První svíčka na dortu

Společnost Wang Global, zabývající se poskytováním služeb a řešení v IT, dovršila 1. rok činnosti. O tom, že o je...


Společnost Wang Global, zabývající se poskytováním služeb a řešení v IT,
dovršila 1. rok činnosti. O tom, že o její služby je zájem, svědčí i více než
miliardový obrat, dosažený ve 4. čtvrtletí roku 1998.
Sebevědomé plány a rázná opatření v rámci konsolidace vnitřní struktury firmy i
tak je možné charakterizovat firmu, která vznikla v březnu 1998 sloučením
společností Olivetti Solutions a Wang Laboratories. Obrat společnosti ve 4.
čtvrtletí 1998 dosáhl 1,032 miliardy dolarů, což odpovídá 88 milionům dolarů
zisku (před zdaněním). Obrat za celý rok 1998 dosáhl přibližně 3,2 miliardy
dolarů, přičemž plány společnosti pro letošek předpokládají navýšení obratu až
na 3,5 miliardy dolarů a zisku před zdaněním na 305 milionů. Zároveň Wang
Global sladila svůj finanční rok s rokem kalendářním. Lokální údaje za ČR
společnost neuvádí, nicméně díky akvizici společnosti SeCom a partnerství se
společností Dell předpokládá, že by v roce 1999 mohla dosáhnout 240% navýšení
obratu.
Silnou stránkou společnosti jsou služby poskytované bankám. I v ČR již uzavřela
několik projektů jde např. o instalaci informačních terminálů v Moravia bance,
prodej dokladových tiskáren do Bank Austria Creditanstalt, či instalaci systému
pro řízení a správu dokumentů pro pojišťovnu Allianz.(dar)
9 0732 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.