatelů.
V loňském roce se příslušné orgány zabývaly 39 případy, z toho ve 26 případech
se jednalo o nelegální distribuci a ve 13 případech o konečné uživatele. Z
těchto případů bylo jedenáct odesláno na státní zastupitelství s návrhem na
obžalobu a u 11 případů byla provedena domovní prohlídka bytových či nebytových
prostor. Státní zástupci podali 8 obžalob, byly uzavřeny 3 dohody o náhradě
škody v celkové výši přesahující 200 000 korun a byly vyneseny 3 rozsudky k
trestu odnětí svobody: v rozmezí od jednoho do tří let, které byly změněny z
nepodmíněných na tresty podmíněné.
Případy porušení autorských práv
V současné době je v provozu asi 20 evropských horkých linek, kde se zájemci
dozví informace týkající se softwarové kriminality a kde se zároveň shromažďují
informace o podezřeních na krádeže softwaru. Odtud vycházejí podněty k auditům,
k provedení kontrol a k vedení soudních sporů proti podezřelým.
Mezi nejvýraznější případy, na jejichž projednávání se v minulém roce podílela
i BSA, patří:
Bulharsko: Bulharská policie 22. října 1999 provedla 22 současných přepadových
kontrol u soukromého provozovatele kabelové televizní sítě. Kontroly zahrnovaly
centrální budovu TV, několik vysílacích studií, režijní pracoviště a výplatní
střediska.
Estonsko: Estonská policie uskutečnila 21. července téhož roku historicky první
zásah proti softwarovým zlodějům v Estonsku. Jedním z postižených byla i
estonská "Firma roku".
Francie: V týdnu od 5. července uskutečnila francouzská počítačová policie
(SEFTI) mohutný společný zásah proti počítačové síti Etoile Noire, považované
za jednu z nejvýznamnějších skupin softwarových zlodějů ve Francii. Policie
uskutečnila 8 zákroků, zatkla 7 osob, zabavila 12 počítačů a 1 500 CD-ROMů.
Rumunsko: Rumunská policie provedla 11. března 1999 první zákrok ve firmě
podezřelé z nahrávání nelegálního softwaru na pevné disky po vniknutí do
bukurešťského sídla společnosti bylo zjištěno nahrávání nelicencovaného
komerčního softwaru do počítačů určených k prodeji. Soud v Ploesti navíc vynesl
6. října 1999 historicky první rozsudek v této zemi za softwarovou kriminalitu
6 měsíců vězení pro správce jedné rumunské firmy, který byl usvědčen ze
softwarového pirátství.
Nizozemí: Holandská hospodářská policie zatkla 17 osob zapojených do ilegálního
prodeje zlatých a stříbrných kompilovaných CD-ROMů různým členům holandské
vlády.
Rusko: Kriminální policie v Moskvě při kontrole velkého obchodníka s CD-ROMy
objevila a zabavila přes 500 000 CD-ROMů obsahujících ilegální komerční
software. Bylo to největší jednorázově zabavené množství CD-ROMů ruskou policií.
Slovinsko: Oblastní soud v Mariboru odsoudil usvědčeného obchodníka ke 27
měsícům žaláře nepodmíněně za porušení slovinských zákonů na ochranu autorských
práv. Rozsudek byl prvním trestem nepodmíněného uvěznění za zločin proti
intelektuálnímu vlastnictví ve Slovinsku.
Maďarsko: Maďarský soud rozhodl v lednu 1999 v procesu vedeném BSA, že místní
správa v Mosonmagyarovaru porušila autorská práva používáním nelegálního
komerčního softwaru. Byl to vůbec první rozsudek proti koncovému uživateli ve
věci softwarového pirátství v Maďarsku.
Německo: Loni v listopadu dosáhla BSA dohody s koncovým uživatelem v Německu,
počítačovou školicí společností, na jejíchž počítačích bylo zjištěno používání
nelegálního softwaru. V rámci této dohody musí společnost zaplatit kompenzaci
přibližně 80 000 dolarů a legalizovat veškerý software používaný ve společnosti.
0 0275 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.